Main Menu
User Menu
Reklama

Košice

     
Název:
Name:
Košice
Originální název:
Original Name:
Košice
Další názvy:
Other Names:
Cassovia (latinsky), Cassovie (francúzsky), Kaschau (nemecky), Kassa (maďarsky), Kašava (chorvátsky), Koszyce (poľsky), Kasha (rómsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'04.99"N 21°15'55.92"E
Místní části:
Local Municipalities:
Košice I. - Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahanovce
Košice II. - Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ
Košice III. - Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves
Košice IV. - Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1230
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Síč, Jozef
* 15.03.1918 
- Indra, Bohumil
* 05.10.1925 
Gáži, Vilibald
* 08.11.1931 
Schuster, Rudolf
* 04.01.1934 
Haber, Martin
* 22.04.1948 
Schulc, Milan
* 21.12.1963 
Dziak, Róbert
* 30.12.1967 
Tóth, Róbert
* 01.08.1969 
Kovál, Ján
† 02.11.1976
Homola, Marek
* 24.01.1978 
Malár, Ján
† 28.05.1979
Gvoth, Juraj
† 10.10.1985
Choma, Michal
† 13.09.1994
Gáži, Vilibald
† 29.11.2007
Rigo, Emil
† 10.06.2017
Sabol, Leonard
† 10.10.2019
Kandráč, Peter
† 10.01.2021
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
27. pěší divize
27th Infantry Division
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
53. pěší brigáda
53th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
Division těžkých houfnic č. 6
6th Heavy Howitzer Division
01.01.1919-08.01.1919
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Command of the Operating Troops in Slovakia
08.01.1919-DD.06.1919
Zemské vojenské velitelství na Slovensku
Land Military Command in Slovakia
02.02.1919-28.04.1919
Polní letecká setnina 1
1st Field Air Company
07.02.1919-25.04.1919
35. československý střelecký pluk
35th Czechoslovak Rifle Regiment
25.03.1919-28.04.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
23.05.1919-DD.06.1919
Zemský dělostřelecký inspektorát na Slovensku
Land Artillery Inspectorat in Slovakia
31.05.1919-05.06.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
01.06.1919-06.06.1919
6. divise
6th Division
07.07.1919-DD.08.1919
6. divise
6th Division
07.07.1919-10.10.1919
Východní armádní skupina
Eastern Army Group
17.10.1919-01.01.1920
4. divise
4th Division
25.10.1919-01.01.1920
11. divise
11th Division
01.01.1920-25.09.1938
11. divise
11th Division
01.01.1920-DD.05.1920
3. divise
3rd Division
01.01.1920-DD.05.1920
5. pěší brigáda
5th Infantry Brigade
01.01.1920-DD.05.1920
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
15.01.1920-21.03.1920
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 2
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Infantry Regiment
15.01.1920-21.03.1920
I. prapor horského pěšího pluku 2
1st Battalion of the 2nd Mountain Infantry Regiment
00.03.1920-20.10.1920
Letecká setnina 7
7th Air Company
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 11. divise
11th Division Artillery Command
DD.06.1920-31.10.1920
22. pěší brigáda
22nd Infantry Brigade
15.07.1920-DD.09.1920
Lehký dělostřelecký pluk 3
3rd Light Artillery Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/5
1st Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/5
2nd Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/5
3rd Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.02.1921
Jezdecká eskadrona 4/5
4th Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 5
5th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 5
Machine-Gun Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.11.1933
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 5
Replacement Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.11.1933
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 5
Replacement Guidon of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-14.09.1925
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 32
32nd Infantry Regiment
01.10.1920-DD.11.1933
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 5
Remont Squadron of the 5th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 5
Technical Squadron of the 5th Cavalry Regiment
20.10.1920-04.05.1924
Letecká rota 7
7th Air Company
31.10.1920-31.12.1937
21. pěší brigáda
21st Infantry Brigade
31.10.1920-31.12.1937
21. pěší brigáda
21st Infantry Brigade
DD.10.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 11
11th Light Artillery Regiment
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 11
11th Train Company
15.12.1920-DD.01.1921
Vozatajská rota 17
17th Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 22
22nd Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajský prapor 5
5th Train Battalion
01.01.1921-25.09.1938
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 11
11th Automobile Company
DD.06.1921-DD.10.1927
Vozatajská rota 12
12th Train Company
DD.09.1921-DD.04.1924
Jezdecká eskadrona 4/5
4th Squadron of the 5th Cavalry Regiment
27.10.1921-10.11.1921
Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
Eastern Slovakia Group Artillery Command
27.10.1921-10.11.1921
Východoslovenská skupina
