Main Menu
User Menu

Kralovice

okr. Plzeň-sever

     
Název:
Name:
Kralovice
Originální název:
Original Name:
Kralovice
Další názvy:
Other Names:
Crelowicz
Chralowicz
Kralowicz
Kralowitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-sever
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°58'48.00"N 13°29'09.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1183
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1938-06.06.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
DD.07.1939-DD.07.1940
Polní rota 1/2 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 2nd Battalion
DD.07.1939-DD.07.1940
Polní rota 2/2 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 2nd Battalion
DD.07.1939-DD.07.1940
Polní rota 3/2 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 2nd Battalion
DD.07.1939-DD.07.1940
Polní rota 4/2 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 2nd Battalion
DD.07.1939-DD.07.1940
Prapor 2
2nd Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Kralovice
Garrison Detachment Kralovice
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 15
Replacement Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecká baterie 5
Artillery Battery of the 5th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Kulometná rota 5/5
5th Machine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Rota těžkých zbraní 6/5
6th Heavy Weapons Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Samopalná rota 4/5
4th Submachine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecký oddíl 253
253rd Artillery Division
01.11.1950-01.01.1951
Automobilní prapor 4
4th Automobile Battalion
01.01.1951-DD.MM.RRRR
4. automobilní prapor
4th Automobile Battalion
01.11.1951-DD.MM.1952
92. raketometný oddíl
92nd Rocket-Launcher Division
00.08.1952-01.10.1956
55. radiový prapor
55th Radio Battalion
01.10.1956-DD.MM.1958
55. radiový pluk
55th Radio Regiment
DD.MM.1958-DD.MM.1960
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
DD.MM.1960-01.09.1961
173. protiletadlový dělostřelecký pluk
173rd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-DD.MM.1962
173. protiletadlový pluk
173rd Anti-Aircraft Regiment
01.06.1963-01.09.1969
185. protiletadlová raketová brigáda
185th Anti-Aircraft Missile Brigade
01.09.1969-31.10.1992
185. protiletadlový raketový pluk
185th Anti-Aircraft Missile Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kralovice
URL : https://www.valka.cz/Kralovice-t44314#497802Verze : 0
MOD
Kralovice
(okr. Plzeň-sever)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 383 obyvatel (z toho 2 257 osob národnosti československé, 107 osob národnosti německé a 14 osob národnosti ruské)


Posádka byla ustanovena v červnu 1929.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
II. prapor Pěšího pluku 35 (od června 1929),
II. prapor Pěšího pluku 38 (od února 1938),
Doplňovací okresní velitelství Cheb (od září 1938).


Pro potřeby vojska byly v letech 1927-1929 postaveny Masarykovy kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kralovice-t44314#174433Verze : 0