Main Menu
User Menu

Lipník nad Bečvou

okr. Přerov

     
Název:
Name:
Lipník nad Bečvou
Originální název:
Original Name:
Lipník nad Bečvou
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Přerov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°31'37.16"N 17°34'54.84"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nové Dvory, Podhoří, Loučka, Trnávka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1238
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel sv. Jakuba
kostel sv. Františka Serafinského
piaristická kolej se zahradou
zámek se zahradou
židovský hřbitov se synagogou
kašny svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1827-DD.MM.1831
Kyrysnický pluk č. 2
Cuirassier Regiment No. 2
DD.10.1921-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 53
53rd Light Artillery Regiment
DD.01.1933-DD.09.1933
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
00.09.1933-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 8
8th Train Squadron
25.09.1937-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
1st Company /Telegraph/ of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
2nd Company /Telegraph/ of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
3rd Company /Telegraph/ of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 6
4th Company /Telegraph/ of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 6
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 6
Depot Company of the 6th Signal Battalion
25.09.1937-24.09.1938
Telegrafní prapor 6, velitelství
Headquarters of the 6th Signal Battalion
24.09.1938-26.09.1938
Telegrafní prapor 91, velitelství
Headquarters of the 91st Signal Battalion
25.09.1938-29.09.1938
Ústředna polních pošt
Central Field Post Office
17.10.1938-31.07.1939
Telegrafní prapor 6, velitelství
Headquarters of the 6th Signal Battalion
10.12.1938-15.12.1938
Ústředna polních pošt
Central Field Post Office
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 1/12 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 2/12 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 3/12 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/12 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 12th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Prapor 12
12th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Lipník nad Bečvou
Garrison Detachment Lipník nad Bečvou
01.10.1949-01.09.1951
Pěchotní vojenská akademie
Infantry Military Academy
01.03.1951-08.03.1957
Pěchotní učiliště
Infantry Apprentice School
01.10.1958-01.09.1961
312. těžká dělostřelecká brigáda
312th Heavy Artillery Brigade
01.09.1961-01.02.1964
312. kanónová dělostřelecká brigáda
312th Cannon Artillery Brigade
DD.MM.1964-01.11.1982
52. kabelosměrný pluk
52nd Cable-Radio Relay Regiment
DD.MM.1968-DD.MM.1969
1. letecký stavební prapor
1st Air Force Construction Battalion
01.09.1969-01.01.1992
2. okruhová základna pohonných hmot a maziv
2nd District Base of Fuels and Lubricants
01.11.1982-01.04.1992
52. spojovací brigáda dálkových spojů
52nd Remote Connections Signal Brigade
31.12.1984-01.07.1991
402. troposferický spojovací uzel
402nd Tropospheric Signal Node
01.11.1991-31.12.1992
2. spojovací opravna a sklad
2nd Signals Repair Shop and Store
01.04.1992-31.12.1992
2. spojovací brigáda
2nd Signal Brigade
01.05.1992-31.12.1992
2. smíšený pluk REB
2nd Composite Electronic Warfare Regiment
31.10.1992-31.12.1992
2. pluk potrubní dopravy pohonných hmot
2nd Fuel Pipeline Transport Regiment
01.01.1993-30.09.1997
2. smíšený pluk REB
2nd Composite Electronic Warfare Regiment
01.01.1993-30.09.1997
2. spojovací brigáda
2nd Signal Brigade
01.01.1993-07.12.1994
2. spojovací opravna a sklad
2nd Signals Repair Shop and Store
08.12.1994-01.10.1995
53. opravárenská základna prostředků velení
53th Repair Resource Command Base
01.10.1997-30.09.2000
1. spojovací brigáda
1st Signal Brigade
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR
7. ženijní prapor
7th Engineer Battalion
01.10.2000-30.11.2003
1. výcviková základna spojovacího vojska
1st Signal Corps Training Base
01.12.2003-30.06.2013
101. spojovací prapor
101st Signal Battalion
01.04.2004-31.10.2013
103. středisko CIMIC/PSYOPS
103rd CIMIC/PSYOPS Center
01.07.2013-DD.MM.RRRR
Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
Operational Tactical Command and Control Systems Centre
01.07.2015-DD.MM.RRRR
143. zásobovací prapor
143rd Supply Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Nasaditelný spojovací modul - B
Deployable Communication Module - Bravo
DD.MM.RRRR-31.08.1997
Opravna prostředků velení
Command Devices Repair Shop
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lipniknadbecvou.eu/omeste/o_meste.htm
cs.wikipedia.org
https://www.mesto-lipnik.cz/
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#388035Verze : 0
Lipník nad Bečvou
(okr. Přerov)


