Main Menu
User Menu

Králíky

okr. Ústí nad Orlicí

     
Název:
Name:
Králíky
Originální název:
Original Name:
Králíky
Další názvy:
Other Names:
Grulich
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'02.00"N 16°45'38.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Červený Potok (Rothfloß)
Dolní Boříkovice (Niederullersdorf)
Dolní Hedeč (Niederheidisch)
Dolní Lipka (Niederlipka)
Heřmanice (Hermsdorf)
Horní Boříkovice (Oberullersdorf)
Horní Hedeč (Oberheidisch)
Horní Lipka (Oberlipka)
Kopeček (Muttergottesberg)
Králíky (Grulich)
Prostřední Lipka (Mittellipka)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1568
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Budova Spořitelny
Hotel Zlatá labuť
Kašna se sochou přadleny
Kostel archanděla Michaela
Městské muzeum - bývalá radnice
Plynárna
Silniční mostek se sochou svatého Jana Nepomuckého
Sloup se sochou Panny Marie
Socha archanděla Michaela
Socha sv. Floriána
Žlutá škola
Muzea:
Museums:
Městské muzeum Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADky
URL : https://www.valka.cz/Kraliky-t44293#561728Verze : 4
Králíky (Grulich)
(okr. Ústí nad Orlicí)


V období 1.republiky součást politického okresu Žamberk a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 675 obyvatel (z toho 515 osob národnosti československé, 3 085 osob národnosti německé a 7 osob národnosti židovské)


Posádka byla ustanovena v červnu 1936.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Ženijní skupinové velitelství III (od června 1936),
Strážní prapor III (od srpna 1936),
Hraničářský pluk 6 (od ledna 1938),
Strážní prapor L (od září 1938),


Pro potřeby branné moci byly využívány objekty továrny Dominik Walter.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kraliky-t44293#174408Verze : 0
Kaplička sv. Jana Nepomuckého


Postavena roku 1777 na paměť morových epidemií.


Zdroj:
mapy.cz
Králíky - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kraliky-t44293#561785Verze : 0
Kostel archanděla Michaela


Kostel archanděla Michaela (sv. Michaela archanděla) byl vystaven po roku 1610 ma základech starší luteránské modlitebny z roku 1577. V letech 1768 až 1778 přestavěn barokně. Jedná se o trojlodní chrám obdélného půdorysu s pravoúhlým uzávěrem presbytářem, k němu je přistavěna čtvercová sakristie, věží při jihovýchodním průčelí a kaplí sv. Anny na východní straně


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Králíky - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Kraliky-t44293#674414Verze : 0