Main Menu
User Menu

Jičín

okr. Jičín

     
Název:
Name:
Jičín
Originální název:
Original Name:
Jičín
Další názvy:
Other Names:
Jitschin
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°26'13.00"N 15°21'06.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Holínské Předměstí
Nové Město
Pražské Předměstí
Sedličky
Soudná
Staré Město
Valdické Předměstí
Moravčice
Popovice
Dvorce
Robousy
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1293
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- von Droffa, Heinrich
* 26.10.1868 
- Kukula, Emanuel
* 09.12.1868 
- Pschorn, Alfréd
* 20.10.1873 
- Pollák, Richard
* 27.02.1874 
Vojan, Karel
* 30.07.1887 
Lisý, Jaroslav
* 28.04.1895 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
30.08.1920-24.09.1938
Pěší pluk 22
22nd Infantry Regiment
DD.10.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 51
51st Light Artillery Regiment
00.10.1921-00.01.1923
25. lehká dělostřelecká brigáda
25th Light Artillery Brigade
24.09.1938-11.11.1938
Náhradní rota hraničářského praporu 2
Depot Company of the 2nd Border Battalion
27.09.1938-29.09.1938
Pěší pluk 72, velitelství
Headquarters of the 72nd Infantry Regiment
13.10.1938-20.10.1938
Pěší pluk 72, velitelství
Headquarters of the 72nd Infantry Regiment
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 1/8 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 8th Battalion
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 2/8 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 8th Battalion
15.07.1939-01.09.1940
Polní rota 3/8 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 8th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/8 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 8th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Prapor 8
8th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Jičín
Garrison Detachment Jičín
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 37 /motorisovaný/
37th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 30 /motorisovaný/
30th Infantry Battalion /Motorised/
15.04.1949-DD.MM.1950
Letecký spojovací pluk 1
1st Air Signal Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 30 /motorisovaný/
30th Infantry Regiment /Motorised/
01.02.1950-15.01.1951
Letištní správa Jičín
Airfield Authority Jičín
01.11.1950-01.11.1955
21. těžká dělostřelecká brigáda
21st Heavy Artillery Brigade
15.01.1951-15.03.1951
20. letištní správa
20th Airfield Administration
01.04.1952-15.06.1955
6. vidová hlásná rota
6th
15.06.1955-01.11.1956
3. rotní hláska
3rd Observation Warning Company
01.11.1955-01.10.1960
25. houfnicová dělostřelecká brigáda
25th Howitzer Artillery Brigade
01.10.1960-01.09.1963
25. těžká dělostřelecká brigáda
25th Heavy Artillery Brigade
01.09.1963-30.11.1991
332. kanonová dělostřelecká brigáda
332nd Gun Artillery Brigade
30.11.1991-01.04.1992
3. dělostřelecká brigáda
3rd Artillery Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zeměbranecký pěší pluk „Jičín“ č. 11
Landwehr Infantry Regiment „Jičin“ No. 11
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/7xC6O
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#489421Verze : 0
MOD
Jičín


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 034 obyvatel (z toho 10 636 osob národnosti československé, 135 osob národnosti maďarské, 172 osob národnosti německé a 22 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Pěší pluk 22 (od srpna 1920),
náhradní rota Hraničářského praporu 2 (od července 1938),
Lehký dělostřelecký pluk 51 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 51 (leden 1923 – duben 1927),
náhradní baterie Dělostřeleckého oddílu 253 (prosinec 1931 – leden 1938),
Posádková nemocnice Jičín (březen 1922 – listopad 1922),
Doplňovací okresní velitelství Jičín (od listopadu 1919).


Pro potřeby vojska sloužily Staré kasárny, adaptované roku 1780 z bývalé jezuitské koleje (postavena v letech 1629-1632 a 1658-1662) a Kasárny v Lipách z devadesátých let 19. století.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#173904Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 74
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 74
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 74
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 4
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#416166Verze : 0
MOD
Valdická brána
Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1944
Jičín - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#560808Verze : 2
Socha Mistra Jana Husa
Jičín - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#560811Verze : 0
Kostel sv. Jakuba Většího
Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3517
Jičín - Autorka fotografie: Zuzana Malachová (upraveno)

Autorka fotografie: Zuzana Malachová (upraveno)
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#560815Verze : 1
Valdštejnovo náměstí
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605919Verze : 0
Náměstí Svobody
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605920Verze : 0
Žižkovo náměstí
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605921Verze : 0
Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605922Verze : 2
Arciděkanství
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605923Verze : 0
Synagoga
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605924Verze : 1
Jezuitská kolej
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605925Verze : 0
Socha Panny Marie Rušánské
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605926Verze : 1
Vodárenská věž
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605927Verze : 0
Socha J. A. Komenského
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605928Verze : 0
Korunovační kašna
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605929Verze : 0
Kašna se sochou Amfitrité
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605930Verze : 1
Mariánský sloup
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605931Verze : 1
Městské opevnění
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605932Verze : 0
Sousoší Nejsvětější Trojice
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605933Verze : 1
Socha Albrechta z Valdštejna
Zdroje:
mapy.cz

Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jicin-t44146#605934Verze : 1