Main Menu
User Menu

5. armáda [1918-1922]

5th Army / 5-я армия

zformována rozkazem velitele Východního frontu 16/8/1918 z vojsk kazaňského úseku
Rozformována 6/9/1922, jednotky přešly do sestavy Východosibiřského VO

jednotky
1. sibiřská sd (prosinec 1920 - červen 1921)
1. smolenská sd (září 1918)
2. sd (duben - květen 1919)
5. sd (červenec - listopad 1919)
4. pertohradská pd (později 11. sd) (září 1918 - leden 1919)
24. sd (červen - srpen 1919)
25. sd (duben - květen 1919)
26. sd (listopad 1918 - červen 1920)
27. sd (listopad 1918 - květen 1920)
29. sd (září 1920 - červenec 1921)
30. sd (listopad 1919 - říjen 1920)
31. sd
35. sd
51. sd
59. sd
62. sd
sd III. internacionály
5. jd
13. jd
svodná jd

velitelé
P. A. Slavjen
Ž. K. Bljumberg
M. N. Tuchačevskij
G. Ch. Ejche
G. Ja. Kutyrev
V. Je. Garf
M. S. Matijasevič
I. P. Uborevič
V. V. Ljubimov
K. A. Čajkovskij

členové RVR
A. P. Rozengolc
V.I.Mežlauk
...

operace

Kazaňská operace 5. - 10. září 1918
5.A
-levobřežní skupina
-pravobřežní skupina

Útok 5.A a arské sk. 2.A v součinnosti s volžskou flotilou s cílem porazit kazaňskou skupinu Povolžské armády a dobít Kazaň.
Součást útoku Východního frontu 1918-19.
V září byly na přístupech ke Kazani zformovány 2 skupiny 5.A (vel. P. A. Slavjen,
čl. RVR A. P. Rozengold, V. I. Mežlauk) arská skupina 2.A (vel. V. M. Azin) a Volžská flotila (vel. F. F. Raskolnikov).
Zámysl sov. velení byla porážka kazaňské skupiny (vel. plk. P. Stěpanov - cca 6000) třemi sbíhavými údery:
ze západu pravobřežní sk. 5.A (3500) a levobřežní sk. 5.A(4000) a ze sev.vých. arská skupina 2.A(3500)

5/9 útok zahájen dělostřeleckou přípravou za spolupráce Volž. flotily
7/9 dosáhla pravobřežní skupina 5.A břehů Volhy
8/9 byla arská sk. 2.A operačně podřízena 5.A
9/9 vysazen výsadek na západním okraji Kazaně (cca 1 prapor - N.G.Markin)
10/9 závěrečný útok na Kazaň ze tří stran
Belebejská operace
Buguruslanská operace
Ufimská operace
Zlatoustská operace
5.A
velitel - M.N.Tuchačevskij
členové rady - A. P. Rozengolc, I. N. Smirnov,F. I. Lokackov,N. P. Teplov
24. sd
26. sd
27. sd
35. sd
sam.j.br
celkem 22000 lidí, 90 děl, 500 kulometů
Čeljabinská operace
5.A
velitel - M.N.Tuchačevskij
5. sd
24. sd
26. sd
27. sd
35. sd
Petropavlovská operace
URL : https://www.valka.cz/5-armada-1918-1922-t44609#175213Verze : 1