Eastern Slovakia Group
01.12.1921-31.12.1937
11. polní dělostřelecká brigáda
11th Field Artillery Brigade
01.12.1921-01.04.1930
Letecká povětrnostní stanice 2
2nd Air Weather Station
01.03.1922-15.09.1933
I. korouhev jezdeckého pluku 5
1st Guidon of the 5th Cavalry Regiment
01.06.1922-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 5
2nd Guidon of the 5th Cavalry Regiment
04.05.1924-01.10.1929
Letka 7
7th Flight
15.09.1925-25.09.1938
Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Land Artillery Command in Košice
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/111
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/111
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 111
111th Artillery Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 1/5
1st Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 2/5
2nd Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 3/5 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 5th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 4/5
4th Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/5 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 5th Cavalry Regiment
01.04.1930-00.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 10
10th Air Weather Station
01.09.1933-DD.12.1933
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 111
Replacement Battalion of the 111th Artillery Regiment
15.09.1933-01.10.1935
Eskadrona obrněných automobilů 4
4th Armoured Car Squadron
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 5
Auxiliary Squadron of the 5th Cavalry Regiment
15.09.1933-25.09.1933
Vozatajská eskadrona 11
11th Train Squadron
29.09.1933-24.09.1938
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.10.1933-26.09.1936
4. jezdecká brigáda
4th Cavalry Brigade
01.09.1934-01.10.1937
Letka 12
12th Flight
15.09.1935-01.10.1936
Rota útočné vozby 2/3 /obrněných aut a tančíků/
2nd Armoured Company of the 3rd Armoured Regiment /Armoured Cars and Tankettes/
01.10.1935-24.09.1938
Automobilní prapor 4
4th Automobile Battalion
01.10.1935-24.09.1938
Náhradní rota 4
4th Replacement Company
15.10.1935-25.09.1938
VI. sbor
6th Corps
15.10.1935-25.09.1938
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
6th Corps Artillery Command
01.01.1936-26.09.1936
Dragounský pluk 5
5th Dragoner Regiment
01.01.1936-26.09.1936
II. korouhev dragounského pluku 5
2nd Guidon of the 5th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.09.1936
Polní eskadrona 5/5
5th Field Squadron of the 5th Cavalry/Dragoon Regiment
01.01.1936-26.09.1936
Pomocná eskadrona dragounského pluku 5
Auxilliary Squadron of the 5th Dragoon Regiment
30.09.1936-25.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
6th Corps Signal Command
30.09.1936-25.09.1938
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
6th Corps Engineer Command
01.09.1937-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 19
19th Train Squadron
01.10.1937-24.09.1938
Výcviková rota 4
4th Training Company
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 11. divise
11th Division Artillery Command
00.01.1938-25.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 10
2nd Guidon of the 10th Dragoon Regiment
DD.01.1938-24.09.1938
Polní eskadrona 4/10
4th Squadron of the 10th Dragoon Regiment
DD.01.1938-24.09.1938
Polní eskadrona 5/10
5th Squadron of the 10th Dragoon Regiment
12.09.1938-04.10.1938
Středisko hlásné služby "Z"
Reporting Service Group "Z"
24.09.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu XVI. hraničního pásma
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu XVI. hraničního pásma
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu XVI. hraničního pásma
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu XVI. hraničního pásma
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Letecká skupina štábu XVI. hraničního pásma
Air Force Section of the Staff of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Nižší polní soud XVI. hraničního pásma
Lower Field Court of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Oddíl polního četnictva XVI. hraničního pásma
Division of the Field Gendarmerie of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Polní věznice XVI. hraničního pásma
Field Prisons of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Pomocná kancelář velitelství XVI. hraničního pásma
Auxiliary Office of the Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Stan velitelství XVI. hraničního pásma
Support the Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství XVI. hraničního pásma
Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva XVI. hraničního pásma
Artillery Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma
Signal Troops Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska XVI. hraničního pásma
Engineer Troops Headquarters of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Vyšší polní soud XVI. hraničního pásma
Higher Field Court of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad automobilní služby XVI. hraničního pásma
Car Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad duchovní služby XVI. hraničního pásma
