Main Menu
User Menu

Nováky

okr. Prievidza

     
Název:
Name:
Nováky
Originální název:
Original Name:
Nováky
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Prievidza
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°44'03.84"N 18°32'33.53"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1113
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša (1677)
- Kúria (18 stor.)
- Kaštiel Rakovszkych (17. stor.), od roku 1941 je kláštorom rehole Notre Dame
- Mariánsky stĺp z roku 1716
- Pamätník SNP z roku 1964
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
27.09.1938-15.12.1938
Skupina obrany proti letadlům X/153
10th Anti-Aircraft Group
01.10.1945-01.10.1949
Muniční sklad 4
4th Ammunition Depot
01.10.1949-DD.MM.1950
Muniční sklad II/7
7th Ammunition Depot of the II Ammunition Depot
01.12.1950-01.12.1951
51. zbrojnice
51st Armory
01.12.1950-01.12.1951
Muniční sklad Nováky
Munition Depot Nováky
01.12.1951-01.09.1961
51. dělostřelecká základna
51st Artillery Base
01.12.1951-01.11.1955
Oddělení skladů munice Nováky
Amunition Store Department Nováky
01.08.1952-15.12.1952
63. pomocný technický prapor
63rd Auxiliary Technical Battalion
01.11.1954-01.11.1955
Strážní prapor
Guard Battalion
01.02.1955-01.12.1955
5. rota
5th Company
01.11.1955-01.10.1960
317. strážní prapor
317th Guard Battalion
01.11.1955-01.09.1961
Sklad munice Nováky
Amunition Store Nováky
01.10.1960-01.09.1963
361. strážní rota
361st Guard Company
01.09.1961-01.09.1963
Sklad munice 1
1st Amunition Store
01.09.1961-01.07.1989
Vojenský opravárenský závod Nováky
Military Repair Plant Nováky
01.09.1963-31.10.1992
Odloučený sklad munice Nováky
Separate Amunition Store Nováky
31.10.1992-31.12.1992
Sklad munice Nováky
Amunition Store Nováky
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Nováky
Garrison Headquarters Nováky
DD.MM.1994-01.10.1995
1. muniční základna
1st Munition Base
01.10.1995-01.10.2004
5. materialová základna
5th Material Base
01.10.1995-01.10.2002
5. muniční základna
5th Munition Base
01.10.2002-30.09.2006
Muniční základna
Munition Base
01.10.2006-DD.MM.RRRR
Muniční sklad Nováky
Ammunition Store Nováky
01.10.2007-01.05.2010
Mezinárodní centrum vyjímečnosti pro oblast EOD
International Center of Excellence EOD
01.01.2010-DD.MM.RRRR
Národní centrum EOD
National Centre of EOD
01.11.2014-31.10.2021
Národní centrum EOD a RCHBO
National Centre of EOD and NBC Protection
01.11.2021-DD.MM.RRRR
905. centrum specializované ženijní podpory
905th Center for Specialized Engineer Support
01.12.2021-DD.MM.RRRR
Centrum testování
Testing Centre
DD.MM.RRRR-01.12.2021
Centrum testováni munice
Ammunition Testing Centre
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1ky
http://www.novaky.sk
URL : https://www.valka.cz/Novaky-t44910#370319Verze : 0
MOD
Nováky
(okr. Prievidza)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Prievidza.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 132 obyvatel (z toho 1 076 osob národnosti československé, 7 osob národnosti maďarské, 13 osob národnosti německé a 32 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1937.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
muniční sklad Ústřední zbrojnice (od ledna 1937),
Vojenská továrna 3 (od prosince 1937).


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Novaky-t44910#175927Verze : 0