Main Menu
User Menu
Reklama

Komárno

     
Název:
Name:
Komárno
Originální název:
Original Name:
Komárno
Další názvy:
Other Names:
Komárom (maďarsky), Komorn (nemecky), Коморан (srbsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Komárno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°45'45.35"N 18°07'46.16"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Čerhát, Ďulov Dvor, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Malý Harčáš, Nová Osada, Nová Stráž, Pavel, Veľký Harčáš
Sídliská: Bašty-Juh, Letecké pole, Robotnícka štvrť, Sídlisko I-VII
Ostatné časti: Divina, Alžbetin ostrov
Osady: Bocianska krčma, Dunajská stráž, Kolož, Kysučka, Malé Hadovce, Ružová záhrada, Ružový hon, Semerské, Tehelňa, Tomáš, Vadaš, Zámocká pustatina
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1075
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Komárňanský pevnostný systém
Cestný most cez Váh
budova bývalého Kolégia reformovanej cirkvi
budova Dôstojníckeho pavilónu
budova slovenského gymnázia - bývalá meštianska chlapčenská škola
budova súdu - Pohraničná ul.
budova Zichyho paláca
budova Zlatá ryba
bývalá kaviareň - Zlatý sud
bývalý daňový úrad - Internát
bývalý Župný dom
Dom Matice Slovenskej, Nám. M. R. Štefánika
mestská radnica
obytný dom, ul. Župná č. 2
secesná budova Slovenskej sporiteľne
rímskokatolícky kostol sv. Ondreja z roku 1626
rímskokatolícky kostol sv. Rozálie z roku 1843.
kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
vojenský kostol, bývalý františkánsky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1617
bývalé kolégium Benediktínskeho rádu
kaplnka sv. Jozefa z roku 1741
kaplnka sv. Anny z roku 1750
Malá synagóga
Trojičný stĺp
socha sv. Štefana
socha generála Györgya Klapku
socha Franza Lehára
socha Móra Jókaiho
socha sv. Cyrila a Metoda
socha Dr. generála Milana Rastislava Štefánika
socha Attilu Kaszása
hrob rodiny Jókai
hrob Zlatého muža
náhrobky pri kostole reformovanej cirkvi - pravoslávnej cirkvi
pamätník antifašistického odboja
pomník padlých v 1. svetovej vojne
pomník vojakom Červenej armády
hrob Ľudovíta J. Šuleka
hrobka gen. Pavla Davidovicsa
Muzea:
Museums:
Podunajské múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Johann Baptista Grossinger - významný slovenský prírodovedec a entomológ
Franz Lehár (30. apríl 1870 Komárno - 24. október 1948 Bad-Ischl) - hudobný skladateľ
János Selye (26. január 1907 Viedeň – 20. október 1982 Montreal) - lekár, nazývaný otec teórie o strese
Ladislav V. Pohrobok (22. február 1440 Komárno - 23. november 1457 Praha)
Mór Jókai (18. február 1825 Komárno - 5. máj 1904 Budapešť) - maďarský spisovateľ
Ľudovít Jaroslav Šulek - slovenský národovec (12. 9. 1822 Sobotište - 17. jún 1849 Komárno)
Generál Klapka - veliteľ komárňanskej pevnosti v r. 1848 - 1849, má pomník pred radnicou mesta na Radničnom námestí. Rod Klapkovcov je údajne moravského pôvodu.