Religious Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad intendanční služby XVI. hraničního pásma
Supply Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora XVI. hraničního pásma
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad polní poštovní služby XVI. hraničního pásma
Field Mail Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad remontní služby XVI. hraničního pásma
Remont Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad služby silniční dopravy XVI. hraničního pásma
Road Transport Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad spojovací služby XVI. hraničního pásma
Signal Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad veterinářské služby XVI. hraničního pásma
Veterinary Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora XVI. hraničního pásma
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad zbrojní služby XVI. hraničního pásma
Armament Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Úřad zdravotnické služby XVI. hraničního pásma
Health Service Office of the 16th Border Zone
24.09.1938-15.10.1938
Štáb XVI. hraničního pásma
Staff of the 16th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
41. hraniční oblast
41st Border Area
25.09.1938-08.11.1938
Letecká povětrnostní stanice 10
10th Air Weather Station
25.09.1938-11.10.1938
Velitelství VI. sborové oblasti
Headquarters of the 6th Corps Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 41. hraniční oblasti
Artillery Command of the 41st Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 41. hraniční oblasti
Signal Command of the 41st Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 41. hraniční oblasti
Engineer Command of the 41st Border Area
27.09.1938-28.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VI. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VI. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu VI. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VI. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Letecká skupina štábu VI. sboru
Air Force Section of the Staff of the 6th Corps
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 41
41st Signal Battalion
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 66
66th Signal Battalion
27.09.1938-DD.10.1938
Topografické oddělení 66
66th Topographic Section
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství VI. sboru
Headquarters of the 6th Corps
27.09.1938-04.10.1938
Velitelství cizích dobrovolníků
Foreign Volunteers Command
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Artillery Headquarters of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Signal Troops Headquarters of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 6th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Štáb VI. sboru
Staff of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VI. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VI. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu VI. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VI. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 6th Corps
10.10.1938-08.11.1938
Letecká skupina štábu VI. sboru
Air Force Section of the Staff of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
Velitelství VI. sboru
Headquarters of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Artillery Headquarters of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Signal Troops Headquarters of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 6th Corps
10.10.1938-11.10.1938
Štáb VI. sboru
Staff of the 6th Corps
13.10.1938-22.10.1938
III. peruť leteckého pluku 1, velitelství
Headquarters of the 3rd Squadron of the 1st Aviation Regiment
13.10.1938-15.10.1938
Letka 31
31st Flight
13.10.1938-05.11.1938
Letka 32
32nd Flight
13.10.1938-05.11.1938
Letka 34
34th Flight
15.10.1938-08.11.1938
Velitelství letectva východní skupiny
Air Force Headquarters of the Eastern Group
15.12.1938-14.03.1939
VI. sbor
6th Corps
05.04.1945-15.05.1945
Hlavní správa obranného zpravodajství
Defence Intelligence Main Section
05.04.1945-15.05.1945
Hlavní štáb branné moci
Headquarters of the Armed Forces
05.04.1945-15.05.1945
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defence
DD.04.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Košice
District Replacement Command Košice
DD.04.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Košice
Military Command Košice
01.06.1945-01.11.1950
10. divise
10th Division
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/10
1st Artillery Battalion
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 10
10th Artillery Regiment
01.06.1945-01.01.1946
Polní soud 10. divise
10th Divisional Field Court
01.06.1945-01.01.1946
Polní věznice 10. divise
10th Divisional Field Prison
01.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 10
10th Anti-Tank Division
01.06.1945-01.10.1945
Průzkumná rota 10
10th Reconnaissance Company of the 10th Division /Infantry/
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 25
25th Infantry Regiment
