Main Menu
User Menu

Balabán, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Balabán
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Balabán
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.06.1894 Obory /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.10.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
cz.altermedia.info
www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#388989Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Balabán
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Balabán
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.02.1947 brigádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : II./1. oddělení /dělostřelecké/

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cz.altermedia.info
www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#578251Verze : 2
MOD
Generálmajor in memoriam Josef Balabán* 05.06.1894, Obory okres Příbram
† 03.10.1941, Praha- velitel legendární odbojové skupiny zvané "Tři králové"Josef Balabán se narodil 5.června 1894 v obci Obora u Dobříše. Po zahájení 1.světové války narukoval do Rakousko-Uherské armády odkud na východní frontě zběhl a vstoupil do řad Československých legií v Rusku. Po skončení války a návratu legionářů zůstal v československé armádě kde se vypracoval až do hodnosti podplukovníka na Ministerstvu Národní Obrany (MNO). V roce 1938 kdy bylo Československo okupováno zůstal ve funkci a měl na starost umisťování demobilizovaných vojáků do civilních zaměstnání.


Na jaře 1939 přešel do ilegality a zapojil se do odbojové skupiny Obrana národa (patřil k vedení odbojové skupiny) v jejímž rámci spolu s Josefem Mašínem a Václavem Morávkem vytvořili velmi aktivní a účinnou zpravodajsko-diverzní skupinu. Její součástí bylo i několik radiostanic (zpočátku šlo o upravené armádní radiostanice, které se podařilo ještě před okupací ukrýt, později se využívaly radiostanice shozené britskými letouny) pro spojení s Londýnským ústředím československé zpravodajské služby. Nařízením jejího velitele Františka Moravce navázala Obrana národa reprezentovaná Balabánem, Mašínem a Morávkem kontakt s předválečným agentem Paulem Thümellem (A-54) a jím předané informace hlásila do Londýna.


Josef Balabán se také velkou měrou podílel na bombových atentátech v Berlíně. Prvním atentátem byl úspěšný útok na německé ministerstvo letectví v lednu 1941 při kterém byla kufříková bomba umístěna v budově a po jejím výbuchu došlo k rozsáhlému poškození celé budovy a ztrátám na životech. Druhý atentát proběhl v únoru téhož roku a jeho cílem byl osobní vlak Heinricha Himmlera, který měl být napaden po svém příjezdu na Anhaltské nádraží. Protože ale vlak z technických důvodů dorazil na jiné nádraží, nezpůsobila bomba nijak zásadní škody a zapůsobil spíše psychologicky.


Protože Gestapo předpokládalo že bombové útoky budou pokračovat, zintenzivnilo pátrací činnost proti J.Balabánovi. Šance na jeho dopadení se Gestapu naskytla 22.4.1941 kdy byl Josef Balabán zatčen na vyzrazené ilegální schůzce v Dejvicích (schůzku prozradil konfident Gestapa Nerad, který infiltroval mezi bývalé armádní rotmistry se kterými měl Balabán schůzku). Po zatčení byl podroben dlouhodobému krutému mučení, které ale vyšlo naprázdno protože Josef Balabán se zachoval statečně a prozradil jen jména popravených odbojářů. Nakonec byl uvězněn a po nástupu R.Heydricha a vyhlášení prvního stanného práva byl Josef Balabán 3.10.1941 zastřelen ve věznici Praha-Ruzyně.


Podplukovník Josef Balabán byl za své činy v období okupace v roce 1946 in memoriem povýšen na plukovníka a v roce 1947 na brigádního generála.


Pamětní deska Josefa Balabána je dnes umístěna v místě jeho dopadení, na rohu ulic Evropská a Studentská v Dejvicích.


Zdroje:
www.libri.cz
cz.altermedia.info
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#186028Verze : 0
Pamětní deska v Praze Dejvicích


Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#305805Verze : 0
Seznam vyznamenání :


Čs. válečný kříž 1918, Čs. revoluční medaile, Čs. medaile Vítězství, Vojennyj orděn svjatogo Georgija IV. stepeni, Orden Jugoslovenske krune IV. red, Čs. válečný kříž 1939, Řád M. R. Štefánika


Zdroj : www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#306957Verze : 0
Zde se dostáváme opět k problému nepřesnosti,která je matoucí. V rusku pro důstojníky existoval a zase existuje Vojenský řád Sv.Jiří.
Pro statečné vojáky a poddůstojníky byl v roce 1807 založen Vojenský kříž Sv.Jiří,který byl v době Krymské války rozšířen na čtyři stupně a v roce 1913 dochází k další edici tohoto kříže. Pan podplukovník Balaban tedy nebyl nositelem Vojenského řídu Sv.Jiří,ale Kříže Sv.Jiří IV.st..Jugoslávský řád obdržel až po roce 1930. Nechci být faleristický purista,ale rozdíl mezi křížem Sv.Jiří a řádem Sv. Jiří je jaksi hodnotově jiný, asi jako mezi škodovkou a mercedesem( auto jako auto?)
URL : https://www.valka.cz/Balaban-Josef-t44073#306967Verze : 0