Main Menu
User Menu

18. tankový sbor [1942-1946]

18th Tank Corps

18. tankový zbor

18-й танковый корпус (18 тк)

     
Název:
Name:
18. tankový sbor
Originální název:
Original Name:
18-й танковый корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.02.1946
Nástupce:
Successor:
18. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1942-DD.10.1942 60. armáda
DD.10.1942-DD.11.1942 Povolžský vojenský okruh
DD.11.1942-DD.12.1942 Jihozápadní front
DD.12.1942-DD.01.1943 1. gardová armáda
DD.01.1943-DD.02.1943 Přímořská operační skupina
DD.02.1943-DD.03.1943 1. gardová armáda
DD.04.1943-DD.06.1943 Stepní vojenský okruh
DD.08.1943-DD.05.1944 5. gardová tanková armáda
DD.05.1944-DD.08.1944 2. ukrajinský front
DD.08.1944-DD.09.1944 6. tanková armáda
DD.09.1944-DD.10.1944 53. armáda
DD.10.1944-DD.05.1945 3. ukrajinský front
Dislokace:
Deployed:
15.06.1942-DD.MM.RRRR Stalingrad /
15.06.1942-DD.MM.1944 východoevropské válčiště
DD.MM.1944-DD.05.1945 středoevropské válčište

Velitel:
Commander:
15.06.1942-25.07.1942 Čerňachovskij, Ivan Danilovič (Geněral-major / Генерал-майор)
25.07.1942-07.09.1942 Korčagin, Ivan Petrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
07.09.1942-19.12.1942 Bacharov, Boris Sergejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.12.1942-DD.01.1943 Guščenko, Ivan Vasilievič1) (Polkovnik / Полковник)
DD.01.1943-25.07.1943 Bacharov, Boris Sergejevič (Geněral-major / Генерал-майор)
25.07.1943-10.09.1943 Jegorov, Alexandr Vasiljevič (Polkovnik / Полковник)
11.09.1943-16.10.1943 Trufanov, Kuzma Grigorjevič (Geněral-major / Генерал-майор)
17.10.1943-23.12.1943 Firsovič, Alexandr Nikolajevič1) (Polkovnik / Полковник)
24.12.1943-27.08.1944 Polozkov, Vasilij Judovič (Geněral-major / Генерал-майор)
27.08.1944-07.09.1944 Kolesnikov, Ivan Michajlovič1) (Polkovnik / Полковник)
07.09.1944-02.02.1946 Govoruněnko, Pjotr Dmitrijevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.06.1942-DD.07.1942 Pavlov, Andrej Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
07.07.1942-20.09.1942 Jeremejev, Boris Romanovič (Polkovnik / Полковник)
20.09.1942-DD.02.1943 Guščenko, Ivan Vasiljevič (Polkovnik / Полковник)
18.02.1943-02.04.1943 Kolesnikov, Ivan Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
DD.05.1943-11.07.1943 Vorobjov, Konstantin Konstantinovič (Podpolkovnik / Подполковник)
11.07.1943-01.09.1943 Vorobjov, Konstantin Konstantinovič (Polkovnik / Полковник)
10.09.1943-24.12.1943 Smirnov, Vladimir Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
05.02.1944-25.04.1944 Bělozerov, Fjodor Michajlovič1) (Polkovnik / Полковник)
25.04.1944-02.02.1946 Bělozerov, Fjodor Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1942-DD.MM.1945 110. tanková brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
10.02.1943-05.04.1945 Znamenský
05.04.1945-02.02.1946 Znamensko-budapešťský
Vyznamenání:
Decorations:

15.01.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

26.04.1945

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
-

17.05.1945

Řád Kutuzova, 2. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Кутузова II степени
-

Poznámka:
Note:
1) dočasne poverený
Zdroje:
Sources:
http://tankfront.ru/ussr/tk/tk18.html
http://goo.gl/KiCquQ
URL : https://www.valka.cz/18-tankovy-sbor-1942-1946-t44581#526945Verze : 1
MOD
18. tankový sbor / 18-й танковый корпус [1942-1945]


Velitelství sboru vzniklo 15. června 1942.
Sbor 10. prosince 1943 obdržel čestný název „znaměnský“ a 5. dubna 1945 obdržel čestný název „budapešťský“, byl vyznamenán Řádem rudého praporu, Řádem Suvorova 2. stupně a Řádem Kutuzova 2. stupně.