01.06.1945-01.07.1945
Pěší prapor I/25
1st Infantry Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/25
2nd Infantry Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/14
3rd Infantry Battalion
01.06.1945-01.07.1945
Pěší prapor III/25
3rd Infantry Battalion
01.06.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
15.06.1945-01.01.1946
Polní prokurátor 10. divise
10th Divison Field Prosecutor
01.07.1945-01.10.1949
Rota velkých kulometů proti letadlům 10
10th Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.07.1945-01.10.1945
Zdravotnický prapor 10
10th Medical Battalion
20.07.1945-28.07.1945
Spojovací prapor 10
10th Signal Battalion
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/60 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/60 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/60 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 60
60th Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 60
Replacement Battery
15.08.1945-01.01.1946
Sborová nemocnice 8
8th Corps Hospital
01.09.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/10
2nd Artillery Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl III/10
3rd Artillery Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 25
Replacement Battalion of 25th Infantry Regiment
15.09.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 10
Replacement Battalion of 10th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
11. dělostřelecká brigáda
11th Artillery Brigade
01.10.1945-01.12.1950
Automobilní rota 12
12th Automobile Company
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 260
260th Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/308
1st Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/308
2nd Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 308
308th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1949
Intendačný sklad 16
16th Logistics Store
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 260
Replacement Battery
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308
Replacement Battalion of 308th Artillery Regiment
01.10.1945-01.12.1950
Pěší pluk 32
32nd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1949
Pěší prapor I/32
1st Infantry Battalion
01.10.1945-01.03.1946
Pěší prapor II/20
2nd Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1949
Pěší prapor III/32
3rd Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1946
Sborová zbrojnice 8
8th Corps Armory
01.10.1945-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 14
14th Charioteer Squadron
01.12.1945-01.10.1949
Automobilní prapor 8
8th Automobile Battalion
DD.MM.1945-01.10.1946
Divisní veterinární nemocnice 10
10th Divisional Veterinary Hospital
01.01.1946-01.11.1950
Vojenská nemocnice 8
8th Military Hospital
01.01.1946-01.01.1953
Vojenská věznice Košice
Military Prison Košice
01.01.1946-01.08.1950
Vojenský prokurátor Košice
Military Prosecutor Košice
01.01.1946-01.01.1948
Vojenský soud I. stolice Košice
Military Court of 1st District Košice
01.09.1946-01.10.1947
Vojenská stavební správa Košice
Military Construction Office Košice
01.10.1946-15.01.1951
Letištní správa Košice
Airfield Authority Košice
01.10.1946-01.12.1950
Zbrojnice 8
8th Armory
01.10.1947-01.10.1949
8. dělostřelecká brigáda
8th Artillery Brigade
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 1/261 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 1/308 /kanónová/
1st Artillery Battery /Gun/
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 2/261 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 2/308 /houfnicová/
2nd Artillery Battery /Canon/ of the 308th Artillery Battalion
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 3/261 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 3/308 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 308th Artillery Battalion
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecký oddíl 261
261st Artillery Division
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecký oddíl 308
308th Artillery Division
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
01.10.1947-01.09.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 261
Replacement Battery
01.10.1947-04.11.1950
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 308
Replacement Battery of the 308th Artillery Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Strážní rota Košice
Guard Company Košice
01.10.1947-01.10.1949
Vojenská stavební správa 23
23rd Military Construction Office
01.01.1948-01.08.1950
Krajský vojenský soud Košice
County Military Court Košice
01.01.1949-01.08.1949
Pohraniční prapor XII
12th Border Guards Battalion
DD.05.1949-01.04.1951
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 11
Replacement Battalion of 11th Artillery Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/11
1st Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/11
2nd Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/11
3rd Artillery Battery
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Košice
Regional Military Command Košice
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 3/32 /samostatná/
