Main Menu
User Menu

4. tanková armáda [1943-1945]

4th Tank Army

4-я танковая армия (4 ТА) - II. формирование

     
Název:
Name:
4. tanková armáda
Originální název:
Original Name:
4-я танковая aрмия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
19. jezdecký sbor
Datum zániku:
Disbanded:
17.03.1945
Nástupce:
Successor:
4. gardová tanková armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1943-20.07.1943 Hlavní stan nejvyššího velení
20.07.1943-30.07.1943 Západní front
30.07.1943-20.09.1943 Brjanský front
20.09.1943-27.02.1944 Hlavní stan nejvyššího velení
27.02.1944-17.03.1945 1. ukrajinský front
Dislokace:
Deployed:
01.07.1943-17.03.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
15.07.1943-29.03.1944 Badanov, Vasilij Michajlovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
29.03.1944-11.05.1944 Leľušenko, Dmitrij Danilovič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
11.05.1944-17.03.1945 Leľušenko, Dmitrij Danilovič (Geněral-polkovnik / Генерал-полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1943-16.08.1943 Drugov, Pavel Iljič (Polkovnik / Полковник)
16.08.1943-31.03.1944 Drugov, Pavel Iljič (Geněral-major / Генерал-майор)
31.03.1944-17.03.1945 Upman, Karl Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.06.1943-23.10.1943 30. tankový sbor
20.07.1943-20.03.1944 593. samostatná armádní spojovací letka
20.07.1943-17.03.1945 6. gardový mechanizovaný sbor
23.10.1943-17.03.1945 10. gardový tankový sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
v bojující armáde:
20.07.1943 - 19.09.1943
27.02.1944 - 17.03.1945
Zdroje:
Sources:
Drogovoz, Igor Grigorjevič: Tankovyj meč strany sovetov. Minsk, Charvest 2001
Feskov, Vitalij Ivanovič - Golikov, Valerij Ivanovič - Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič: Krasnaja Armija v pobedach i poraženijach 1941–1945 gg. Tomsk, ITGU 2003
Fronty, floty, armii, flotilii pěrioda Vělikoj Otěčestvěnnoj vojny 1941-1945 gg. Spravočnik. Red. A. A. Kolťukov. Moskva, Kučkovo pole 2003
Ivlev, I.I.: Vsje tankovyje i mechanizirovannyje armii SSSR i Rossiji 1924-2021, Litres, Samizdat 2021 (Ивлев И. И.: Все танковые и механизированные армии СССР и России в 1942-2021 гг., ЛитРес, Самиздат, 2021)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/4-tankova-armada-1943-1945-t44673#516406Verze : 4
MOD

4. tanková armáda (druhé formovanie)

(4-я танковая армия)


4. tanková armáda bola sformovaná 15. júla 1943 rozkazom Hlavného stanu najvyššieho velenia zo dňa 26. júna 1943 č. 46194, z vojsk 19. jazdeckého zboru.


Dňa 20. júla bola armáda podriadená Západnému frontu, od 30. júla - Brjanskému frontu. V rámci týchto frontov sa armáda zúčastnila Oriolskej strategickej útočnej oparácie s krycím označením Kutuzov. Po ťažkých bojoch bola dňa 20. septembra 1943 armáda stiahnutá do zálohy Hlavného stanu najvyššieho velenia a po doplnení stavov ľudí a techniky bola dňa 27. februára 1944 podriadená 1. ukrajinskému frontu, v zostave ktorého bojovala až do skončenia vojny.


Od mesiaca marec do apríla 1944 sa armáde podriadené jednotky zúčastnili jarnej ofenzívy sovietskych vojsk v rámci Proskurovsko-černivskej operácie, počas ktorej pôsobili v ťažkých podmienkach jarného topenia snehu, nepriechodých ciest a rozvodnených riek. Počas uvedenej operácie oslobodili armádne jednotky viac ako 400 osád a do polovice apríla sa dostali až na úpätie Karpát. Počas Ľvovsko-Sandomierzskej operácie armáda vstúpila do prielomu nepriateľských obranných línií za 3. gardovou tankovou armádou pozdĺž Koltovského koridoru. Následne viedla ofenzívu v smere Zoločiv - Olšanicy a v tesnej spolupráci s 3. gardovou tankovou armádou, 60. a 38. armádou po urputných bojoch oslobodili 27. júla 1944 ukrajinské mesto Ľvov. Následne armáda vstúpila na územie Poľska a v spolupráci s ďalšími armádami bojovala o udržanie a rozšírenie Sandomierskeho predmostia.


Dňa 17. marca 1945 bola armáda za úspešnú bojovú činnosť premenovaná na 4. gardovú tankovú armádu.


pamyat-naroda.ru
http://tankfront.ru/ussr/ta/ta4.html
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/4-tankova-armada-1943-1945-t44673#708512Verze : 4
MOD