Main Menu
User Menu
Reklama

Cheb

Cheb / Eger

     
Název:
Name:
Cheb
Originální název:
Original Name:
Cheb
Další názvy:
Other Names:
Eger
Egha
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Cheb
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°04'46.793"N 12°22'11.52"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bříza
Cetnov
Dolní Dvory
Pelhřimov
Dřenice
Háje
Horní Dvory
Hradiště
Cheb
Chvoječná
Jindřichov
Klest
Loužek
Podhoří
Podhrad
Skalka
Hrozňatov
Střížov
Tršnice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1061
Vojenské objekty:
Military Objects:

kasárna
letiště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Chebský hrad
kostel sv. Mikuláše
Špalíček
bývalý františkánský klášter
bývalý kostel sv. Kláry (dnes koncertní síň)
bývalý křižovnický klášter
klášter Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže s kostelem Povýšení svatého Kříže
kostel svatého Václava
evangelický kostel Pokoje
Divadlo
loretánská kaple
zámek Starý Hrozňatov
Americký památník
Sovětský památník
Památník zničeného židovského hřbitova
Památník synagogy
Památník 1. pěší divize americké armády
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- -, Jindřich Břetislav
† 15.06.1197
Heřman, Jan
* 06.12.1889 
Weiß, Georg
* 25.11.1918 
Rebilas, Ladislav
* 09.07.1976 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1699-DD.MM.1701
Kyrysnický pluk prince brunšvicko-lüneburského a hannoverského
Cuirassier Regiment Brunswick-Lüneburg and Hanover
DD.MM.1827-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
31.10.1919-31.05.1920
Letecká setnina 4
4th Air Company
25.02.1920-12.02.1938
Hraničářský prapor 5
5th Border Battalion
25.09.1920-31.12.1937
4. pěší brigáda
4th Infantry Brigade
01.10.1920-11.02.1938
Pěší pluk 33
33rd Infantry Regiment
01.03.1922-20.09.1927
Učiliště pro letectvo
School for Air Force
DD.09.1926-DD.10.1929
Letka 34
34th Flight
10.09.1928-01.09.1934
Letka 32
32nd Flight
22.09.1928-20.08.1934
III. peruť leteckého pluku 1
3rd Air Squadron of the 1st Air Regiment
01.10.1929-01.09.1934
Letka 31
31st Flight
01.12.1929-31.01.1938
Letka 4
4th Flight
05.10.1938-25.10.1938
II. skupina Stíhací eskadry 135
2nd Group of the 135th Fighter Wing
DD.10.1938-01.11.1938
I. skupina Stíhací eskadry 136
1st Group of the 136th Fighter Wing
01.11.1938-DD.03.1939
II. skupina Stíhací eskadry 333
2nd Group of the 333rd Fighter Wing
10.11.1938-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 114
114th Artillery Regiment
10.11.1938-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký plukovní štáb 115
115th Artillery Regimental Staff
10.11.1938-DD.MM.RRRR
I. oddíl Dělostřeleckého pluku 115
1st Battalion, 115th Artillery Regiment
01.12.1938-01.04.1939
Letecký náhradní oddíl 63
63rd Air Replacement Battalion
01.04.1939-DD.10.1940
Letecký výcvikový pluk 63
63rd Air Training Regiment
20.10.1943-21.07.1944
6. letka Doplňovací transportní eskadry
6th Squadron of the Replacement Transport Wing
20.10.1943-21.07.1944
8. letka Doplňovací transportní eskadry
8th Squadron of the Replacement Transport Wing
20.10.1943-21.07.1944
II. skupina Doplňovací transportní eskadry
2nd Group of the Replacement Transport Wing
20.10.1943-21.07.1944
Štáb II. skupiny Doplňovací transportní eskadry
Staff of the 2nd Group of the Replacement Transport Wing
DD.MM.1944-DD.MM.1944
7. letka Doplňovací transportní eskadry
7th Squadron of the Replacement Transport Wing
DD.04.1945-DD.05.1945
Stíhací eskadra 2
2nd Fighter Wing
25.05.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/33
1st Infantry Battalion
25.05.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/33
3rd Infantry Battalion
DD.08.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 33
Replacement Battalion of 33rd Infantry Regiment
DD.08.1945-01.10.1947
Pěší pluk 33
33rd Infantry Regiment
01.11.1945-01.07.1946
Pohotovostní rota 5/1
5th Emergency Company
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční rota 12/2
12th Border Guard Company
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký oddíl 264
264th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 33
33rd Infantry Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 50
50th Infantry Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční rota 2/IV
2nd Border Guard Company
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecká baterie 33
Artillery Battery of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Kulometná rota 5/33
5th Machine Gun Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Náhradní rota 33
Replacement Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 33
33rd Infantry Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 50
50th Infantry Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Pěší rota 1/33
1st Infantry Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Pěší rota 2/33
2nd Infantry Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Pěší rota 3/33
3rd Infantry Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Rota těžkých zbraní 6/33
