Main Menu
User Menu
Reklama

Kladno

okr. Kladno

     
Název:
Name:
Kladno
Originální název:
Original Name:
Kladno
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kladno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°08'50.00"N 14°06'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dubí
Kladno
Kročehlavy
Rozdělov
Švermov
Vrapice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1318
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Landa, Bohumil
* 20.12.1896 
Selner, Jaroslav
* 05.05.1906 
Vella, Jan
* 10.05.1906 
- Kostečka, Jaroslav
* 13.01.1932 
Dbalý, Vladimír
* 12.06.1936 
Šorel, Václav
* 08.09.1937 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.10.1938-22.10.1938
Pěší pluk 88
88th Infantry Regiment
01.03.1946-01.10.1946
Dělostřelecká baterie 5
Artillery Battery of the 5th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1950
Pěší rota 1/5
1st Infantry Company of the 5th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1949
Pěší rota 3/5
3rd Infantry Company of the 5th Infantry Battalion
01.03.1946-01.10.1946
Rota těžkých zbraní 6/5
6th Heavy Weapons Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1946-01.10.1950
Pěší rota 2/5
2nd Infantry Company of the 5th Infantry Battalion
01.03.1947-01.10.1947
Kulometná rota 5/5
5th Machine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1950
Náhradní rota 5
Replacement Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 5 /motorisovaný/
5th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-01.10.1950
Velitelská rota 5
Command Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Kulometná rota 5/5
5th Machine Gun Company of the 5th Infantry Battalion
01.10.1949-01.10.1950
Pěší pluk 5 /motorisovaný/
5th Infantry Regiment /motorised/
01.10.1950-01.05.1954
57. pomocný technický prapor
57th Auxiliary Technical Battalion
01.01.1951-DD.09.1951
62. dělostřelecký pluk
62nd Artillery Regiment
01.09.1951-01.11.1955
62. minometný pluk
62nd Mortar Regiment
10.02.1954-01.10.1956
2. brigáda průmyslové ochrany
2nd Brigade of Industrial Protection
01.05.1954-01.10.1956
57. technický prapor
57th Technical Battalion
DD.10.1955-DD.10.1957
62. dělostřelecký pluk
62nd Artillery Regiment
01.09.1965-01.09.1978
71. spojovací prapor zvláštního určení
71st Special Purpose Signal Battalion
01.03.1970-01.10.1981
2. strážní prapor
2nd Guard Battalion
01.09.1978-31.10.1988
71. radiový prapor zvláštního určení
71st Special Purpose Radio Battalion
01.10.1981-31.12.1992
3. samostatný strážní prapor
3rd Separate Guard Battalion
31.10.1988-01.12.1991
71. radiotechnický pluk zvláštního určení
71st Special Purpose Electronic Intelligence Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#486738Verze : 0
MOD
Kladno


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 20 751 obyvatel (z toho 19 705 osob národnosti československé, 789 osob národnosti německé, 9 osob národnosti polské, 39 osob národnosti ruské a 5 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 5 (leden 1921 – březen 1921),
III. prapor Pěšího pluku 5 (únor 1938 – červen 1938),
II. prapor Pěšího pluku 9 (září 1929 – září 1931),
I. prapor Pěšího pluku 21 (říjen 1920 – leden 1921),
II. prapor Pěšího pluku 35 (březen 1921 – červen 1929),
II. prapor Pěšího pluku 38 (září 1935 – únor 1938),
III. prapor Pěšího pluku 38 (září 1931 – říjen 1933),
náhradní prapor Pěšího pluku 46 (od září 1938),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 154 (říjen 1933 – září 1935).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#174428Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 9


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#416235Verze : 0
MOD
Náměstí Starosty Pavla
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604094Verze : 0
Floriánské náměstí
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604095Verze : 0
Sanktuarium
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604096Verze : 0
Náměstí Svobody
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604099Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604100Verze : 0
Sokolovna
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604101Verze : 0
Pomník Antonína Čermáka
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604102Verze : 0
Pomník Antonína Dvořáka
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604103Verze : 0
Pomník Bedřicha Smetany
Kladno - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kladno-t44310#604105Verze : 0