Main Menu
User Menu

2. tanková brigáda [1945-1947]

2nd Tank Brigade

     
Název:
Name:
2. tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
2. tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. tankový prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-01.09.1947 Tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-DD.10.1945 Přáslavice, kasárna Hanáckého pluku /
00.10.1945-01.09.1947 Svitavy, kasárny /
Velitel:
Commander:
15.09.1945-01.10.1945 Hranáč, Josef (podplukovník pěchoty)
01.10.1945-01.06.1946 Hranáč, Josef (podplukovník tankového vojska)
01.06.1946-01.07.1946 Šnejdárek, František (plukovník tankového vojska)
01.07.1946-01.09.1947 Pelikán, Boris (plukovník tankového vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1945-01.09.1947
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1945-01.09.1947 Tankový prapor I/2
15.09.1945-01.09.1947 Tankový prapor II/2
15.09.1945-01.09.1947 Tankový prapor III/2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.09.1947 VÚ 2270 Svitavy
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (2. tanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/2-tankova-brigada-1945-1947-t44248#398779Verze : 0
MOD