3rd Infantry Company /Indipendent/
01.10.1949-01.11.1950
Rota kulometů proti letadlům 10
10th Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.10.1949-01.12.1950
Rota těžkých zbraní 5/32 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Indipendent/
01.10.1949-01.12.1950
Vozatajská rota 14
14th Charioteer Company
01.08.1950-01.01.1957
Nižší vojenská prokuratura Košice
Lower Military Prosecutor\'s Office Košice
01.08.1950-01.01.1957
Nižší vojenský soud Košice
Lower Military Court Košice
01.11.1950-01.01.1951
10. divise /pěší/
10th Division /Infantry/
01.11.1950-15.06.1960
10. průzkumná četa
10th Reconnaissance Platoon
01.11.1950-01.12.1950
Divisní škola 10
10th Divisional School
01.11.1950-01.10.1960
Posádková nemocnice Košice
Garrison Hospital Košice
09.11.1950-01.12.1950
Spojovací rota 10
10th Signal Company
01.12.1950-01.11.1956
10. automobilní četa
10th Automobile Platoon
01.12.1950-01.06.1954
10. divizní lazaret
10th Divisional Medical Detachment
01.12.1950-01.11.1952
10. divizní škola
10th Divisional School
01.12.1950-01.10.1956
10. spojovací rota
10th Signal Company
01.12.1950-01.11.1954
10. zbrojní dílna
10th Armory Workshop
01.12.1950-09.05.1955
11. dělostřelecký pluk
11th Artillery Regiment
01.12.1950-01.01.1953
3. vozatajská rota
3rd Charioteer Company
01.12.1950-01.11.1954
32. pěší pluk
32nd Infantry Regiment
01.12.1950-01.12.1951
8. zbrojnice
8th Armory
01.01.1951-01.11.1954
10. protiletadlový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Aircraft Artillery Division
01.01.1951-01.11.1954
10. pěší divize
10th Infantry Division
15.01.1951-15.03.1951
19. letištní správa
19th Airfield Administration
01.03.1951-06.07.1954
10. protitankový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Tank Artillery Division
01.07.1951-01.11.1956
Vojenská stavební správa Košice
Military Construction Office Košice
01.07.1951-01.09.1958
Ústřední výsadkový sklad
Airborne Central Store
01.09.1951-01.10.1951
10. protiletadlová baterie
10th Anti-Aircraft Battery
01.12.1951-15.10.1959
8. dělostřelecká základna
8th Artillery Base
01.03.1952-01.10.1952
172. mechanizovaný výsadkový prapor
172nd Mechanized Airborne Battalion
16.09.1952-01.10.1952
Výsadkové učiliště
Airborne School
01.10.1952-01.11.1957
72. výsadkový prapor
72nd Airborne Battalion
01.10.1952-01.11.1953
Balonová rota
Baloon Company
01.10.1952-01.11.1955
Brigádní výsadková škola
Airborne Brigade School
01.10.1952-01.11.1953
Chemická četa
Chemical Platoon
01.10.1952-31.10.1953
Výsadkové výcvikové středisko
Airborne Training Centre
01.10.1952-01.11.1953
Ženijní rota
Engineer Company
15.12.1952-01.03.1954
63. pomocný technický prapor
63rd Auxiliary Technical Battalion
25.01.1953-10.02.1954
20. pohotovostní úderná rota
20th Emergency Shock Company
01.02.1953-01.02.1955
5. rota
5th Company
DD.MM.1953-01.11.1955
3. vidová hlásna rota
3rd Observation Warning Company (156th)
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Košice
Regional Military Command Košice
10.02.1954-01.10.1962
4. rota
4th Company
01.06.1954-31.07.1960
10. zdravotnický prapor
10th Medical Battalion
26.08.1954-01.09.1992
20. letištní prapor
20th Air Base Battalion
01.09.1954-01.10.1957
4. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
4th Air Support Devices Company
19.10.1954-01.11.1954
7. letecký stíhací pluk
7th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.10.1958
10. dělostřelecká dílna
10th Artillery Workshop
01.11.1954-01.11.1955
10. protiletadlový oddíl
10th Anti-Aircraft Division
01.11.1954-09.05.1955
10. střelecká divize
10th Rifle Division
01.11.1954-09.05.1955
32. střelecký pluk
32nd Rifle Regiment
01.11.1954-01.08.1959
7. stíhací letecký pluk
7th Fighter Air Regiment
DD.11.1954-DD.MM.1959
Velitelské stanoviště 7. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 7th Fighters Air Regiment
DD.12.1954-15.06.1955
Radiotechnická stanice Košice
Electronic Station Košice
09.05.1955-01.10.1958
49. dělostřelecký pluk
49th Artillery Regiment
09.05.1955-01.10.1958
64. střelecký pluk
64th Rifle Regiment
15.06.1955-01.11.1955
4. radiolokační stanice
4th Radar Station of the 156th Electronic Regiment
27.10.1955-01.09.1961
Letka vlečných terčů
Towed Targets Squadron
01.11.1955-01.10.1958
10. četa chemické ochrany
10th Chemical Defence Platoon
01.11.1955-01.11.1956
3. rotní hláska
3rd Observation Warning Company of the 156th Electronic Regiment
01.10.1956-30.07.1960
10. spojovací prapor
10th Signal Battalion
01.10.1956-01.10.1960
Divizní hudba Košice
Divisional Military Band Košice
01.11.1956-30.08.1960
10. protiletadlový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1956-01.10.1957
18. automobilní dílny
18th Automobile Workshop
01.11.1956-30.07.1960
18. automobilní rota
18th Automobile Company
01.11.1956-01.01.1992
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Regional Military Accommodation and Construction Office Košice
01.01.1957-01.10.1960
Vojenská obvodová prokuratura Košice
Military District Prosecutor\'s Office Košice
01.01.1957-01.10.1960
Vojenský obvodový soud Košice
