Main Menu
User Menu

4. letecká divise [1945-1951]

4th Air Division

     
Název:
Name:
4. letecká divise
Originální název:
Original Name:
4. letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. československá smíšená letecká divise v SSSR
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
4. letecká bitevní divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.08.1945-28.10.1945 Velitelství letecké oblasti 4
28.10.1945-01.08.1947 Velitelství letectva 4. oblasti
01.08.1947-01.03.1948 IV. letecký sbor
01.03.1948-01.05.1948 III. letecký sbor
01.05.1948-15.08.1950 Velitelství letectva
15.08.1950-01.01.1951 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
03.08.1945-09.10.1950 Trenčín, letiště /
09.10.1950-01.01.1951 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
03.08.1945-DD.12.1946 Lisický, Mikuláš (Podplukovník)
DD.12.1946-DD.03.1948 Čermák, Jan (Plukovník)
01.05.1948-01.10.1948 Lisický, Mikuláš (Plukovník)
01.10.1948-15.09.1949 Trnka, Július (Plukovník)
15.09.1949-01.01.1951 Fuksa, Václav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1945-15.02.1946 Letecký pluk 3
03.08.1945-26.10.1945 Letecký pluk 1
03.08.1945-26.10.1945 Letecký pluk 2
26.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 10
26.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 12
22.01.1946-01.10.1950 Letecký pluk 1
22.01.1946-01.03.1948 Letecký pluk 2
15.02.1946-01.01.1951 Letecký pluk 30
01.03.1948-15.04.1949 Spojovací letka 4
06.03.1948-01.12.1950 Cvičná letka 4
23.03.1948-01.03.1949 Letecký pluk 44
15.08.1950-15.12.1950 Letecký zpravodajský pluk 47
01.10.1950-15.12.1950 Cvičná letka 3
01.10.1950-01.01.1951 Letecký pluk 3
01.12.1950-01.01.1951 4. cvičná letka

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1946-01.10.1949 VÚ 4524 Trenčín
01.10.1949-09.10.1950 VÚ 7702 Trenčín
09.10.1950-01.01.1951 VÚ 7702 Brno
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Rajlich, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectva 1945-1950. Praha, Ares – Deus 2000,
URL : https://www.valka.cz/4-letecka-divise-1945-1951-t44411#398339Verze : 4
MOD
4. letecká divise [1945-1951]


Velitelství divise vzniklo 3. srpna 1945 přejmenováním z velitelství 1. smíšené letecké divise [1945]. Nacházelo se v Praze, od srpna 1945 v Trenčíně a od srpna 1950 v Brně, podléhalo Velitelství letecké oblasti 4 [1945-1946], od ledna 1946 Velitelství letectva 4. oblasti [1946-1947], od srpna 1947 velitelství IV. leteckého sboru [1947-1948], od dubna 1948 velitelství III. leteckého sboru [1947-1950] a od června 1950 Velitelství letectva. Jednalo se o vyšší velitelství s úplnou velitelskou působností, od ledna 1946 užívalo krycího označení VÚ 4524 a od října 1949 krycího označení VÚ 7702.


Součástí divise bylo:
velitelství divise,
Letecký pluk 1 [1945],
Letecký pluk 1 [1946-1951],
Letecký pluk 2 [1945],
Letecký pluk 2 [1945-1948],
Letecký pluk 3 [1945-1946],
Letecký pluk 10 [1945-1946],
Letecký pluk 12 [1945-1946],
Letecký pluk 30 [1930-1951],


Veliteli divise byli:
podplukovník letectva, od března 1946 plukovník letectva Mikuláš Lisický (srpen 1945 – prosinec 1946),
plukovník letectva Jan Čermák (prosinec 1946 – březen 1948),
plukovník letectva Mikuláš Lisický (březen 1948 – říjen 1948),
plukovník letectva Július Trnka (říjen 1948 – říjen 1949),
plukovník letectva Václav Fuksa (říjen 1949 – srpen 1951).


Literatura:
Fidler, Jiří – Rajlich, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectva 1945-1950. Praha, Ares – Deus 2000.
URL : https://www.valka.cz/4-letecka-divise-1945-1951-t44411#174600Verze : 0
MOD
Diskuse
     
Název:
Name:
4. letecká divize
Originální název:
Original Name:
4. letecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. čs. smíšená letecká divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1951
Nástupce:
Successor:
34. letecká bitevní divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.08.1951 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.08.1951 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.08.1951 Fuksa, Václav (plukovník letectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1945-15.02.1946 Letecký pluk 3
03.08.1945-26.10.1945 Letecký pluk 1
03.08.1945-26.10.1945 Letecký pluk 2
26.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 10
26.10.1945-22.01.1946 Letecký pluk 12
22.01.1946-01.10.1950 Letecký pluk 1
22.01.1946-01.03.1948 Letecký pluk 2
15.02.1946-01.01.1951 Letecký pluk 30
01.03.1948-15.04.1949 Spojovací letka 4
06.03.1948-01.12.1950 Cvičná letka 4
23.03.1948-01.03.1949 Letecký pluk 44
15.08.1950-15.12.1950 Letecký zpravodajský pluk 47
01.10.1950-15.12.1950 Cvičná letka 3
01.10.1950-01.01.1951 Letecký pluk 3
01.12.1950-01.01.1951 4. cvičná letka

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.08.1951 VÚ 7702 Brno
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 2440 (34. bitevní letecká divize Brno)
URL : https://www.valka.cz/4-letecka-divise-1945-1951-t44411#562579Verze : 4
MOD