Lipót Kollonich (26. október 1631 - 20. január 1707) - nitriansky biskup
Samuel Zay (10. máj 1753 - 9. apríl 1812) - lekár, prírodovedec
Károly Döme (26. január 1768 - 22. máj 1845) - spisovateľ
Kálmán Ghyczy (12. február 1808 - 28. február 1888) - politik
Zsigmond Beöthy (17. február 1819 - 29. január 1896) - básnik, právnik
László Beöthy (1. máj 1826 - 20. máj 1857) - spisovateľ
Ferenc Virághalmi (5. september 1826 - 24. september 1875) - spisovateľ
Gyula Beliczay (10. august 1835) - hudobný skladateľ
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1860-DD.MM.RRRR
Řadový pěší pluk č. 72
72nd Line Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.08.1914
33. pěší divize
33th Infantry Division
15.07.1920-DD.10.1920
Lehký dělostřelecký pluk 10
10th Light Artillery Regiment
01.10.1920-DD.10.1926
Jezdecká eskadrona 3/3
3rd Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/3
4th Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 3
Machine-Gun Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
22.10.1920-01.01.1923
Horský ženijní prapor
Mountain Engineer Battalion
22.10.1920-24.09.1938
Ženijní pluk 3
3rd Engineer Regiment
22.10.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 11
11th Engineer Battalion
22.10.1920-DD.02.1938
Ženijní prapor 12
12th Engineer Battalion
15.11.1920-24.09.1938
Pěší pluk 12
12th Infantry Regiment
00.08.1921-01.10.1923
Hrubá dělostřelecká brigáda
Rough Artillery Brigade
01.07.1922-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 3
2nd Guidon of the 3rd Cavalry Regiment
01.01.1923-DD.02.1934
Dělostřelecký pluk 126
126th Artillery Regiment
01.01.1923-15.09.1933
Ženijní prapor 13
13th Engineer Battalion
DD.09.1924-DD.01.1927
Jezdecká eskadrona 2/3
2nd Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
DD.04.1925-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 3
Technical Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1927-DD.09.1934
Dělostřelecký oddíl I/126
1st Artillery Battalion
01.10.1927-DD.09.1934
Dělostřelecký oddíl II/126
1st Artillery Battalion
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 3/3 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 3rd Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-01.01.1936
Polní eskadrona 5/3
5th Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/3 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 3rd Cavalry Regiment
DD.09.1933-24.09.1938
Polní eskadrona 2/3
2nd Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
01.10.1935-01.10.1937
Cyklistická ženijní rota 2
2nd Bicycle Engineer Company
01.01.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 3
2nd Guidon of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-25.09.1938
Polní eskadrona 4/3
4th Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 3
1st Battalion of the 3rd Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 3
2nd Battalion of the 3rd Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Motorisovaná ženijní rota 13
13th Motorised Engineer Company
30.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/16
2nd Infantry Battalion of the 16th Infantry Regiment
01.07.1945-12.06.1946
4. ženijní brigáda
4th Engineer Brigade
01.07.1945-12.05.1946
Náhradní prapor 4
4th Replacement Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/41
1st Infantry Battalion
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/7
3rd Infantry Battalion
01.07.1945-12.06.1946
Ženijní prapor I/4
1st Engineer Battalion
01.07.1945-01.10.1947
Ženijní prapor II/4
2nd Engineer Battalion
07.08.1945-01.10.1945
Speciální prapor 4
4th Special Battalion
01.10.1945-01.06.1946
Pěší prapor II/7
2nd Infantry Battalion
01.10.1945-01.12.1945
Ženijní prapor IV/4 /řiční/
4th Engineer Battalion /river/
01.09.1946-28.07.1949
Pěší prapor II/7
2nd Infantry Battalion
17.09.1946-07.09.1947
Ženijní prapor V/4 /mostový/
5th Engineer Battalion /bridge/
01.10.1948-01.09.1949
Ženijní prapor III/4
3rd Engineer Battalion
01.10.1949-DD.10.1949
Rota protiletecké ochrany 6
6th Anti-Aircraft Company
01.10.1949-12.11.1950
Ženijní prapor 18
18th Engineer Battalion
01.09.1950-01.01.1954
54. pomocný technický prapor
54th Auxiliary Technical Battalion
12.11.1950-01.12.1950
Ženijní prapor 21
21st Engineer Battalion
12.11.1950-01.12.1950
Ženijní rota 9
9th Engineer Company
