Main Menu
User Menu

Aldershotské velitelství [1907-1941]

Aldershot Command

Aldershot Command

     
Název:
Name:
Aldershotské velitelství
Originální název:
Original Name:
Aldershot Command
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1907
Předchůdce:
Predecessor:
Aldershotský sbor
Datum zániku:
Disbanded:
15.02.1941
Nástupce:
Successor:
Aldershotská oblast
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1939-15.02.1941 Velitelství domácich sil
Dislokace:
Deployed:
01.12.1907-DD.MM.1927 Aldershot, Aldershot Garrison and Military Town /
DD.MM.1927-15.02.1941 Aldershot, Aldershot Garrison and Military Town

Velitel:
Commander:
01.12.1907-01.03.1912 Smith-Dorrien, Horace (Lieutenant General)
01.03.1912-30.06.1914 Haig, Douglas (Lieutenant General)
01.07.1914-DD.04.1916 Hamilton-Gordon, Alexander (Major General)
DD.04.1916-01.10.1917 Hunter, Archibald (General)
01.10.1917-15.12.1919 Murray, Archibald (General)
15.12.1919-02.11.1920 Rawlinson, ? (General)
02.11.1920-01.11.1921 Cavan, Earl of (Lieutenant General)
02.11.1921-18.02.1922 Cavan, Earl of (General)
01.03.1922-31.05.1926 Chetwoode, Philip (Lieutenant General)
01.06.1926-28.02.1927 Chetwoode, Philip (General)
01.03.1927-30.06.1931 Campbell, David (Lieutenant General)
30.06.1931-12.10.1933 Harrington, Charles (Lieutenant General)
12.10.1933-12.10.1937 Gathorne-Hardy, Francis (Lieutenant General)
12.10.1937-03.09.1939 Dill, John (Lieutenant General)
03.09.1939-DD.MM.1940 Broad, Charles (Lieutenant General)
00.03.1940-21.05.1940 Barker, George Michael (Lieutenant General)
21.05.1940-25.06.1940 Raikes, Geoffrey (Major General)
25.06.1940-DD.MM.RRRR Johnson, Dudley (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.10.1913-04.08.1914 Gough, John Edmond (Brigadier-General)
13.09.1934-DD.MM.RRRR Norton, ? (Brigadier)
01.04.1938-DD.MM.RRRR Percival, A. E. (Brigadier)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.06.1935-DD.05.1938 1. protiletadlová skupina
DD.05.1938-DD.11.1939 1. protiletadlová brigáda
DD.MM.1939-20.09.1939 1. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aldershot_Command
www.ordersofbattle.com
URL : https://www.valka.cz/Aldershotske-velitelstvi-1907-1941-t44109#633200Verze : 0
MOD
Aldershot Command

Veliteľstvo: Aldershot

HISTÓRIA
V roku 1854 vznikol Aldershot Camp ako prvá stála základňa a výcvikový priestor pre veľké formácie.
01.11.1870 vzniklo v tomto okrese (Aldershot District) veliteľstvo pre administratívne riadenie divíznych expedičných síl (1st Brigade, 2nd Brigade, 3rd Brigade), ktoré tu mali stálu posádku. V roku 1902 vzniká z tohto veliteľstva Ist Army Corps (Aldershot Command), zabezpečujúci velenie dvom divíziám schopným pôsobiť aj mimo územia Britských ostrovov.
Vo februári 1905 vzniká Aldershot Command.
V roku 1920 je veliteľstvo reorganizované a zároveň stáva sa základňou pre 1st Infantry Division a 2nd Infantry Division.
V roku 1941 veliteľstvo zaniká a velenie preberá South Eastern Command.

VELITELIA

15.09.1902 - Lt-Gen. Sir John Denton Pinkstone French
01.12.1907 - Lt-Gen. Sir Horace Lockwood Smith-Dorrien
01.03.1911 - Lt-Gen. Sir Douglas Haig
05.08.1914 - Maj-Gen. A. Hamilton-Gordon
08.08.1916 - Gen. Sir A. Hunter
01.10.1917 - Lt-Gen. Sir A.J. Murray
15.11.1919 - Gen. H.S. Lord Rawlinson
01.10.1920 - Gen. Frederick Rudolf (Lambart), 10th Earl of Cavan
11.03.1922 - Lt-Gen. Sir Thomas Lethbridge Napier Morland
01.03.1923 - Gen. Philip Walhouse Chetwode
01.03.1927 - Lt-Gen. Sir David G. Campbell, KCB
?
12.10.1937 - Lt-Gen. Sir John Greer Dill
1939 - Lt-Gen. Charles Broad
1940 - Lt-Gen. Michael Barker
URL : https://www.valka.cz/Aldershotske-velitelstvi-1907-1941-t44109#173848Verze : 1
MOD
Organizačná štruktúra 03.09.1939:
Súčasť: British Army at Home
Zloženie:
Regulárna armáda (Field Troops (Regular))
1st Anti-Aircraft Brigade (Blackdown)
1st Army Tank Brigade (Aldershot)
1st Infantry Division (Aldershot)
2nd Infantry Division (Aldershot)
1st King's Dragoon Guards (Aldershot) (súčasť 1st Light Armoured Brigade)
12th Royal Lancers (Prince of Wales') (Aldershot)
2nd Royal Tank Regiment (Farnborough) (súčasť 1st Heavy Armoured Brigade)
The Mechanized Experimental Establishment (Farnborough)
2nd Medium Regiment, Royal Artillery (Longmoor)
1st Field Squadron, Royal Engeneers (Aldershot)
8th Railway Company, Royal Engeneers (Longmoor)
10th Railway Company, Royal Engeneers (Longmoor)
Railway HQ and Motor Transport Depot, Royal Engeneers, (Aldershot)
The Railway Training Centre, Royal Engeneers (Longmoor)
'A' Corps Signals, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 2 Company, GHQ Signals, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 1 Signal Troop, 1st Armoured Divisional Signals, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 1 Artillery Signal Sections, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 3 Artillery Signal Sections, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 6 Artillery Signal Sections, Royal Corps of Signals (Aldershot)
No. 11 Artillery Signal Sections, Royal Corps of Signals (Aldershot)
4th Tank Signal Section, Royal Corps of Signals (Aldershot)
Aldershot Command Signals, Royal Corps of Signals (Aldershot)
Milície:
5th Anti-Aircraft Depot, Royal Artillery (Arborfield)
6th Anti-Aircraft Depot, Royal Artillery (Arborfield)
URL : https://www.valka.cz/Aldershotske-velitelstvi-1907-1941-t44109#173849Verze : 0
MOD