Main Menu
User Menu
Reklama

Jindřichův Hradec

okr. Jindřichův Hradec

     
Název:
Name:
Jindřichův Hradec
Originální název:
Original Name:
Jindřichův Hradec
Další názvy:
Other Names:
Neuhaus
Nova Domus
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Jindřichův Hradec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°08'37.921"N 15°00'10.637"E
Místní části:
Local Municipalities:
Buk
Děbolín
Dolní Radouň
Dolní Skrýchov
Horní Žďár
Jindřichův Hradec I
Jindřichův Hradec II
Jindřichův Hradec III
Jindřichův Hradec IV
Jindřichův Hradec V
Matná
část Otín
Políkno
Radouňka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1220
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Jindřichův Hradec
Zámecký vodní mlýn U čtrnácti
Zámecký pivovar
Krýzovy jesličky
Kostel Svaté Máří Magdaleny
Nežárecká brána
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel sv. Jakuba
Židovský hřbitov
Městské opevnění
Křížová cesta v Jakubských sadech
Sousoší Nejsvětější Trojice
Kamenný Vajgarský most
Vajgarský jez
Dobrovského palírna
Landfrasova tiskárna
Proboštství
Radnice
Synagoga
Jezuitský seminář
Františkánský klášter
Evangelická modlitebna
Zájezdní hostinec U koníčka
Kostel svatého Václava
Koželužna
Muzea:
Museums:
Národní muzeum fotografie
Muzeum Jindřichohradecka
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-DD.06.1926
Jezdecká eskadrona 4/9
4th Cavalry Squadron of the 9th Cavalry Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 29
29th Infantry Regiment
01.06.1945-01.01.1951
Pěší pluk 29
29th Infantry Regiment
01.01.1951-01.11.1954
29. pěší pluk
29th Infantry Regiment
01.11.1954-09.05.1955
29. střelecký pluk
29th Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
53. střelecký pluk
53rd Rifle Regiment
01.10.1958-01.11.1990
6. ženijní prapor
6th Engineer Battalion
01.10.1958-01.10.1960
7. motostřelecký pluk
7th Motor Rifle Regiment
01.10.1960-DD.10.1990
7. tankový pluk
7th Tank Regiment
01.09.1961-01.09.1966
4. průzkumná rota
4th Reconnaissance Company
01.09.1961-30.08.1963
8. zdravotnický oddíl
8th Medical Division
01.09.1966-01.12.1990
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
01.11.1990-01.11.1992
6. sklad ženijního materiálu
6th Engineer Material Depot
01.11.1990-DD.07.1992
7. sklad tankového materiálu
7th Tank Material Depot
01.12.1990-30.09.1992
4. sklad průzkumného materiálu
4th Reconnaissance Material Depot
01.10.1992-DD.MM.RRRR
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
31.10.1992-31.12.1992
12. vojenský záchranný pluk civilní obrany
12th Civil Defence Military Rescue Regiment
01.01.1993-30.06.1994
12. vojenský záchranný pluk civilní obrany
12th Civil Defence Military Rescue Regiment
01.07.1994-31.12.1996
72. záchranný pluk civilní ochrany
72nd Civil Defence Rescue Regiment
01.01.1997-31.03.2004
72. záchranná a výcviková základna
72nd Rescue and Training Base
01.04.2004-30.09.2008
153. záchranný prapor
153rd Rescue Battalion
01.10.2008-DD.MM.RRRR
44. lehký motorizovaný prapor
44th Light Motorized Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jindřichův_Hradec
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#450469Verze : 0
MOD
Jindřichův Hradec (Neuhaus)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 467 obyvatel (z toho 9 792 osob národnosti české, 551 osob národnosti německé, 21 osob národnosti ruské a 8 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Pěší pluk 29 (od října 1920),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 5 (od dubna 1927),
baterie Dělostřeleckého pluku 102 (červen 1926 – duben 1927),
Dělostřelecký pluk 105 (červenec 1920 – září 1920),
eskadrona Jezdeckého pluku 9 (říjen 1920 – červen 1926),
Odbočka divisní zbrojnice Jindřichův Hradec (duben 1921 – prosinec 1923),
Posádková nemocnice Jindřichův Hradec (březen 1922 – leden 1927),
Doplňovací okresní velitelství Jindřichův Hradec (od listopadu 1919).