Military Discrict Court Košice
01.08.1957-01.09.1959
Učilište protivzdušné obrany
Air Defence School
01.10.1957-01.10.1958
18. automobilní opravny
18th Automobile Workshop
01.10.1957-01.10.1958
4. rota pozemního zabezpečení navigace
4th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-30.07.1960
10. rota chemické ochrany
10th Chemical Defence Company
01.10.1958-01.10.1960
10. sklad výsadkového materiálu
10th Store Airborne Material
01.10.1958-10.08.1960
18. prapor technického zabezpečení
18th Technical Supply Battalion
01.10.1958-01.04.1960
2. pobočka skladu proviantu
2nd Branch Quartermaster Store
01.10.1958-01.09.1963
4. prapor pozemního zabezpečení navigace
4th Ground Support Navigation Battalion
16.06.1959-01.10.1960
24. letecká technická skupina
24th Air Technical Group
01.08.1959-31.10.1992
2. letecký školní pluk
2nd Air School Regiment
01.10.1959-01.10.1960
10. ženijní prapor
10th Engineer Battalion
01.10.1960-01.09.1965
Pobočný sklad (výsadkový materiál)
Auxiliary Store (Airborne Material)
01.10.1960-31.12.1992
Vojenská nemocnice Košice
Military Hospital Košice
01.09.1961-01.09.1966
Oddíl vlečných terčů
Towed Targets Detachment
01.09.1962-01.01.1992
Krajská správa vojenskej dopravy Košice
Regional Military Traffic Office Košice
01.08.1963-01.09.1973
Vyšší letecké učiliště
Aviation Apprentice School
01.09.1963-01.09.1992
4. prapor radiotechnického zabezpečení
4th Electronic Support Battalion
01.09.1964-31.12.1992
Vojenská spojovací správa Košice
Military Signal Office Košice
01.09.1965-31.12.1992
Odloučený sklad "B" (výsadkový materiál)
Separated Store (Airborne Material)
01.09.1966-01.09.1973
Provozní prapor
Operating Battalion
01.09.1967-01.09.1973
Vojenská střední odborná škola letecká
Military Secondary Technical School of Air Force
15.10.1968-01.09.1975
Letka vlečných terčů
Towed Targets Squadron
15.10.1968-01.10.1970
Výcvikové středisko specialistů letectva
Air Force Specialist Training Centre
01.09.1970-01.09.1976
Důstojnická pilotní škola
Officers Pilot School
01.03.1973-01.09.1975
Výcvikové středisko specialistů letectva
Air Force Specialist Training Centre
01.09.1973-31.12.1992
Vysoká vojenská letecká škola
Military Air Force High School
01.09.1977-31.10.1992
Vojenský veterinární výzkumný a doškolovací ústav
Military Veterinary Research and Training Institute
01.10.1979-31.12.1992
Posádková hudba Košice
Military Band Košice
01.09.1983-28.08.1991
Středisko zahraničního leteckého výcviku
Air Force Centre
01.01.1992-31.12.1992
Správa vojenskej dopravy Košice
Military Traffic Office Košice
01.01.1992-31.12.1992
Vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Military Accommodation and Construction Office Košice
01.01.1992-31.12.1992
Vyšší doplňovací velitelství Košice
Higher Replacement Headquarters Košice
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 63. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 63rd Radar Surveillance and Warning Group
28.08.1992-31.12.1992
Školící a výcvikové středisko letectva
Air Force School and Training Centre
01.09.1992-31.10.1992
4. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
4th Air Base and Electronic Support Battalion
31.10.1992-31.12.1992
1. opravna spojovací techniky a radiotechnického zabezpečení
1st Signal and Electronic Support Repair
31.10.1992-31.12.1992
31. veterinární oddíl
31st Veterinary Detachment
31.10.1992-31.12.1992
31. veterinární sklad
31st Veterinary Store
31.10.1992-31.12.1992
5. letecká základna
5th Air Base
31.10.1992-31.12.1992
5. letecký školní pluk
5th Air School Regiment
31.10.1992-31.12.1992
Vojenský veterinární ústav
Military Veterinary Institute
01.01.1993-01.11.1995
5. letecký školní pluk
5th Air School Regiment
01.10.1995-30.09.2001
35. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomování
35th Radar Surveillance and Warning Group
01.10.2001-01.10.2003
1. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
1st Radar Surveillance Group
01.01.2005-01.07.2009
Správa vojenské dopravy Východ
Administration of Military Transport East
01.07.2009-31.12.2014
Středisko vojenské dopravy
Department of Military Transport
01.01.2014-31.08.2015
Úřad logistického zabezpečení
Logistic Support Office
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
39. honvédska pěší divize
39th Honved Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
6. sbor
6th Corps
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
77. honvédska pěší brigáda
77th Honved Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Honvédsky pěší pluk č. 9
9th Honved Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních houfnic č. 6
6th Field Howitzer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.2003
Vojenská hudba Košice
Military Band Košice
Průmyslové podniky:
Industry:
01.10.1945-01.10.1946
Sborová zbrojnice 8
01.10.1946-01.12.1950
Zbrojnice 8
01.12.1950-01.12.1951
8. zbrojnice
01.12.1951-15.10.1959
8. dělostřelecká základna
01.07.1990-01.05.1992
ZTS VVÚ Košice š.p.
01.05.1992-DD.MM.RRRR
ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#368723Verze : 0
MOD
Košice

