Main Menu
User Menu

Malacky

     
Název:
Name:
Malacky
Originální název:
Original Name:
Malacky
Další názvy:
Other Names:
Malucha (1206), Maluchka (1231), Malaczka (1373), Eghazasmalachka (1378), Kysmalachka, Malaczka (1773), Malacky (1920); maďarsky Malacka
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Malacky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°26'10.82"N 17°01'05.75"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1206
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kaštieľ, pôvodne renesančný z roku 1624, v roku 1808 úplne prestavaný
- Kostol rímskokatolícky, pôvodne neskororenesančný z roku 1653, v rokoch 1731 – 41 zbarokizovaný, vnútorné zariadenie barok
- Kostol a kláštor františkánov, renesančno – barokový, s obranným múrom a štyrmi vežami z roku 1653, kostol v roku 1760 v interiéri upravený, kláštor v roku 1890 nadstavený, v roku 1910 vyhorel a bol opravený v roku 1928 oba objekty zrenovované
- Synagóga z roku 1886
- Sochy z 2. polovice 18. storočia
- Pomník padlým v 1. sv. vojne
- Pamätník Červenej armády
- Pomník SNP z roku 1970
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
- Ivan Dérer (1884 – 1973), politik
- Jozef Dérer (1887 – 1967), očný lekár
- Franz Seraph Hölzl (1808 – 1884), hudobný skladateľ
- Alojz Veselý ( 1836 - ?), maliar, tu aj pôsobil a zomrel
- Ľudo Zúbek (1907 – 1969), spisovateľ, tu aj pochovaný


