Main Menu
User Menu
Reklama

Kremnica

okr. Žiar nad Hronom

     
Název:
Name:
Kremnica
Originální název:
Original Name:
Kremnica
Další názvy:
Other Names:
(1328) Cremnychbana, (1331) Kremnicia, (1332) Cremnic, (1335) Cremnech, Cremnecz, (1338) Cremnuch, (1343) Crempnuch, (1389) Chrempnichya, (1394) Cremnicia, (1476) Krembnicia, (1526) Kremnica
Kremnitz (nem.), Körmöcbánya (maď.), Cremnicium (lat.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Žiar nad Hronom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°24'57.24"N 18°32'44.50"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1328
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Mestský hrad, gotické budovy sú písomne doložené z 13. a 15. storočia – národná kultúrna pamiatka
- Karner – rotunda sv. Ondreja v románskom slohu z polovice 13. storočia, spodnú časť tvorí románska kostnica, hornú časť gotická kaplnka.
- Kostol sv. Kataríny postavený v gotickom slohu, doložený je zo 14. storočia, prestavaný v 15. storočí, presbytérium je v neskorogotickom slohu, doložené je z roku 1488, v 16. – 18. storočí bol upravovaný v renesančnom a barokovom slohu, v roku 1886 regotizovaný; socha Madony v neskorogotickom slohu doložená z obdobia okolo roku 1500, v roku 1880 prenesená zo zrúcaného farského kostola; kazateľnica postavená v neskorogotickom slohu, doložená zo začiatku 16. storočia, busta muža v renesančnom odeve je doložená zo začiatku 16. storočia, krstiteľnica v renesančnom slohu, doložená z roku 1561; náhrobky sú v neskororenesančnom slohu zo 17. storočia; epitafy sú v neskororenesančnom, barokovom a klasicistickom slohu; bohoslužobné nádoby sú v barokovom slohu, oltáre sú v neogotickom slohu z konca 19. storočia.
- Hradné opevnenie v gotickom slohu zo 14. storočia s čiastočne zachovaným dvojitým hradobným múrom a troma baštami (severná trojpodlažná, západná hodinová a Banská bašta – pôvodne presbytérium nedostavaného kostola).
- Špitálsky kostol sv. Alžbety z konca 14. storočia, postavený v gotickom slohu.
- Stará radnica, resp. už len jej zvyšky, v gotickom slohu, sú medzi hradobnými múrmi z 1. polovice 15. storočia, zrútená bola v roku 1887, zachované je prízemie.
- Mestské opevnenie okolo jadra mesta z 15. storočia je v gotickom slohu, dolná brána bola prestavaná ako barbakan v roku 1539, hradby boli zvýšené v 17. storočí, zachovaná dolná brána na priečelí so sochami baníka a minciara má reliéfy banských a minciarskych nástrojov, sochy boli prenesené z hornej brány, Červená veža slúžila ako väznica, súčasťou je aj Čierna veža.
- Meštianske domy na námestí, pôvodne v gotickom slohu, sú dvoj- a trojpodlažné, renesančne upravované a v 18. a 19. storočí prestavané (významnejšie: radnica, katolícka fara, mestské múzeum, mincovňa).
- Socha Madony v neskorogotickom slohu je zo začiatku 16 storočia.
- Kláštor františkánov s kostolom v barokovom slohu je z rokov 1653 – 1660, kláštor bol rozšírený v roku 1732 a kostol v roku 1758 o loretánsku kaplnku, nachádza sa tu obraz J. Lippaya; hlavný oltár je v neskorobarokovom slohu, interiér je v barokovom a rokokovom slohu z 2. polovice 18. storočia.
- Kaplnka na Kalvárii je z roku 1734, postavená je v barokovom slohu
- Kaplnka na Kláštornej ulici je z 18. storočia, postavená je v barokovom slohu.
- Sochy od D. Stanettiho sú z 18. storočia (Immaculata z roku 1765, Florián z roku 1760, Trojičný stĺp z roku 1772, postavený je na mieste z roku 1722), dve sochy Jána Nepomuckého z dielne D. Stanettiho sú z 2. polovice 18. storočia.
- Kostol evanjelický je z roku 1826, postavený je v klasicistickom slohu asi podľa projektu M. Pollacka.
- Budova gymnázia v neorenesančnom slohu z roku 1874.
- Pamätné tabule J. Kollára, J. L. Bellu, P. Križku, G. K. Zechentera-Laskomerského, osem pamätných tabulí venovaných SNP, Pomníky SNP (štyri) a súsošie od F. Štefunku
- Mestský dom (1441)
- Podzemná elektráreň pod šachtou Ludovika v hĺbke 246 m
Muzea:
Museums:
Múzeum mincí a medailí v Kremnici
Múzeum gýča
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
- Gejza Angyal (24. 12. 1888 – 24. 9. 1956) maliar; tu pôsobil aj zomrel,
- Jozef Dohnány (8. 10. 1873 – 27. 12. 1947), hudobník,
- Ján Bohumír Ertel (asi v roku 1695 – 11.11. 1757), skladateľ duchovných piesní,
- Ľudmila Lehotská-Krížková (10. 1. 1863 – 8. 5. 1946), hudobníčka; tu aj zomrela,
- Štefan Monetarius (15. – 16. storočie), hudobný teoretik,
- Ján Stirbitz (? – 1662), skladateľ.


