Main Menu
User Menu
Reklama

Nové Zámky

     
Název:
Name:
Nové Zámky
Originální název:
Original Name:
Nové Zámky
Další názvy:
Other Names:
Érsekújvár (maďarsky), Neuhäus (nemecky) Novum Castrum (latinsky), Uyvar (turecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nové Zámky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°59'15.45"N 18°09'44.86"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Nový Gúg
Sídliská: Bašty I, Bašty II, Juh, Nábrežie, Prednádražie, Západ
Iné časti mesta: Veľký háj
Osady: Jánov dvor, Nitrianska osada
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1545
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Rímskokatolícky kostol sv. Kríža (16. storočie)
Stĺp sv. Trojice
Františkánsky kostol a kláštor
Kalvária
Hrob Antona Bernoláka - kaplnka svätej Trojice
Kaplnka svätého Antona
Kaplnka Panny Márie
Kaplnka svätej Anny
Židovská synagóga
Ruiny bývalých bášt novozámockej pevnosti: Žerotínova-, Michalská-, Cisárova-, Česká-, Ernestova- a Forgáčova-bašta
Pamätník 250. výročia oslobodenia od tureckej nadvlády bol odhalený v roku 1935.
Socha Antona Bernoláka
Nová socha Gergelya Czuczora
Židovský cintorín
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Jelínek, Jiří
† 20.06.1919
- Hanzal, Ferdinand
* 26.05.1926 
Palík, Štefan
* 01.01.1956 
Hatala, Miroslav
* 28.11.1961 
Gašpar, Jozef Tido
† 10.05.1972
Pantaleon Jozef Roskovský (1734–1789, františkánsky mních, uhorský barokový skladateľ,
Wolfgang Vozár (1746–1800), františkánsky mních, žiak Roskovského, hudobný skladateľ
Anton Bernolák - katolický kňaz, slovenský spisovateľ, jazykovedec
Rabbi Ernest Klein, hl.rabín neologickej židovskej náboženskej obce, Nositeľ najvyššieho vyznamenania Kanadskej vlády Medal of Merrit. Ovládal 35 jazykov, z nich polovicu slovom i písmom;
Rabbi Samuel Klein, hl. rabín ortodoxnej židovskej náboženskej obce, geograf, profesor Jeruzalemskej univerzity a
Vojtech Simko (1796–1805) katolický kňaz, slovenský básnik, novozámocký kaplán
Gergely Czuczor benediktínsky mních, maďarský básnik, člen Uhorskej akadémie vied,
Štefan Anián Jedlík benediktínsky mních, fyzik, člen Uhorskej akadémia vied,
Ján Majzon slovenský národný buditeľ
Krista Bendová poetička, spisovateľka a prekladateľka
Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo rožňavský biskup - kaplan v Nových Zámkoch v rokoch 1974 - 1976
Tido J. Gašpar, slovenský novinár, spisovateľ, - šéf propagandy vojnového Slovenského štátu.
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1866-DD.MM.1867
Kyrysnický pluk č. 2
Cuirassier Regiment No. 2
DD.MM.1867-DD.MM.1869
Dragounský pluk č. 2
Dragoon Regiment No. 2
01.06.1920-DD.10.1920
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
15.07.1920-DD.09.1920
Lehký dělostřelecký pluk 2
2nd Light Artillery Regiment
DD.07.1920-DD.12.1920
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/3
1st Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 3
3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 3
Replacement Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 3
Replacement Guidon of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 3
Remont Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1922
Technická eskadrona jezdeckého pluku 3
Technical Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.03.1922-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 3
1st Guidon of the 3rd Cavalry Regiment
DD.07.1922-15.09.1933
Cyklistická eskadrona 3
3rd Bicycle Squadron
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 1/3
1st Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 3
Auxiliary Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 3
3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 3
1st Guidon of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 3
Replacement Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 3
Replacement Guidon of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 3
Auxilliary Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 3
Remont Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.06.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Nové Zámky
District Replacement Command Nové Zámky
01.06.1945-25.06.1945
Protitankový oddíl 2
2nd Anti-Tank Division
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 41
41st Infantry Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/41
3rd Infantry Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 41
Replacement Battalion of 41st Infantry Regiment
01.10.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký oddíl II/6
2nd Artillery Battalion
DD.09.1946-25.08.1949
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.09.1948-01.10.1949
Jezdecká korouhev 4
4th Cavalry Guidon
01.10.1949-01.10.1950
Remontní rota 3
3rd Remont Company
01.10.1949-01.12.1950
Vozatajský prapor 4
4th Charioteer Battalion
01.10.1950-01.12.1950
Vozatajská rota 4
4th Charioteer Company
01.12.1950-01.01.1953
4. vozatajská rota
4th Charioteer Company
01.12.1950-01.10.1953
4. vozatajský prapor
4th Charioteer Battalion
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Nové Zámky
District Military Command Nové Zámky
01.01.1953-01.11.1954
2. vozatajská rota
2nd Charioteer Company
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Nové Zámky
District Military Command Nové Zámky
01.10.1956-17.08.1958
221. protitankový dělostřelecký pluk
221st Anti-Tank Artillery Regiment
01.09.1961-15.12.1965
Pobočka Nové Zámky
Detachment Nové Zámky
01.09.1963-15.10.1968
73. silniční mostní prapor
73rd Road Bridge Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Z%C3%A1mky
http://www.novezamky.sk
URL : https://www.valka.cz/Nove-Zamky-t44905#372652Verze : 0
MOD
Nové Zámky (Érsek-Újvár)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 22 457 obyvatel (z toho 281 osob národnosti cikánské, 9 561 osob národnosti československé, 10 193 osob národnosti maďarské, 256 osob národnosti německé, 17 osob národnosti ruské a 1 609 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Desáté divise (leden 1920 – září 1920),
velitelství Dvacáté pěší brigády (červenec 1920 – prosinec 1920),
velitelství Třetí jezdecké brigády (leden 1923 – září 1923),
Velitelství dělostřelectva desáté divise (červen 1920 – říjen 1920),
náhradní prapor Pěšího pluku 12 (od srpna 1936),
Jezdecký pluk 3 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 3 (od ledna 1936),
Cyklistická eskadrona 3 (červenec 1922 – září 1933),
Odbočka remontní komise (únor 1928 – duben 1929),
Doplňovací okresní velitelství v Nových Zámkoch (od května 1920),


Pro potřeby vojska byly v městě k dispozici Masarykovy kasárny.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Nove-Zamky-t44905#175915Verze : 0