01.12.1950-01.10.1951
9. ženijní rota
9th Engineer Company
01.01.1951-01.10.1956
21. ženijní prapor
21st Engineer Battalion
01.02.1951-01.09.1954
Posádková správa Komárno
Military Command Komárno
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Komárno
District Military Command Komárno
10.04.1951-20.06.1952
Poříční oddíl Komárno
Riverine Detachment Komárno
DD.08.1951-01.01.1954
Hlásný radiolokační vlak
Observation Warning Radar Train
01.10.1951-01.10.1953
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
01.12.1951-01.08.1952
63. pomocný technický prapor
63rd Auxiliary Technical Battalion
20.06.1952-10.02.1954
6. pohraniční četa
6th Border Guards Platoon
20.06.1952-10.02.1954
Prapor poříční ochrany
Riverine Defence Battalion
01.09.1952-01.05.1954
68. pomocný technický prapor
68th Auxiliary Technical Battalion
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Komárno
District Military Command Komárno
10.02.1954-15.01.1964
2. poříční oddíl
2nd Riverine Detachment
10.02.1954-15.01.1964
25. samostatný pohraniční prapor
25th Separate Border Guard Battalion
10.02.1954-15.01.1964
6. pohraniční rota
6th Border Guards Company
01.05.1954-01.10.1956
68. technický prapor
68th Technical Battalion
24.08.1956-01.10.1956
6. ženijní rota
6th Engineer Company
01.10.1956-01.10.1957
157. mostní stavební prapor
157th Bridge Construction Battalion
01.10.1956-17.08.1958
6. ženijní prapor
6th Engineer Battalion
01.10.1956-30.08.1958
92. pontonový prapor
92nd Pontoon Battalion
01.10.1957-12.08.1958
3. technický pluk
3rd Technical Regiment
01.08.1958-15.10.1968
52. pontonový pluk
52nd Pontoon Regiment
01.09.1961-15.10.1968
Pobočka Komárno
Detachment Komárno
15.01.1964-15.07.1964
18. pohraniční rota
18th Border Guards Company
15.01.1964-01.04.1967
3. poříční oddíl
3rd Riverine Detachment
15.01.1964-01.04.1966
3. poříční prapor
3rd Riverine Battalion
01.04.1967-15.06.1973
2. poříční oddíl
2nd Riverine Detachment
01.09.1967-15.10.1968
2. prapor pásových samohybných soulodí
2nd Tracked Self-Propelled Train of Craft Battalion
01.09.1967-31.10.1992
99. autobusový zdravotnický prapor
99th Bus Medical Battalion
15.06.1973-01.01.1991
3. poříční oddíl
3rd Riverine Battalion
15.06.1973-01.01.1991
3. poříční prapor
3rd Riverine Battalion
10.10.1991-31.12.1992
3. silniční speciální mostní prapor
3rd Special Road Bridge Battalion
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Komárno
Military Administration Komárno
31.10.1992-31.12.1992
3. autobusový zdravotnický prapor
3rd Bus Medical Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Husarský pluk č. 5
5th Hussar Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 15
15th Field Cannon Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zákopnický prapor č. 5
Sapper Battalion No. 5
Průmyslové podniky:
Industry:
Slovenské lodenice
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno
URL : https://www.valka.cz/Komarno-t44280#370516Verze : 0
MOD
Komárno (Komárom)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu


Sčítání lidu v roce 1930: 21 158 obyvatel (z toho 186 osob národnosti cikánské, 5 335 osob národnosti československé, 12645 osob národnosti maďarské, 1 024 osob národnosti německé, 25 osob národnosti ruské a 653 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Hrubé dělostřelecké brigády (srpen 1921 – říjen 1923),
II. prapor Pěšího pluku 6 (říjen 1920 – leden 1921),
Pěší pluk 12 (od října 1920),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 9 (od dubna 1935),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 10 (červenec 1920 – září 1920),
Hrubý dělostřelecký pluk 126 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 126 (leden 1923 – duben 1935),
baterie Těžkého kanónového pluku 301 (červenec 1920 – říjen 1920),
I. korouhev Jezdeckého pluku 3 (září 1924 – listopad 1928),
II. korouhev Jezdeckého pluku 3 (říjen 1920 – leden 1936),
II. korouhev Dragounského pluku 3 (od ledna 1936),
kulometná eskadrona Jezdeckého pluku 3 (září 1933 – leden 1936),
kulometná eskadrona Dragounského pluku 3 (od ledna 1936),
Ženijní pluk 3 (od října 1920),
Ženijní prapor 12 (říjen 1935 – únor 1938),
Divisní nemocnice 10 (únor 1921 – leden 1937),
Sborová nemocnice 10 (od ledna 1937).


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Komarno-t44280#174395Verze : 0