Pôsobisko:
- Vojtech Angyal (1847 – 1928), maliar; tu aj zomrel,
- Ján Levoslav Bella (1843 – 1936), hudobný skladateľ, pôsobil tu v rokoch 1869 – 1881,
- Ján Blasius ml. (1708 – 1774), náboženský spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1737 – 1749,
- Ondrej Bošányi (1766 – 1831), matematik a astronóm,
- Jozef Cíger-Hronský (1896 – 1960), spisovateľ,
- Augustín Doležal (1737 – 1802), básnik a filológ,
- Sebastián Donner (1707 – 1763, sochár a modelár, pôsobil tu v rokoch 1751 – 1763,
- František Janeček (1837 – 1919), hudobný skladateľ, pôsobil tu v rokoch 1866 – 1919,
- Karol Gerl (1857 – 1907), medailér – portrétista; tu aj zomrel,
- Ján Kollár (1793 – 1852, básnik, ideológ všeslovanskej myšlienky; tu študoval, pôsobil tu v rokoch 1806 – 1809,
- Ďurko Langsfeld (1826 – 1849), dobrovoľník z roku 1848; tu bol popravený,
- Michal Matunák (1866 – 1932), historik,
- Ján Fischer Piscatoris (1672 – 1720), historik a filológ; tu aj pochovaný,
- Viliam Paulíny-Tóth (1826 – 1877), publicista, politik,
- Július Plošic (1819 – 1899), národný pracovník; tu zomrel,
- Michal Považan (1913 – 1950), literárny kritik a teoretik,
- Andrej Radlinský (1817 – 1879), kňaz, národný pracovník,
- Ján Setius (1688 – 1748), cirkevný historik, pôsobil tu v rokoch 1719 – 1948,
- Dionýz Stanetti (? – 1767), sochár,
- Peter Tomkuljak (1838 – 1894), publicista a zberateľ ľudových piesní, pôsobil tu v rokoch 1863 – 1869,
- Gustáv Zechenter-Laskomerský (1824 – 1908), spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1868 – 1909; tu aj pochovaný
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.01.1938-24.09.1938
Pěší pluk 9
9th Infantry Regiment
27.09.1938-27.11.1938
1. oddělení /organisační/ štábu III. armády
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu III. armády
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
3. oddělení /operační/ štábu III. armády
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
4. oddělení /materiální/ štábu III. armády
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
III. armáda, velitelství
Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Oddíl polního četnictva III. armády
Division of the Field Gendarmerie of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Pomocná kancelář velitelství III. armády
Auxiliary Office of the Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Pomocná kancelář štábu III. armády
Auxiliary Office of the Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Stan velitelství III. armády
Support the Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Velitelství dělostřelectva III. armády
Artillery Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-DD.MM.1938
Velitelství etapy III. armády
Etappenformation Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Velitelství letectva III. armády
Air Force Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Velitelství telegrafního vojska III. armády
Signal Troops Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Velitelství ženijního vojska III. armády
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad automobilní služby III. armády
Car Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad duchovní služby III. armády
Religious Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad intendanční služby III. armády
Supply Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad letecké služby III. armády
Air Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad polní poštovní služby III. armády
Field Mail Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad remontní služby III. armády
Remont Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad služby silniční dopravy III. armády
Road Transport Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad spojovací služby III. armády
Signal Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad veterinářské služby III. armády
Veterinary Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad zbrojní služby III. armády
Armament Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad zdravotnické služby III. armády
Health Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Úřad ženijní služby III. armády