6th Heavy Weapons Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Samopalná rota 4/33
4th Submachine Gun Company of the 33rd Infantry Battalion
01.10.1949-01.11.1950
Velitelská rota 33
Command Company of the 33rd Infantry Battalion
12.10.1950-19.03.1951
1. brigáda pohraniční stráže
1st Border Guard Brigade
01.01.1951-01.10.1964
3. pohraniční prapor
3rd Border Guard Battalion
01.01.1951-01.10.1964
4. pohraniční prapor
4th Border Guard Battalion
01.01.1951-31.10.1954
9. pěší pluk
9th Infantry Regiment
19.03.1951-01.09.1967
5. brigáda pohraniční stráže
5th Border Guard Brigade
01.11.1954-09.05.1955
9. střelecký pluk
9th Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
65. střelecký pluk
65th Rifle Regiment
01.10.1958-31.10.1991
65. motostřelecký pluk
65th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-01.09.1966
20. průzkumná rota
20th Reconnaissance Company
01.09.1966-31.12.1992
20. průzkumný prapor
20th Reconnaissance Battalion
01.09.1967-01.01.1972
5. pohraniční brigáda
5th Border Brigade
01.01.1972-01.01.1991
5. brigáda Pohraniční stráže
5th Brigade of Border Guards
15.06.1973-01.01.1991
2. pohraniční prapor
2nd Border Guard Battalion
01.01.1993-31.12.1994
20. průzkumný prapor
20th Reconnaissance Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zeměbranecký pěší pluk č.6
Landwehr Infantry Regiment No.6
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#453816Verze : 0
MOD
Cheb (Eger)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 31 546 obyvatel (z toho 3 496 osob národnosti československé, 25 120 osob národnosti německé, 30 osob národnosti ruské a 75 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Čtvrté pěší brigády (září 1920 – prosinec 1937),
Pěší pluk 33 (říjen 1920 – únor 1938),
Hraničářský prapor 5 (únor 1920 – duben 1938),
III. peruť Leteckého pluku 1 (září 1928 – září 1934),
samostatné letky Leteckého pluku 1 (říjen 1928 – leden 1938),
Letecká povětrnostní stanice 2 (od dubna 1930),
Letecká povětrnostní stanice 5 (říjen 1927 – duben 1930),
Posádková nemocnice Cheb (březen 1922 – červen 1938),
Doplňovací okresní velitelství Cheb (listopad 1919 – září 1938),
Ústřední škola pro vzduchoplavectvo (září 1920 – duben 1922),
Učiliště pro vzduchoplavectvo (duben 1922 – listopad 1923),
Učiliště pro letectvo (listopad 1923 – říjen 1927),
Odbočka učiliště pro letectvo (říjen 1927 – říjen 1928),
Odbočka leteckého učiliště (říjen 1928 – červenec 1934).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Staré kasárny, původně jesuitská kolej z let 1692-1705, radikálně přestavěná v letech 1835-1839 pro vojenské potřeby, dále Nové kasárny (U mostecké brány) a Nové kasárny (U horní brány), postavené v devadesátých letech 19. století.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#173876Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Pěší pluk 33
01.10.1947-30.09.1949 Pěší prapor 33
01.10.1949-31.12.1950 Pěší pluk 33
01.01.1951-31.10.1954 9.pěší pluk
01.11.1954-08.05.1955 9. střelecký pluk
09.05.1955-DD.MM.1958 65. střelecký pluk
DD.MM.1958-DD.MM.1991 65. motostřelecký pluk
DD.MM.1950-DD.MM.1961 12. protitankový dělostřelecký oddíl
01.09.1961-31.08.1966 20. průzkumná rota 01.09.1966-31.12.1992 20. průzkumný prapor
DD.MM.1966-DD.MM.1972 5. pohraniční brigáda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_29.htm
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#402765Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 78
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl III pěšího pluku č. 78
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 78
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní setnina praporu polních myslivců č. 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 7
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#416138Verze : 0
MOD
Kasarna Julia Fucika pod Zlatym vrchem v Chebu ceka demolice (dislokace tankoveho praporu 65. motostřeleckého pluku - VÚ 8522)


URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#549349Verze : 3
MOD
Evangelický kostel Pokoje
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578108Verze : 0
Kašna rytíře Rolanda
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578773Verze : 1
Cechovní kašna
Zdroje:
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578779Verze : 0
Písečná brána
Zdroje:
mapy.cz
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578840Verze : 0
Mlýnská věž
Zdroje:
mapy.cz
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578841Verze : 0
Kašna se sochou Divého muže
Zdroje:
mapy.cz
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#578843Verze : 0
Náměstí krále Jiřího z Poděbrad
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#598161Verze : 3
Kasarénské náměstí
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#598163Verze : 1
Kostelní náměstí
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#598164Verze : 1
Františkánské náměstí
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
Cheb - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Cheb-t44121#598165Verze : 2