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 70 117 obyvatel (z toho 230 osob národnosti cikánské, 42 245 osob národnosti československé, 11 504 osob národnosti maďarské, 3 354 osob národnosti německé, 44 osob národnosti polské, 14 osob národnosti rumunské, 801 osob národnosti ruské, 27 osob národnosti srbochorvatské a 5 733 osob národnosti židovské).


Název posádky: Košice
Datum zřízení : 01.1919
Vojenské objekty : Velitelská budova
Pěchotní kasárny
Malé dělostřelecké kasárny
Velké dělostřelecké kasárny
Malé jezdecké kasárny
Šarišské kasárny
Staré kasárny
Vozatajské kasárny
Kasárny legií
Kasárny svobody
Hornádský barákový tábor

Name of Garisson: Košice
Date of establishment : 01.1919
Utility : Velitelská budova
Pěchotní kasárny
Malé dělostřelecké kasárny
Velké dělostřelecké kasárny
Malé jezdecké kasárny
Šarišské kasárny
Staré kasárny
Vozatajské kasárny
Kasárny legií
Kasárny svobody
Hornádský barákový tábor


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#174405Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
09.1925-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Košicích
10.1935-XX.XXXX - Velitelství VI. sboru
01.1920-01.1938 - Velitelství 11. divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství 11. pěší divise
10.1920-12.1937 - Velitelství 21. pěší brigády
01.1920-10.1920 - Velitelství Dvacáté druhé pěší brigády
12.1921-12.1937 - Velitelství Jedenácté polní dělostřelecké brigády
10.1933-09.1936 - Velitelství Čtvrté jezdecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 14
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 32
09.1935-09.1936 - rota Pluku útočné vozby 3
07.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 11
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 11
07.1920-09.1920 - náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 12
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 111
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 111
10.1920-01.1923 - Horský dělostřelecký oddíl 261
01.1923-09.1933 - Dělostřelecký oddíl 261
07.1920-10.1920 - náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 151
10.1938-XX.XXXX - Automobilní prapor 4
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 11
10.1920-01.1928 - jednotlivé roty a letky Leteckého pluku 3

Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
09.1925-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Košicích
10.1935-XX.XXXX - Velitelství VI. sboru
01.1920-01.1938 - Velitelství 11. divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství 11. pěší divise
10.1920-12.1937 - Velitelství 21. pěší brigády
01.1920-10.1920 - Velitelství Dvacáté druhé pěší brigády
12.1921-12.1937 - Velitelství Jedenácté polní dělostřelecké brigády
10.1933-09.1936 - Velitelství Čtvrté jezdecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 14
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 32
09.1935-09.1936 - rota Pluku útočné vozby 3
07.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 11
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 11
07.1920-09.1920 - náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 12
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 111
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 111
10.1920-01.1923 - Horský dělostřelecký oddíl 261
01.1923-09.1933 - Dělostřelecký oddíl 261
07.1920-10.1920 - náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 151
10.1938-XX.XXXX - Automobilní prapor 4
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 11
10.1920-01.1928 - jednotlivé roty a letky Leteckého pluku 3


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#261223Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Slovenská republika
od r. 1993
01.1993-XX.XXXX - Vysoká vojenská letecká škola
XX.XXXX-XX.XXXX - Vojenská letecká akadémia
01.1993-XX.XXXX - Vojenská letecká nemocnica
XX.1995-XX.XXXX - Výcvikové stredisko letectva
XX.2004-XX.XXXX - Pracovisko posádkové správy budov Moldava nad Bodvou
XX.2004-xx.2006 - Odborná výcviková škola letectva
XX.2006-XX.XXXX - Detašované pracovisko Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS a EPs


Period Troops or services located here :
Slovakia
from 1993
01.1993-XX.XXXX - Vysoká vojenská letecká škola
XX.XXXX-XX.XXXX - Vojenská letecká akadémia
01.1993-XX.XXXX - Vojenská letecká nemocnica
XX.1995-XX.XXXX - Výcvikové stredisko letectva
XX.2004-XX.XXXX - Pracovisko posádkové správy budov Moldava nad Bodvou
XX.2004-xx.2006 - Odborná výcviková škola letectva
XX.XX.2006-30.06.2009 - Detašované pracovisko Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS a EPs
XX.XX.XXXX-30.09.2009 - rota opráv LPIS a špec. techniky PVO opravárenského práporu
01.07.2009-30.09.2009 - rota výcviku leteckých odborností práporu výcviku
Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#190924Verze : 0
MOD
Vojenské objekty (názvy z obdobia 21. storočia):
- Malinovského kasárne (odovzdané mestu Košice v roku 2005)
- Kukorelliho kasárne (areál bývalej VVLŠ)
- kasárne kpt. Jaroša (objekt na Kukučínovej ulici, časť odovzdaná mestu Košice v roku 2005),
- Šrobárove kasárne

Info z fóra www.skyscrapercity.com - prekontrolovať a podopĺňať.
Štefánikova kasáreň - ulica Bethlenova 7 (kasárne pešieho pluku č. 32), neskôr ju premenovali na Kasáreň Légií a po Štefánikovi nazvali kasárne na Hlavnej - dnes SPŠD.
Žiškove kasárne - býv. delostrelecké kasárne na Žiškovej ul.
Hurbanova kasáreň - býv. Vozotajské kasárne na Thokolyho ul.
Štúrova kasáreň - býv. Domobranecké kasárne na Mäsiarskej ul.
Kasáreň Matúša Čáka Trenčianskeho - býv. Husárske kasárne na Bethlenovej ulici.
Kasárne Slobody - na ulici Janka Bačíka pri Miestnom úrade Staré Mesto

