Main Menu
User Menu

Kostelec nad Labem

okr. Mělník

     
Název:
Name:
Kostelec nad Labem
Originální název:
Original Name:
Kostelec nad Labem
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Mělník
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°13'36.00"N 14°35'11.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Kostelec nad Labem
Jiřice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1276
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1923-01.10.1927
Dělostřelecký pluk 101
101st Artillery Regiment
00.10.1934-15.09.1935
Výcviková korouhev obrněných automobilů
Armoured Car Training Guidon
DD.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 3/8 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 8th Cavalry Regiment /Machine-gun/
DD.09.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 3/5 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 5th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 309
309th Artillery Division
DD.MM.1956-01.10.1960
164. protiletadlový dělostřelecký pluk
164th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-01.09.1969
73. pontonový prapor
73rd Pontoon Battalion
01.09.1969-31.10.1986
73. pontonový pluk
73rd Pontoon Regiment
01.10.1976-DD.MM.1988
108. silniční stavební prapor
108th Road Construction Battalion
31.10.1986-31.12.1992
10. pontonová brigáda
10th Pontoon Brigade
31.10.1986-31.12.1992
10. přepravní výsadkový prapor
10th Transport Landing Battalion
31.10.1986-31.10.1992
101. pontonový prapor
101st Pontoon Battalion
31.10.1986-31.10.1992
102. pontonový prapor
102nd Pontoon Battalion
31.10.1986-31.10.1992
103. pontonový prapor
103rd Pontoon Battalion
31.10.1986-31.10.1992
104. pontonový prapor
104th Pontoon Battalion
01.01.1993-31.07.1997
10. pontonová brigáda
10th Pontoon Brigade
01.01.1993-31.12.1993
10. přepravní výsadkový prapor
10th Transport Assault Battalion
01.08.1997-30.11.2003
4. mobilizační základna
4th Mobilization Base
01.12.2003-31.12.2007
Základna ženijní techniky a materiálu
Engineer Equipment and Material Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 23
23rd Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostelec_nad_Labem
URL : https://www.valka.cz/Kostelec-nad-Labem-t44281#497443Verze : 0
MOD
Kostelec nad Labem
(okr. Mělník)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Brandýs nad Labem.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 963 obyvatel (z toho 2 836 osob národnosti československé, 35 osob národnosti maďarské a 65 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hrubý dělostřelecký pluk 101 (červenec 1920 – leden 1923),
II. oddíl Lehkého dělostřeleckého pluku 51 (listopad 1922 – leden 1923),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 51 (leden 1923 – říjen 1924),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 51 (říjen 1924 – říjen 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 51 (duben 1927 – září 1936),
spojovací baterie Dělostřeleckého pluku 51 (říjen 1935 – září 1936),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 54 (říjen 1933 – září 1934),
II. korouhev Dragounského pluku 5 (od dubna 1938),
kulometná eskadrona Dragounského pluku 5 (od září 1936).


Všechny jednotky byly ubytovány v Jezdeckých kasárnech.
Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Kostelec-nad-Labem-t44281#174396Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division pluku polních kanónů č. 23
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Kostelec-nad-Labem-t44281#416070Verze : 0
MOD