Main Menu
User Menu

Litoměřice

okr. Litoměřice

     
Název:
Name:
Litoměřice
Originální název:
Original Name:
Litoměřice
Další názvy:
Other Names:
Leitmeritz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Litoměřice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°32'03.00"N 14°07'58.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Litoměřice - Město
Předměstí
Za Nemocnicí
Pokratice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Heřmanský, Josef
* 13.03.1895 
Rahm, Karl
† 30.04.1947
Zíková, Simona
* 15.09.1984 
Kuchynka, Václav
† 15.12.2020
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
26. zeměbranecká pěší divize
26th Landwehr Infantry Division
05.04.1919-13.06.1919
Domobranecký prapor č. 39
-
07.09.1919-01.07.1920
7. československý lehký dělostřelecký pluk
7th Czechoslovak Light Artillery Regiment
30.04.1920-DD.09.1921
Dělostřelecká měřičská rota
Artillery Surveyor Company
DD.05.1920-25.09.1938
3. divise
3rd Division
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 3. divise
3rd Division Artillery Command
15.07.1920-DD.10.1920
Lehký dělostřelecký pluk 51
51st Light Artillery Regiment
DD.09.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 3
3rd Light Artillery Regiment
02.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
01.09.1921-01.03.1922
Ženijní učiliště
Engineer School
01.12.1921-31.12.1937
3. polní dělostřelecká brigáda
3rd Field Artillery Brigade
01.03.1922-01.10.1928
Učiliště pro ženijní vojsko
Engineer Troops School
01.01.1923-31.12.1937
Dělostřelecký pluk 3
3rd Artillery Regiment
01.10.1928-24.09.1938
Ženijní učiliště
Engineer School
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 1
2nd Battalion of the 1st Engineer Regiment
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
3rd Division Artillery Command
27.09.1938-29.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství 3. divise
Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Artillery Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství ženijního vojska 3. divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Úřad intendanční služby 3. divise
Supply Service Office of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Úřad zdravotnické služby 3. divise
Health Service Office of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Štáb 3. divise
Staff of the 3rd Division
10.11.1938-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 52
52nd Infantry Regiment
25.05.1945-01.11.1950
12. divise
12th Division
25.05.1945-01.10.1945
Ženijní prapor 1
1st Engineer Battalion
01.09.1945-01.09.1949
Ženijní učiliště
Engineer Apprentice School
01.10.1945-01.10.1949
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1946
Zbrojnice 12
12th Armory
01.04.1946-15.12.1948
I. sbor, velitelství
Headquarters of the 1st Corps
01.04.1946-15.12.1948
Velitelství dělostřelectva I. sboru
Artillery Headquarters of the 1st Corps
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor I/1
1st Border Guard Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 253
253rd Artillery Division
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor V
5th Border Guard Battalion
01.09.1949-15.09.1958
Ženijní technické učiliště
Engineer Apprentice School
01.11.1950-31.10.1991
151. ženijní prapor
151st Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1969
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1969
153. ženijní prapor
153rd Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1967
154. ženijní prapor
154th Engineer Battalion
01.11.1950-01.10.1960
51. elektrotechnický prapor
51st Electro-Technical Battalion
01.11.1950-01.09.1967
51. rota přepravních prostředků
51st Transport Vehicles Company
01.11.1950-31.10.1991
51. ženijní brigáda
51st Engineer Brigade
01.11.1950-01.09.1963
51. ženijní průzkumná rota
51st Engineer Reconnaissance Company
01.11.1954-01.09.1969
51. ženijně technická rota
51st Engineer Technical Company
01.10.1960-01.09.1967
51. rota technického zabezpečení
51st Technical Supply Company
01.10.1960-01.09.1978
7. spojovací pluk
7th Signal Regiment
01.09.1963-01.09.1967
155. ženijní prapor
155th Engineer Battalion
01.09.1963-01.09.1977
51. spojovací rota
51st Signal Company
01.09.1967-01.09.1977
51. prapor přepravních prostředků
51st Transport Vehicles Battalion
01.09.1967-01.09.1977
51. technická opravna
51st Technical Repair Shop
01.09.1969-01.09.1977
51. speciální ženijní prapor
51st Special Engineer Battalion
01.09.1977-31.10.1991
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.09.1977-31.10.1984
51. ženijní maskovací rota
51st Engineer Camouflage Company
01.09.1977-31.10.1984
51. ženijní rota těžení a úpravy vody
51st Mining and Water Treatment Engineer Company
01.09.1978-31.10.1985
7. radiový pluk
7th Radio Regiment
31.10.1984-31.10.1991
153. ženijní prapor
153rd Engineer Battalion
31.10.1984-31.10.1991
51. ženijní odtarasovací prapor
51st Engineer Transit Battalion
31.10.1984-31.10.1991
51. ženijní zatarasovací prapor
51st Engineer Barrier Battalion
31.10.1985-01.12.1991
79. radiotechnický prapor zvláštního určení
79th Special Purpose Electronic Intelligence Battalion
31.10.1985-01.12.1991
79. rota oprav techniky a týlového zabezpečení
79th Combat Support and Services Company
31.10.1985-01.12.1991
79. rota rádiového odposlechu KV
79th Radio Surveying HF Company
31.10.1985-01.12.1991
79. rota rádiového zaměřování STŘED
79th Radio Targeting MIDDLE Company
31.10.1991-31.12.1992
11. ženijní brigáda
11th Engineer Brigade
DD.MM.1991-01.12.1991
77. radiotechnický prapor zvláštního určení
77th Special Purpose Electronic Intelligence Battalion
01.11.1992-31.12.1992
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
01.01.1993-31.12.1993
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
01.01.1993-30.05.1993
11. radiotechnický uzel
11th Electronic Intelligence Node
01.01.1993-31.12.1994
11. ženijní brigáda
11th Engineer Brigade
01.06.1993-DD.MM.RRRR
1. radiotechnický uzel
1st Electronic Intelligence Node
01.01.1994-31.12.1994
20. ženijní prapor
20th Engineer Battalion
01.01.1995-31.10.1997
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
01.01.1995-30.06.1997
3. ženijní prapor
3rd Engineer Battalion
01.11.1997-30.09.2000
1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska
1st Engineer Troops Training and Mobilization Base
01.10.2000-30.09.2003
1. výcviková základna ženijního vojska
1st Engineer Troops Training Base
DD.MM.2000-DD.MM.2003
11. ženijní pluk
11th Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-31.12.2003
1. výcviková a mobilizační základna územní obrany
1st Territorial Defence Training and Mobilization Base
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
9. sbor
9th Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Dragounský pluk č. 1
1st Dragoon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/8jQle
http://www.litomerice.cz
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#453851Verze : 0
MOD
Litoměřice (Leitmeritz)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 18 498 obyvatel (z toho 6 485 osob národnosti československé, 522 osob národnosti maďarské, 10 878 osob národnosti německé, 38 osob národnosti ruské a 143 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Třetí divise (květen 1920 – leden 1938),
velitelství Třetí pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Páté pěší brigády (květen 1920 – leden 1921),
velitelství Třetí polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 2 (od října 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 3 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 3 (od ledna 1923),
Lehký dělostřelecký pluk 51 (červenec 1920 – září 1920),
Hrubý dělostřelecký pluk 103 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 103 (od ledna 1923),
Dělostřelecká měřičská rota (duben 1920 – září 1921),
Remontní baterie 3 (od října 1936),
Ženijní prapor 4 (duben 1934 – říjen 1937),
II. prapor Ženijního pluku 1 (od října 1937),
Automobilní rota 3 (únor 1921 – duben 1923),
Vojenská stavební odbočka 3 (říjen 1920 – leden 1937),
Odbočka divisní nemocnice Litoměřice (březen 1922 – prosinec 1927),
Posádková nemocnice Litoměřice (prosinec 1927 – červenec 1932),
Velitelství evidence koňstva 3 (od 1922),
Doplňovací okresní velitelství Česká Lípa (květen 1925 – srpen 1935),
Doplňovací okresní velitelství Litoměřice (od listopadu 1919),
Ženijní učiliště (září 1921 – březen 1922),
Učiliště pro ženijní vojsko (březen 1922 – říjen 1928),
Ženijní učiliště (od října 1928).


