Main Menu
User Menu

Louny

okr. Louny

     
Název:
Name:
Louny
Originální název:
Original Name:
Louny
Další názvy:
Other Names:
Laun
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Louny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°21'26.00"N 13°47'49.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Brloh
Louny
Nečichy
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1115
Vojenské objekty:
Military Objects:
objekt lehkého opevnění
C12/59/A-220Z
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
28.09.1936-24.09.1938
1. rota cyklistického praporu 4
1st Company of the 4th Bicycle Battalion
28.09.1936-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 4
4th Company /Machine-gun/ of the 4th Bicycle Battalion
28.09.1936-24.09.1938
Cyklistický prapor 4
4th Bicycle Battalion
28.09.1936-24.09.1938
Technická rota cyklistického praporu 4
Technical Company of the 4th Bicycle Battalion
01.10.1936-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 4
Heavy Weapon Company of the 4th Bicycle Battalion
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 4
AA Machine-gun Company of the 4th Bicycle Battalion
28.02.1938-24.09.1938
Strážní prapor XX
20th Guard Battalion
16.06.1938-24.09.1938
Hraničářský prapor 1
1st Border Battalion
08.05.1945-DD.MM.RRRR
63. gardová tanková brigáda
63rd Guards Tank Brigade
01.10.1945-01.12.1945
1. dělostřelecká brigáda
1st Artillery Brigade
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 351
351st Artillery Regiment
01.12.1945-01.10.1947
3. dělostřelecká brigáda
3rd Artillery Brigade
01.10.1947-15.09.1950
Dělostřelecký pluk 101
101st Artillery Regiment
01.01.1951-09.05.1955
28. mechanizovaný pluk
28th Mechanized Regiment
01.06.1954-DD.08.1958
5. zdravotnický prapor
5th Medical Battalion
09.05.1955-31.10.1956
2. mechanizovaný pluk
2nd Mechanized Regiment
01.10.1956-01.10.1958
3. mechanizovaný pluk
3rd Mechanized Regiment
01.10.1958-01.12.1991
3. motostřelecký pluk
3rd Motor Rifle Regiment
01.12.1991-31.12.1992
3. mechanizovaný pluk
3rd Mechanized Regiment
01.01.1993-30.06.1994
3. mechanizovaný pluk
3rd Mechanized Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louny
URL : https://www.valka.cz/Louny-t44337#484219Verze : 0
MOD
Louny


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 896 obyvatel (z toho 11 644 osob národnosti československé, 174 osob národnosti německé a 10 osob národnosti židovské)


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 9 (září 1935-září 1936),
Hraničářský prapor 1 (od června 1938),
Cyklistický prapor 4 (od září 1936),
Strážní prapor XX (od února 1938),
Doplňovací okresní velitelství Louny (od července 1936).


Pro vojenské účely sloužily kasárny, postavené v letech 1935-1937.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Louny-t44337#174472Verze : 0
Dům Sokolů z MorZdroje:
cs.wikipedia.org

Louny - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Louny-t44337#620851Verze : 1
Mírové náměstí


Na historickém náměstí se nachází řada historických budov, ty novější jsou pak zajímavé svým stavebním provedením (Spořitelna). Jsou zde stará i nová radnice, Hilbertův dům, pomník Mistra Jana Husa a mariánský sloup.
Louny - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Louny-t44337#620852Verze : 0