Main Menu
User Menu

7. tankový sbor [1942-1942]

7th Tank Corps / 7-й танковый корпус

     
Název:
Name:
7. tankový sbor
Originální název:
Original Name:
7-й танковый корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.04.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.12.1942
Nástupce:
Successor:
3. gardový tankový sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1942-DD.06.1942 Kalininský front
DD.07.1942-DD.08.1942 Brjanský front
DD.08.1942-DD.09.1942 1. gardová armáda
DD.09.1942-DD.10.1942 66. armáda
DD.10.1942-DD.11.1942 Povolžský vojenský okruh
09.12.1942-29.12.1942 5. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
17.04.1942-29.12.1942 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
17.04.1942-29.12.1942 Rotmistrov, Pavel Alexejevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.04.1942-DD.08.1942 Serov, Alexandr Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
DD.08.1942-29.12.1942 Baskalov, Vladimir Nikolajevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://tankfront.ru/ussr/tk/tk07.html
https://goo.gl/EP0ejW
URL : https://www.valka.cz/7-tankovy-sbor-1942-1942-t44559#526606Verze : 0
MOD
7. tankový sbor / 7-й танковый корпус [1942]


Velitelství sboru vzniklo 17. dubna 1942.


Součástí sboru bylo:
velitelství sboru s přímo podřízenými sborovými jednotkami,
3. gardová tanková brigáda,
62. tanková brigáda,
87. tanková brigáda,
7. motostřelecká brigáda,


Velitelem sboru byl:
generálmajor tankového vojska Pavěl Alexejevič Rotmistrov (duben 1942 – prosinec 1942).


Velitelství sboru bylo 29. prosince 1942 přejmenováno na velitelství 3. gardového tankového sboru [1942-1945].
URL : https://www.valka.cz/7-tankovy-sbor-1942-1942-t44559#175047Verze : 0
MOD