Pro ubytování vojska byly k dispozici Jezdecké kasárny (od června 1926 Dělostřelecké kasárny), které byly adaptovány roku 1779 z budov bývalé jezuitské koleje postavené v letech 1595-1604, a Kasárny Jana Žižky z Trocnova z konce 19. století, dále branné moci patřily objekty nemocnice a skladové objekty.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#173871Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor pěšího pluku č. 75
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 75
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor pěšího pluku č. 88
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl III pěšího pluku č. 88
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského skladu lůžek
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 29
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 28
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#416199Verze : 0
MOD
Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Vystaven nejspíše ve třetí čtvrtině 14. století, jako farní kostel komendy Řádu německých rytířů (ŘNR), jelikož se kostel sv. Jana Křtitele dostal do rukou minoritů. V rukou ŘNR vydržel až do roku 1434, kdy jej za husitských válek vypálili.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520408Verze : 0
Kostel sv. Kateřiny


Kostel byl založen roku 1478, k jeho vysvěcení došlo roku 1491. Zvláště zachovalé je gotický presbytář. Roku 1534 postaven nedaleko tzv. "klášteříček", se kterým je kostel spojen krytým zděným mostkem. Tento klášteřiček sloužil jako špitál a sídlo vdov po majitelích Jindřichova Hradce, k areálu náleží i františkánský klášter. Škody utrpěl během stavovského povstání roku 1619, dále barokní úpravy.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/?OID=6323
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=19042
Jindřichův Hradec - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520432Verze : 1
Kostel sv. Maří Magdalény s jezuitskou kolejí


Jedná se pravděpodobně o nejstarší sakrální památku Jindřichova Hradce. První zmínky máme již ve 13. století, ve 14. století byl opravován. Na konci 16. století k němu byla přistavěna jezuitská kolej. Roku 1615 vyhořel, opraven a zásadně raně barokně přestavěn byl v letech 1628-1632. Poté co byl zrušen jezuitský řád, byl od roku 1778 užíván pro účely armády. V 90. letech 20. století prodělal rozsáhlé opravy a je nyní v majetku města, které jej využívá.


Zdroje:
http://www.kostelycz.cz/okresy/jindrich.htm
www.jh.cz
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2779
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520436Verze : 0
Nežárecká brána


Též se nazývala Linecká, původní gotická městská brána z třetí čtvrtiny 15. století o dvou gotických a jednom renesančním patře. V 19. století byla věž doplněna o hodiny.Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1715
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520437Verze : 0
Sousoší nejsvětější Trojice


Dílo dačického sochaře Matouše Strahovského z let 1764-1766 v barokním stylu jako morový sloup vysoký 20 m. Ve spodní části se jedná o trojboký pilíř s výklenky ve kterých jsou umístěn sochy sv. Rosálie, sv. Anny s Pannou Marií a sv. Josefa s Ježíškem. Na volutách se pak nacházejí sochy sv. Prokopa, sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Sv. Hypolit, sv. Expeditu a sv. František Xaverský se nacházejí nad nimi, ještě výše to jsou sochy sv. Floriana, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Dále jsou doplněny archanděly, Michaelem, Gabrielem a Rafaelem, hlavice sloupu nese postavy Boha otce a Boha syna, ti pak drží korunu nad Pannou Marií. Ve svatozáří se nachází Duch Svatý.Zdroje:
infocentrum.jh.cz
Jindřichův Hradec - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520468Verze : 1
Model hradu se zámkem a historického centra
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520470Verze : 0
Vodní mlýn "U čtrnácti" a Křižíkova vodní elektrárna


Stojí poblíž budovy pivovaru (obecně nečinný, špatný stav, ale prochází renovací). V místě kde ústí stoka odvodňující Vajgar do Nežárky. Budova mlýnu U čtrnácti byla vybudována roku 1551. Roku 1888 byla přestavěna F. Křižíkem na vodní elektrárnu, první tohoto typu u nás. Původní dynamo se dnes nachází v budově muzea. Elektrický proud se zde užíval k osvětlování města, přičemž Jindřichův Hradec byl teprve druhým městem a to po Praze. Od roku 2002 je elektrárna opět funkční, přičemž vyrábí v závislosti na stavu průtoku vody 15-75 kW. Budova je přístupná jako muzeum tapisérií.


Zdroje:
infocentrum.jh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.eu
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520473Verze : 0
Langrův dům - Náměstí Míru 138 a 139


Též dům pánů z Hradce. Dva čísla popisná má jelikož zde původně stávaly dva gotické domy, stavebně je to spíše budova z let 1530-1540, zachovaná renesanční sgrafita s výjevy ze Starého zákona, které kladou tuto úpravu do roku 1579. Budovy spojeny 1586.Zdroje:
http://www.langruv-dum.cz/
infocentrum.jh.cz
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#520483Verze : 0
Náměstí Míru
Jindřichův Hradec - Foto vlastní

Foto vlastní
Jindřichův Hradec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jindrichuv-Hradec-t44116#597382Verze : 0