V červnu 1945 nesl sbor název „18. znaměnsko-budapešťský tankový sbor, vyznamenaný Řádem rudého praporu, Řádem Suvorova 2. stupně a Řádem Kutuzova 2. stupně“.


Součástí sboru bylo:
velitelství sboru s přímo podřízenými sborovými jednotkami,
110. tanková brigáda,
170. tanková brigáda,
181. tanková brigáda,
32. motostřelecká brigáda,


Velitelství sboru bylo 10. června 1945 přejmenováno na velitelství 18. tankové divize.
URL : https://www.valka.cz/18-tankovy-sbor-1942-1946-t44581#175108Verze : 1
MOD
1942
01. 10. 1942 – sbor převelen do rezervy Stavky za účelem doplnění a reorganizace. Tento den byl odvelen z bojiště (Olchovatka – Vel.verejka; Voroněžský front) a do 02. 10. 1942 přesunut ke stanici Beljajevo. Mezi 02. 10. 1942 až 08. 10. 1942 přesun do místa reformování – Tatiščevský vojenský tábor č. 2 a 4 (Saratov). Sestavu tvořila 110, 170 a 181 tanková brigáda, 1.samostatný prapor průzkumných obrněných vozidel (1-й отдельный бронеавтомобильный разведывательный батальон), 52.samostatný motocyklový pluk, 104 opravárenská dílna (104-я подвижная авторемонтная база), 139 opravárenská tanková dílna (139-я подвижная танкоремонтная база), velitelský sbor apod. Kompletování sboru bylo provedeno mezi 10. 10. 1942 až 20. 11. 1942 na 90% lidské stavy, 100% tanků a pouhých 35% transportních vozidel. Velitelství sboru chyběli 4 důstojníci. 170.tanková brigáda měla podstav 2 důstojníků a 53 poddůstojníků a vojáků. Sehranost štábu a velitelů uspokojivá. Připravenost velitelů čet a tanků slabá.
181.tanková brigáda měla podstav 5 důstojníků a 12 poddůstojníků a vojáků. Sehranost štábu a velitelů slabá, je nutné vyměnit velitele štábu brigády. Připravenost velitelů čet, rot a tanků slabá. Potřebují výuku v dílce 10-15 dní.
110.tanková brigáda měla sehranost štábu a velitelů slabou, velitelé praporů připravenost uspokojivá. Připravenost osádek, čet, rot slabá. Příprava velitelského sboru probíhá uspokojivě.
32.motostřelecká brigáda měla podstav 436 lidí. Její velení bylo připraveno uspokojivě, podůstojnící a vojíni ve všech aspektech specializace slabě. Do sestavy transportních automobil přibylo 12 vozidel „Bikford“. Přesto není brigáda schopna vykonávat bojové úkoly.
1.samostatný prapor průzkumných obrněných vozidel byl jako jediný zkompletován vojáky a důstojníky na 100%. Výcvik uspokojivý.
52.samostatný motocyklový pluk měl podstav 82 poddůstojníků a vojáků. Vozidla byla na 50% a většina potřebovala střední, nebo celkovou generální opravu.
Celkově sboru chybí 23 důstojníků a 679 vojáků a nižších důstojníků. Taky tabulkově na 100%. Sbor je výjimečně špatně vybaven prostředky vytápění, hlavně chybí tankové ohřívače. Na ohřev brigády máme jen staré a špatně fungující kamna systému Gončarova (vodo-olejové).pamyat-naroda.ru


http://tankfront.ru/ussr/tk/tk18.html
18. tankový sbor [1942-1946] - 18.tankový sbor (1 гв. А) v pozicích na Donu k datu 26.12.1942.

18.tankový sbor (1 гв. А) v pozicích na Donu k datu 26.12.1942.
18. tankový sbor [1942-1946] - 18.tankový sbor (1 гв. А) v pozicích na Donu k datu 12.12.42

18.tankový sbor (1 гв. А) v pozicích na Donu k datu 12.12.42
URL : https://www.valka.cz/18-tankovy-sbor-1942-1946-t44581#714995Verze : 0