Pro potřeby branné moci byly k dispozici velitelská budova, budova vojenských úřadů, budova učiliště a Kasárny Jiřího z Poděbrad.VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
Zdroj:
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#174476Verze : 0
Litoměřice


Vznik královského města je ve 20. letech 13. století. S opevněním souvisely také dva kláštery a zeměpanský hrad, ležící vně městského areálu. V polovině 14. století došlo k rozšíření města na S a V straně.
Následně zpevňovala hradbu série dovnitř otevřených hranolových věží. Počátkem 16. století byla vybudována hradba na valu, který lemoval vnější hranu příkopu. Bašty byly uzpůsobeny k použití palných zbraní. Ve stejném duchu byly modernizovány také brány. Nejlépe se dochovalo opevnění S a V strany z doby Lucemburské, včetně věží.


Zdroj:
Propagační materiál
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#223521Verze : 2
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-31.12.1950 12. divise
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 253
01.10.1945-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 3
01.10.1945-30.09.1946 Zbrojnice 12
01.10.1945-30.09.1958 Ženijní učiliště
DD.MM.1946-DD.MM.1946 Dělostřelecký pluk 201
01.04.1946-30.04.1948 I. sbor
01.10.1945-30.09.1949 Pěší pluk 2
01.11.1950-31.10.1991 51. ženijní brigáda
01.04.1955-30.09.1956 55. radiový prapor
01.10.1956-30.09.1960 55. radiový pluk
01.10.1960-31.08.1978 7. spojovací pluk
01.09.1978-31.10.1985 7. radiový pluk
DD.MM.1965-DD.MM.1966 71. spojovací prapor
DD.MM.1969-31.08.1977 91. pontonový prapor
01.09.1977-31.10.1990 91. pontonový pluk
DD.MM.1985-DD.MM.1991 Výcvikové středisko 7. radiotechnické brigády
DD.MM.1992-31.12.1992 3. ženijní prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#402427Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 9. sboru
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 9. brigády polního dělostřelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sborový telegrafní oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecké vojenské velitelství v Litoměřicích
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 26. zeměbranecké pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 52. zeměbranecké pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký division polních houfnic č. 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#416230Verze : 0
MOD
Tyršovo náměstí
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598139Verze : 1
Mírové náměstí
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598140Verze : 2
Dominikánské náměstí
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598141Verze : 1
Kostelní náměstí
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598142Verze : 1
Kapucínské náměstí
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598143Verze : 1