Engineer Service Office of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Štáb III. armády
Staff of the 3rd Army
27.09.1938-27.11.1938
Štábní automobilní kolona 73
73rd Staff Car Column
27.09.1938-27.11.1938
Štábní rota 73
73rd Staff Company
DD.09.1938-05.12.1938
Polní pošta 59
59th Field Post Office
15.09.1939-01.10.1939
Pěší pluk 46
46th Infantry Regiment
15.09.1939-01.10.1939
Pěší prapor I/46
1st Infantry Battalion
15.09.1939-01.10.1939
Pěší prapor II/46
2nd Infantry Battalion
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 1/46
1st Infantry Company
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 2/46
2nd Infantry Company
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 3/46
3rd Infantry Company
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 4/46
4th Infantry Company
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 5/46
5th Infantry Company
15.09.1939-01.10.1939
Pěší rota 6/46
6th Infantry Company
DD.MM.1939-DD.MM.1939
Náhradní rota samostatného pěšího praporu I
Replacement Company of 1st Separate Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor II/3
2nd Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 4/3
4th Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 5/3
5th Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 6/3
6th Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor II/3
2nd Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 4/3
4th Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 5/3
5th Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 6/3
6th Infantry Company
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 265
265th Artillery Regiment
10.07.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 266
266th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/2
1st Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 12
Replacement Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1945-01.04.1946
Pěší prapor III/12
3rd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/25
3rd Infantry Battalion
01.10.1947-DD.05.1948
Dělostřelecký oddíl I/10
1st Artillery Battalion
01.10.1947-DD.05.1948
Dělostřelecký oddíl II/10
2nd Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 13
13th Charioteer Squadron
01.10.1949-01.12.1950
Vozatajská rota 13
13th Charioteer Company
01.12.1950-01.01.1953
2. vozatajská rota
2nd Charioteer Company
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Kremnica
District Military Command Kremnica
01.01.1953-01.10.1953
3. soumarská rota
3rd Packhorse Company
01.01.1954-01.07.1959
Okresná vojenská správa Kremnica
District Military Command Kremnica
15.12.1956-01.10.1958
142. protiletadlový dělostřelecký pluk
142nd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.08.1958-01.10.1958
2. ústřední sklad topografických map
2nd Central Topographic Maps Store
01.09.1958-01.09.1965
2. ústřední sklad topografického materiálu
2nd Central Topographic Store
01.09.1969-31.10.1992
2. okruhový topografický sklad
2nd District Topographic Store
31.10.1992-31.12.1992
3. odřad topografického zabezpečení
3rd Topographic Detachment
01.10.1993-DD.MM.RRRR
Topografický ústav
Topography Institute
DD.09.2004-30.11.2010
Multifunkční zásobovací základna Východ
Multifunctional Supply Base East
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Geodeticko-topografické oddělení 73
73rd Geodetic-topographic Section
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnica
www.kremnica.sk
www.crwflags.com/fotw/flags/sk-kremn.html
kremaho.blogspot.sk
URL : https://www.valka.cz/Kremnica-t44316#377942Verze : 0
MOD
Kremnica
(okr. Žiar nad Hronom)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 389 obyvatel (z toho 31 osob národnosti cikánské, 4 270 osob národnosti československé, 136 osob národnosti maďarské, 715 osob národnosti německé, 5 osob národnosti ruské a 114 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v lednu 1921. Obnovena v lednu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 26
Pěším plukem 9 (od ledna 1938)


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kremnica-t44316#174435Verze : 0