Main Menu
User Menu

Karlovy Vary

okr. Karlovy Vary

     
Název:
Name:
Karlovy Vary
Originální název:
Original Name:
Karlovy Vary
Další názvy:
Other Names:
Karlsbad
Carlsbad
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Karlovy Vary
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°14'00.00"N 12°52'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bohatice
Cihelny
Čankov
Doubí
Drahovice
Dvory
Hůrky
Olšová Vrata
Počerny
Rosnice
Rybáře
Sedlec
Stará Role
Tašovice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1349
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Pruský, Adalbert
† 06.06.1873
Frank, Karl Hermann
* 24.01.1898 
- Bláha, Jan
* 22.02.1909 
- Hoffer, Herbert von
* 18.01.1920 
Šlechtová, Karla
* 22.05.1977 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
13.09.1938-20.09.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
05.10.1938-29.10.1938
IV. skupina Stíhací eskadry 132
4th Group of the 132nd Fighter Wing
24.11.1938-DD.MM.RRRR
46. pěší divize
46th Infantry Division
DD.05.1945-DD.06.1945
94. gardový bitevní letecký pluk
94th Guards Assault Aviation Regiment
01.10.1945-01.10.1947
16. divise
16th Division
01.10.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva 16. divise
16th Division Artillery Command
01.11.1945-01.07.1946
Pohotovostní rota 1/1
1st Emergency Company
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor III/2
3rd Border Guard Battalion
01.10.1947-01.10.1949
13. brigáda
13th Brigade
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 77
77th Infantry Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční jezdecká četa 4
4th Border Cavalry Platoon
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor IV
4th Border Guard Battalion
15.12.1948-15.09.1950
I. sbor, velitelství
Headquarters of the 1st Corps
15.12.1948-15.09.1950
Velitelství dělostřelectva I. sboru
Artillery Headquarters of the 1st Corps
01.10.1949-01.11.1950
13. divise
13th Division
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary
Regional Military Command Karlovy Vary
01.10.1949-DD.08.1950
Pěší pluk 77
77th Infantry Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Velitelství dělostřelectva 13. divise
13th Division Artillery Command
01.10.1950-01.01.1951
Pěší pluk 74
74th Infantry Regiment
01.11.1950-01.01.1951
12. divise /pěší/
12th Division /Infantry/
01.01.1951-31.10.1955
12. chemická četa
12th Chemical Platoon
01.01.1951-01.11.1954
12. pěší divize
12th Infantry Division
01.01.1951-31.10.1991
12. spojovací prapor
12th Signal Battalion
01.01.1951-31.10.1954
74. pěší pluk
74th Infantry Regiment
01.01.1952-DD.MM.RRRR
3. brigáda pohraniční stráže
3rd Border Guard Brigade
01.01.1954-01.04.1960
Krajská vojenská správa Karlovy Vary
County Military Administration Karlovy Vary
01.11.1954-09.05.1955
12. střelecká divize
12th Rifle Division
01.11.1954-01.11.1955
62. automobilní prapor
62nd Automobile Battalion
01.11.1954-01.10.1958
74. střelecký pluk
74th Rifle Regiment
DD.MM.1954-DD.MM.1957
12. průzkumná rota
12th Reconnaissance Company
09.05.1955-01.10.1958
20. střelecká divize
20th Rifle Division
01.11.1955-01.10.1958
12. četa chemické ochrany
12th Chemical Defence Platoon
01.10.1958-01.09.1974
12. rota chemické ochrany
12th Chemical Defence Company
01.10.1958-01.11.1991
20. motostřelecká divize
20th Motor Rifle Division
01.10.1958-31.10.1991
74. motostřelecký pluk
74th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-01.09.1963
1. zdravotnický oddíl
1st Medical Division
01.09.1964-01.09.1974
20. vrtulníková letka
20th Helicopter Squadron
01.09.1979-31.10.1991
12. prapor chemické ochrany
12th Chemical Protection Battalion
01.10.1979-01.01.1981
20. velitelská baterie
20th Command Battery
01.01.1981-31.12.1992
20. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
20th Command and Artillery Reconnaissance Battery
31.10.1991-31.12.1992
20. mechanizovaná divize
20th Mechanized Division
31.10.1991-31.12.1992
20. spojovací prapor
20th Signal Battalion
01.01.1993-30.11.1994
20. mechanizovaná divize
20th Mechanized Division
01.01.1993-DD.MM.RRRR
20. spojovací prapor
20th Signal Battalion
01.01.1993-DD.MM.RRRR
20. zdravotnický prapor
20th Medical Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Sklárna Moser
Pernod Ricard
Karlovarské minerální vody
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#483864Verze : 0
MOD
Karlovy Vary (Karlsbad)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 23 901 obyvatel (z toho 1 446 osob národnosti československé, 19 osob národnosti maďarské, 20 856 osob národnosti německé, 12 osob národnosti polské a 243 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1920


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vojenský lázeňský ústav Karlovy Vary.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#174421Verze : 0
Karlovy Vary