Na doplnenie názvy objektov keď mesto patrilo do Maďarska:
Za Maďarov mali kasárne už pochopiteľne iné názvy:
Guyon laktanya, Tordássy-utca 9 (Bačikova, ex. Kasáreň Slobody)
Bocskay István laktanya, Bethlen Gábor-körút 7 (Kuzmányho, ex. Veľká delostrelecká kasáreň)
Bethlen Gábor laktanya, Bethlen Gábor-körút 9 (Kuzmányho, ex. Malá delostrelecká kasáreň)
Görgey Artúr laktanya, Benczúr Gyula-utca 8 (Ul. kpt. Nálepku, spojené Kasárne Légií a Matúša Čáka Trenčianskeho na ploche medzi Kuzmányho a Ul. kpt. Nálepku. Veliteľstvo bolo v dome na Benczúrovej (kpt. Nálepku) 8 naproti kasárňam).
II. Rákóczi Ferenc laktanya, Mikes Kelemen-utca 4 (Zádielska ul.)
Thökölyi Imre laktanya, Thökölyi-utca 27 (Alvinczyho, ex. Hurbanova kasáreň)
Dobó István laktanya, Kórház-utca 5 (Rastislavova, ex. Šarišská kasáreň)
Kinizsi Pál laktanya, Tüzér-utca 5 (Žižkova, ex. Kasáreň Jána Žižku z Trocnova)
Bem Apó laktanya, Honvédek-útja 25 (Južná trieda)
Turul laktanya, Honvédek-útja (pri letisku)
Szent István laktanya, Fő-utca 121 (Hlavná, ex. Štefánikova kasáreň)
Zrínyi Miklós laktanya, Mészáros-utca 76-78 (Mäsiarska, ex. Štúrova kasáreň)
Horthy Miklós laktanya, Fő-utca 116 (Hlavná, ex. Kasáreň Ján Jiskru z Brandýsa)


Zdroj: archív autora
www.mod.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#341692Verze : 1
MOD
     
Období:
Period:
1945-1960 Československá republika
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
25.01.1953-09.02.1954 20. pohotovostní uderná rota
10.02.1954-DD.MM.RRRR 4. rota 1. motomechanizovanej brigády
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#376726Verze : 0
MOD
Kostol svätého Michala


Malý gotický kostelík zasvěcený sv. Michalovi. Původně koncipován jako hřbitovní kostel při Dómu sv. Alžběty. Vybudována nejspíš kolem poloviny 14. století, ale až do roku 2006, byla vedena jako kaple, teprve od této doby je kostelem.


Zdroje:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520071Verze : 0
Štátne divadlo Košice


Stojí na místě bývalé radnice, ta však přestala být užívána již ve 16. století. Budova hlavní scény pochází z roku 1899 a má soubory činoherní, operní a baletní. Je dílem architekta Adolfa Lánga a je postavena eklektickém, neobarokovém slohu. Nachází se na Hlavnej ulici č. 58, na 48°43′18″s.š. 21°15′27″v.d.


Zdroje:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520122Verze : 0
Urbanova veža


Je věží - samostatně stojící zvonicí dómu sv. Alžběty, která je zasvěcena sv. Urbanovi. Vystavena na přelomu 14. a 15. století jako gotická stavba. Renesančně přestavěna prešovským stavitelem Martinem Lindtnerem roku 1628. Před věží se nachází zvon Urban, který pochází z roku 1557, byl poškozen při požáru roku 1966. Dnes se zde nachází muzeum voskových figurín.


Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Urbanova_veža
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520123Verze : 0
Dóm svätej Alžbety


Stavba dómu začala na konci 14. století a pokračovala dále v 6 etapách až do roku 1508, kdy byla stavba dokončena. Jedná se o největší takovouto stavbu na území Slovenska. Zároveň je to nejvýchodněji položená gotická katedrála. Plocha 1 200 m² umožňuje zaplnit budovu věřícími o kapacitě i mírně přesahující 5 000 lidí, venkovní délka dómu je 60 m, šířka 36 m, výška severní věže 59 m, hlavní lodě 24 m a bočních lodí 12 m. V 19. století byl chrám dvakráte rekonstruován.


Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dóm svätej Alžbety
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520125Verze : 0
Celkový pohled na Košice z roku 1924.
Košice - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#546538Verze : 0