Main Menu
User Menu

Krompachy

okr. Spišská Nová Ves

     
Název:
Name:
Krompachy
Originální název:
Original Name:
Krompachy
Další názvy:
Other Names:
Krompach (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Spišská Nová Ves
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°32'42.1."N 20°31'21.34"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1246
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Pamätník prvej svetovej vojny
Kaštieľ (18. storočie)
Rímsko-katolícky kostol (18. storočie)
kalnka (1776)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Július Barč-Ivan (1909 - 1953) - dramatik, prozaik a publicista
Zeno Csáky (1840 - 1905) - spišský hlavný župan od r.1896
Július Gundelfinger (1833 - 1894)- maliar-krajinkár Spiša a Šariša, šľachtic a zeman
Vladimír Hajko (1920) - pedagóg, fyzik, člen Československej a Slovenskej akadémie vied
Jozef Hodorovský (1921) - vynikajúci herec a pedagóg
Tibor Honty (1907 - 1968) - fotograf, svojou tvorbou si získal svetový ohlas
Jozef Hradský (1827 -1907) -spišský historik, učenec, spisovateľ, spišský kanonik
Vavrinec Koch (1442 - 1475) - humanistický vzdelanec, profesor na Académia Istropolitana a viedenskej univerzite, filozof a teológ
Ján Kvasnička (1927) - profesor, historik, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Ondrej Lenárd (1942) - svetoznámy dirigent, riaditeľ popredných slovenských orchestrov, čestný dirigent Shynsei Nippon Symphony Orchestra, Tokio
Viktor Lorenc (1843 - 1915) - hlavný inžinier krompašských železiarní, priekopník vysokohorskej turistiky na Slovensku, priekopník cyklistiky
Július Maurer (1896 - 1961) - politik a minister
Rudolf Rabatin - slovenský maliar
Janko Slovenský (1856 - 1900) - podnikateľ, redaktor, výrazná postava krajanov v USA
Mikuláš Šprinc (1914 - 1985) - básnik, zakladateľ katolíckej moderny, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ
Ľudovít Trangous (1786 - 1855) - zakladateľ krompašských železiarní
* Ľudovít Tetmajer (1850 - 1905) - technik, vynálezca, vysokoškolský profesor, stavebný odborník európskeho významu
Bartolomej Urbanec (1918 - 1983) - hudobný skladateľ, folklorista, dirigent orchestrov SĽUKu a Lúčnice
Luboš Weigner (1932) - technik, zaslúžil sa o rozvoj mesta
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krompachy
https://www.krompachy.sk/portal/
[url=www.valka.cz]
URL : https://www.valka.cz/Krompachy-t44286#368570Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Krompachy
Originální název:
Original Name:
Krompachy
Další názvy:
Other Names:
Krompach (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Spišská Nová Ves
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°32'42.1."N 20°31'21.34"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1246
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Pamätník prvej svetovej vojny
Kaštieľ (18. storočie)
Rímsko-katolícky kostol (18. storočie)
kalnka (1776)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Július Barč-Ivan (1909 - 1953) - dramatik, prozaik a publicista
Zeno Csáky (1840 - 1905) - spišský hlavný župan od r.1896
Július Gundelfinger (1833 - 1894)- maliar-krajinkár Spiša a Šariša, šľachtic a zeman
Vladimír Hajko (1920) - pedagóg, fyzik, člen Československej a Slovenskej akadémie vied
Jozef Hodorovský (1921) - vynikajúci herec a pedagóg
Tibor Honty (1907 - 1968) - fotograf, svojou tvorbou si získal svetový ohlas
Jozef Hradský (1827 -1907) -spišský historik, učenec, spisovateľ, spišský kanonik
Vavrinec Koch (1442 - 1475) - humanistický vzdelanec, profesor na Académia Istropolitana a viedenskej univerzite, filozof a teológ
Ján Kvasnička (1927) - profesor, historik, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Ondrej Lenárd (1942) - svetoznámy dirigent, riaditeľ popredných slovenských orchestrov, čestný dirigent Shynsei Nippon Symphony Orchestra, Tokio
Viktor Lorenc (1843 - 1915) - hlavný inžinier krompašských železiarní, priekopník vysokohorskej turistiky na Slovensku, priekopník cyklistiky
Július Maurer (1896 - 1961) - politik a minister
Rudolf Rabatin - slovenský maliar
Janko Slovenský (1856 - 1900) - podnikateľ, redaktor, výrazná postava krajanov v USA
Mikuláš Šprinc (1914 - 1985) - básnik, zakladateľ katolíckej moderny, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ
Ľudovít Trangous (1786 - 1855) - zakladateľ krompašských železiarní
* Ľudovít Tetmajer (1850 - 1905) - technik, vynálezca, vysokoškolský profesor, stavebný odborník európskeho významu
Bartolomej Urbanec (1918 - 1983) - hudobný skladateľ, folklorista, dirigent orchestrov SĽUKu a Lúčnice
Luboš Weigner (1932) - technik, zaslúžil sa o rozvoj mesta
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krompachy
https://www.krompachy.sk/portal/
[url=www.valka.cz]
URL : https://www.valka.cz/Krompachy-t44286#174401Verze : 0