Pôsobisko:
- František Anton Čermák (1780 – 1856), hudobný skladateľ
- Vendelín Jozef Kučera (1893 – 1937), hudobný skladateľ
- Vojtech Šimko (1759 – 1827), básnik
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.08.1933-14.03.1939
Letecká povětrnostní stanice 7
7th Aircraft Weather Station
15.09.1933-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 11
Remont Squadron of the 11th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 2/11
2nd Squadron of the 11th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 11
Remont Squadron of the 11th Dragoon Regiment
24.09.1938-DD.MM.1938
Hraniční úsek "Morava", velitelství
Headquarters of the Border Section "Morava"
25.09.1938-20.11.1938
Letecká povětrnostní stanice 7
7th Air Weather Station
25.09.1938-22.10.1938
Pěší pluk 33
33rd Infantry Regiment
18.10.1943-DD.12.1943
Noční bitevní skupina 4
4th Night Ground Attack Group
31.03.1945-02.04.1945
1. letka Bitevní eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
31.03.1945-02.04.1945
2. letka Bitevní eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
31.03.1945-02.04.1945
3. letka Bitevní eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
31.03.1945-02.04.1945
I. skupina Bitevní eskadry 2
1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
31.03.1945-02.04.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
01.06.1945-01.08.1945
4. těžká dělostřelecká brigáda
4th Heavy Artillery Brigade
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 1/310
1st Artillery Battery of the 310th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 1/311
1st Artillery Battery of the 311th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 1/312
1st Artillery Battery of the 312th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 1/334
1st Artillery Battery of the 334th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 2/310
2nd Artillery Battery of the 310th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 2/311
2nd Artillery Battery of the 311th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 2/312
2nd Artillery Battery of the 312th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 2/334
2nd Artillery Battery of the 334th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 3/310
3rd Artillery Battery of the 310th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 3/311
3rd Artillery Battery of the 311th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 3/312
3rd Artillery Battery of the 312th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecká baterie 3/334
3rd Artillery Battery of the 334th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecký oddíl 310
310th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecký oddíl 311
311th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecký oddíl 312
312th Artillery Battalion
01.06.1945-01.08.1945
Dělostřelecký oddíl 334
334th Artillery Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/39
3rd Infantry Battalion of the 39th Infantry Regiment
01.07.1945-01.10.1945
4. protitanková brigáda
4th Anti-Tank Brigade
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/110
1st Artillery Battalion of the 110th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/111
1st Artillery Battalion of the 111th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/112
1st Artillery Battalion of the 112th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl II/110
2nd Artillery Battalion of the 110th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl II/111
2nd Artillery Battalion of the 111th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl II/112
2nd Artillery Battalion of the 112th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 110
110th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 111
111th Artillery Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 112
112th Artillery Regiment
01.10.1945-01.07.1946
Pěší prapor II/23
2nd Infantry Battalion
20.10.1945-01.04.1947
Vozatajská eskadrona 12
12th Charioteer Squadron
15.05.1946-01.10.1947
Remontní eskadrona 4
4th Remont Squadron
08.06.1946-01.09.1946
Pěší prapor II/24
2nd Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1947
Pěší prapor II/23
2nd Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1947
Samopalný prapor 22
22nd Submachine Gun Battalion
01.10.1947-28.11.1947
Pěší prapor 16 /samopalný/
16th Infantry Battalion /Submachine Gun/
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor II/39
2nd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Remontní eskadrona 3
3rd Remont Squadron
01.10.1947-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 12
12th Charioteer Squadron
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 2/39 /samostatná/
2nd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-01.12.1950
Rota těžkých zbraní 5/39 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Independent/ of the 39th Infantry Regiment
01.11.1950-01.12.1950
Průzkumná četa 9
9th Reconnaissance Platoon of the 9th Division /Infantry/
12.11.1950-01.12.1950
Tankosamohybná rota 9
9th Tank Self-Propelled Company
01.12.1950-01.10.1951
9. průzkumná četa
9th Reconnaissance Platoon of the 9th Infantry Division
01.12.1950-01.07.1951
9. tankosamohybná rota
9th Self-Propelled Tank Company
03.12.1950-01.11.1954
3. pěší pluk
3rd Infantry Regiment
01.01.1951-01.11.1954
9. průzkumná rota
9th Reconnaissance Company
26.01.1951-01.04.1966
1. pohraniční prapor
1st Border Guards Battalion
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Malacky
District Military Command Malacky
01.07.1951-20.09.1951
9. tankosamohybný pluk
9th Self-Propelled Tank Regiment
15.04.1952-01.11.1955
4. pevnostní prapor
4th Fortress Battalion
01.01.1954-01.04.1960
Okresná vojenská správa Malacky
District Military Command Malacky
01.11.1954-09.05.1955
3. střelecký pluk
3rd Rifle Regiment
01.11.1954-19.10.1955
9. průzkumná četa
9th Reconnaissance Platoon
09.05.1955-17.08.1958
7. střelecký pluk
7th Rifle Regiment
08.09.1958-01.12.1970
6. prapor civilní obrany
6th Civil Defence Battalion
01.12.1970-31.10.1991
6. pluk civilní obrany
6th Civil Defence Regiment
15.06.1973-01.01.1991
1. pohraniční prapor
1st Border Guards Battalion
31.12.1989-01.04.1992
79. automobilní prapor
79th Automobile Battalion
31.10.1991-31.12.1992
31. vojenský záchranný pluk civilní obrany
31st Civil Defence Military Rescue Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR
Kriváň ČKD n.p.
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR
Turčianske strojárne n.p.
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR
Závody J. V. Stalina n.p.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.malacky.sk
URL : https://www.valka.cz/Malacky-t44328#509590Verze : 0
MOD
Malacky


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 213 obyvatel (z toho 6 523 osob národnosti československé, 115 osob národnosti maďarské, 357 osob národnosti německé, 3 osoby národnosti ruské a 149 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 23 (říjen 1920 – leden 1921 a od září 1935),
I. oddíl Lehkého dělostřeleckého pluku 54 (červen 1922 – leden 1923),
I. oddíl Dělostřeleckého pluku 54 (leden 1923 – duben 1925),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 54 (duben 1925 – září 1935),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 54 (duben 1925 – únor 1938),
baterie Dělostřeleckého oddílu 83 (únor 1936 – listopad 1937),
eskadrona Dragounského pluku 11 (od listopadu 1937),
remontní eskadrona Jezdeckého pluku 11 (září 1933 – leden 1936),
remontní eskadrona Dragounského pluku 11 (od ledna 1936).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Moravské kasárny a v dubnu 1934 vznikl západně od města Výcvikový tábor Malacky.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Malacky-t44328#174459Verze : 0