Main Menu
User Menu

Nemšová

Nemšová (okr. Trenčín)

     
Název:
Name:
Nemšová
Originální název:
Original Name:
Nemšová
Další názvy:
Other Names:
Nemsó ()
1773-1786 Nemsova, Nemssowa, 1786-1808 Nemschowa, 1808-1863 Nemsová, Němssowá, 1863–1902 Nemsova
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trenčín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°57'38.00"N 18°06'59.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada a Nová Nemšová
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1242
Vojenské objekty:
Military Objects:

Dolné kasárne ("Pod Sobotišťom")
Horné kasárne ("Na Nive")
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostol sv. Michala Archanjela (z roku 1766)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
-
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.08.1938-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 9
9th Train Squadron
15.10.1945-01.12.1950
Intendačný sklad 7
7th Logistics Store
01.10.1948-01.10.1949
Zbrojný sklad Nemšová
Armory Depot Nemšová
01.12.1950-01.03.1951
6. intendačný sklad
6th Logistics Store
01.03.1951-01.11.1954
6. proviantní sklad
6th Quartermaster Store
26.07.1951-01.04.1953
187. protiletadlový oddíl
187th Anti-Aircraft Division
01.11.1954-01.10.1958
2. ústřední sklad proviantu
2nd Central Quartermaster Store
15.06.1957-01.10.1958
Okruhový sklad map
District Map Depot
15.06.1957-01.10.1958
Topografický odřad
Topographical Detachment
01.10.1958-01.09.1965
1. pobočka tankového skladu
1st Department of Tank Depot
01.10.1958-01.09.1963
2. okruhový kartografický odřad
2nd District Cartographical Detachment
01.10.1958-01.10.1960
2. okruhový sklad map
2nd District Map Depot
01.10.1958-01.04.1960
2. okruhový sklad proviantu
2nd District Quartermaster Store
01.04.1960-01.09.1965
2. ústřední sklad proviantního materiálu
2nd Central Quartermaster Store
01.09.1963-31.10.1992
2. okruhový kartoreprodukční odřad
2nd District Cartoreproduction Detachment
01.09.1965-01.09.1969
2. okruhový topografický sklad
2nd District Topographical Depot
01.09.1965-01.09.1969
Pobočka Nemšová
Department Nemšová
01.09.1969-31.10.1992
2. okruhový tankový a automobilový sklad
2nd District Tank and Automobile Depot
01.09.1969-01.01.1970
Pobočka Nemšová
Detachment Nemšová
31.10.1992-31.12.1992
3. brigáda materiálního zabezpečení
3rd Supply Brigade
31.10.1992-31.12.1992
3. kartoreprodukční odřad
3rd Cartoreproduction Detachment
31.10.1992-31.12.1992
3. pluk potrubní dopravy pohonných hmot
3rd Fuel Pipeline Transport Regiment
31.10.1992-31.12.1992
3. tankový sklad
3rd Tank Depot
01.01.1993-01.10.1995
3. brigáda materiálního zabezpečení
3rd Supply Brigade
01.01.1993-01.10.1995
3. kartoreprodukční odriad
3rd Cartography Press Detachment
01.01.1993-01.10.2009
Posádkové velitelství Nemšová
Garrison Headquarters Nemšová
01.10.1995-01.07.2013
5. kartoreprodukční základna
5th Cartography Press Base
01.10.1995-01.10.2001
5. základna materiálního zabezpečení
5th Supply Base
01.10.1995-01.07.2002
5. základna tankového materiálu
5th Base of Tank Spare Parts
01.07.2002-01.11.2016
Multifunkční zásobovací základna Západ
Multifunctional Supply Base West
01.11.2016-DD.MM.RRRR
Zásobovací základna I
Supply Base I
Průmyslové podniky:
Industry:
-
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
mesto od 01.01.1989
Zdroje:
Sources:
https://www.nemsova.sk/
URL : https://www.valka.cz/Nemsova-t44918#346837Verze : 0
MOD
Nemšová
(okr. Trenčín)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Trenčín.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 511 obyvatel (z toho 1 501 osob národnosti československé, 1 osoba národnosti ruské a 2 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v srpnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vozatajská eskadrona 9,
Sborový proviantní sklad 9
Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Nemsova-t44918#175943Verze : 0