V období 1.republiky součást politického okresu Hranice a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 530 obyvatel (z toho 6 537 osob národnosti československé, 740 osob národnosti německé, 25 osob národnosti ruské a 98 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký pluk 14 (od ledna 1938),
Lehký dělostřelecký pluk 53 (září 1921 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 53 (leden 1923 – říjen 1932),
Dělostřelecký oddíl 82 (leden 1933 – září 1933),
Dělostřelecký oddíl 258 (září 1933 – leden 1938),
Vozatajská eskadrona 8 (od září 1933),
Telegrafní prapor 6 (od září 1937),
Divisní proviantní sklad 8 (květen 1935 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 8 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska byla počátkem dvacátých let adaptovány Dělostřelecké kasárny a v letech 1934-1937 postaveny Telegrafní kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#174483Verze : 0
Lipník nad Bečvou


Město založené patrně jako královské snad ve ¾ 13. století. A to na dálkové komunikaci mezi jižní J a S Moravou. Přes značný strategický význam Lipníku neexistují doklady o jeho případném starším opevnění.
Dochované hradby byly vybudovány až za Pernštejnů na konci 15. století a v průběhu 1/3 16. století. Hlavní a parkánovou hradbu zpevňovaly bašty různých půdorysných typů, dvě hlavní brány byly chráněny barbakány. Vzhledem k nížinné poloze města měl značný význam obvodový vodní příkop.
V průběhu 19. století zanikly městské brány, zachovaly se úseky obou hradebních zdí s baštami. Hradby v Lipníku patří k nejlépe dochovaným na Moravě.


Zdroj:
Propagační materiál
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#223523Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1949-31.08.1957 Pěchotní učiliště
01.09.1957-31.12.1958 Vojenské učiliště
DD.MM.1958-DD.MM.1964 312. kanonová dělostřelecká brigáda
DD.MM.1958-DD.MM.1964 6. průzkumný dělostřelecký oddíl
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Škola pro přípravu důstojníků dělostřeleckého průzkumu v záloze
DD.MM.1964-DD.MM.1982 52. kabelosměrový pluk
DD.MM.1982-31.12.1992 52. kabelosměrová brigáda
DD.MM.1968-DD.MM.1969 1. letecký stavební prapor
DD.MM.1969-31.12.1992 2. okruhová základna PHM
DD.MM.1969-31.12.1992 202. dopravní rota PHM
DD.MM.1991-31.12.1992 2. smíšený pluk REB
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#401634Verze : 0
MOD
Historická vyobrazení
Lipník nad Bečvou - Zemský ústav pro hluchoněmé a náměstí na pohlednici z roku 1914
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.171779029531992.36748.152396488136913/171779269531968/?type=3&theater

Zemský ústav pro hluchoněmé a náměstí na pohlednici z roku 1914 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.171779029531992.36748.152396488136913/171779269531968/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Náměstí na pohlednici z roku 1899

Náměstí na pohlednici z roku 1899
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Náměstí na pohlednici z roku 1900
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364652806763/?type=3&theater

Náměstí na pohlednici z roku 1900 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364652806763/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Jedna z ulic na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364749473420/?type=3&theater

Jedna z ulic na pohlednici z roku 1920 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364749473420/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Historické centrum na pohlednici z roku 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364862806742/?type=3&theater

Historické centrum na pohlednici z roku 1926 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364862806742/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#530955Verze : 1
Kaple sv. Petra


Zdroj:
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#543750Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Zdroj:
informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#543752Verze : 0
Bývalý kostel Nejsvětější Trojice
Zdroje:
mapy.cz
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595976Verze : 0
Socha světce
Zdroje:
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595986Verze : 0
Pomník (pamětní deska) obětem 2. světové války
Zdroje:
Vlastní návštěva
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595987Verze : 0
Pomník Lipenským židům
Zdroje:
Vlastní návštěva
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595988Verze : 0
Náměstí T. G. Masaryka


Na náměstí T. G. Masaryka se nachází radnice s pomníkem obětem 2. světové války, sloup se sochou Panny Marie, kašna se sochou sv. Floriána, kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého a řada památkově chráněných domů.


Zdroje:
Vlastní návštěva
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595989Verze : 1