Jednotky umístěné v posádce:

období 1918 až 1939
- Vojenský správce tovární skupiny (1918 - 1920)
- Posádková správa (1919 - 1938)
- Vojenský lázeňský ústav (1920 - 1938)
- 2. rota hraničářského praporu 5 (1938)

období 1945 až 1992
- Vojenský lázeňský ústav (1945 - xxxx)
- velitelství 16. divize (1945 - 1947)
- velitelství 13. brigády (1947 - 1949)
- velitelství 13. divize (1949) - 1950)
- II. prapor pěšího pluku 15 (1945 - 1947) 1)
- automobilní rota 5 (1945 - 1947) 1)
- Vojenská evidence koňstva 16 (1945 - 1949)
- Vojenská evidence motorových vozidel 16 (1946 - 1949)
- pěší prapor 77 (1947 - 1949)
- pěší pluk 77 (1949 - 1950) 1)
- II. oddíl dělostřeleckého pluku 14 (1947 - 1950) 1)
- dělostřelecký oddíl 264 (1947 - 1950) 1)
- velitelství I. sboru (1948 - 1950)
- velitelství 12. pěší divize 1945 (1954 - 1955)
- velitelství 20. střelecké divize (1955 - 1958)
- velitelství 20. motostřelecké divize (1958 - 1991)
- velitelství 20. mechanizované divize (1991 - xxxx)
- 20. strážní rota (1961 - 1962) 3)
- 20. průzkumná dělostřelecká baterie (1961 - 1967) 2)
- velitelská baterie (1974 - 1984) 2)
- 20. baterii velení a dělostřeleckého průzkumu (1984 - xxxx) 2)
- 20. četa PVO (1961 - 1967) 6)
- 20. baterie radiolokačního průzkumu a velení (1991 - xxxx)
- 12. průzkumná rota (1950 - 1957)
- 74. pěší pluk (1950 - 1954) 3)
- 74. střelecký pluk (1954 - 1958) 3)
- 74. motostřelecký pluk (1958 - 1991) 3)
- 12. spojovací prapor (1950 - 1991) 2)
- 20. spojovací prapor (1991 - xxxx) 2)
- 12. chemická četa (1950 - 1955) 2)
- 12. četa chemické ochrany (1955 - 1958) 2)
- 12. rota (prapor) chemické ochrany (1958 - 1974) 4)
- 12. prapor chemické ochrany (1974 - 1991) 4)
- 20. rota chemické ochrany (1991 - xxxx)
- 62. automobilní rota (1955 - 1961)
- 12. zdravotnický prapor (1954 - 1991) 2)
- 20. zdravotnický prapor (1991 - xxxx) 2)
- 20. vrtulníková letka (1964 - 1974) 5)
- Vojenská zotavovna (1951 - 1956)
- 1. zdravotnický oddíl (1961 - 1963)
- 24. provozní rota (1962 - 1964)
- Krajské vojenské velitelství (1949 - 1954)
- Krajská vojenská správa (1954 - 1960)
- Městská vojenská správa (1954 - 1960)
- Okresní vojenské velitelství (1951 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 - xxxx)
- Vojenská stavební správa (1951 - 1957)
- Krajská vojenská ubytovací a stavební správa (1957 - 1960)
- Krajský vojenský soud (1948 - 1949)
- Vojenský prokurátor (1948 - 1949)
- Nižší vojenský soud (1951 - 1957)
- Obvodový vojenský soud (1957 - 1966)
- Nižší (Obvodový) vojenský prokurátor (1951 - 1957)
- Obvodový vojenský prokurátor (1957 - 1966)
- Vojenská věznice (1950 - 1952)
- Velitelství vojenského výcvikového prostoru Hradiště (1960 - 1974)
- Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště (1953 - xxxx)

Pozn.:
xxxx - Dnem 1.1.1993 útvar převeden do složení xxxx.
1) V podkladových materiálech uváděna jako posádka Dvory u Karlových Varů.
2) Útvar dislokován v kasárnách Dvory I.
3) Útvar dislokován v kasárnách Dvory II.
4) Útvar dislokován v kasárnách Dvory III.
5) Útvar dislokován v městské části Karlovy Vary - Březová, vrtulníková technika byla umístěna na letišti Olšová Vrata.
6) Útvar dislokován v městské části Karlovy Vary - Sachrův Dvůr, společně s velitelskou rotou a posádkovou hudbou, tvořících součást velitelství divize


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#191509Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 Velitelství četnického oddělení č. 10


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#416236Verze : 0
MOD
Kostel sv. Maří Magdalény
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578842Verze : 0
Kostel sv. Petra a Pavla
Zdroj:
mapy.cz
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578844Verze : 0
Zámecká věž
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578848Verze : 0
Karlovarské divadlo
Zdroj:
mapy.cz
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578849Verze : 0
Socha Karla IV.
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578850Verze : 0
Tržní kolonáda
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578851Verze : 0
Mlýnská kolonáda
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578852Verze : 0
Hotel Thermal


Hlavní místo konání Mezinárodního filmového festivalu v Kalových Varech.
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578853Verze : 0
Pomník americké armádě
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578854Verze : 0
Socha T. G. Masaryka
Karlovy Vary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Karlovy-Vary-t44304#578855Verze : 0