Main Menu
User Menu

Dolný Kubín

okr. Dolný Kubín

     
Název:
Name:
Dolný Kubín
Originální název:
Original Name:
Dolný Kubín
Další názvy:
Other Names:
Alsókubin (maďarsky), Unterkubin (nemecky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Dolný Kubín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°13'20.57"N 19°18'15.41"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti / Urban Neighborhoods: Banisko, Beňova Lehota, Brezovec, Kňažia, Malý Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré mesto, Veľký Bysterec a Záskalie.
Osady: Jelšava a Srňacie.
První písemná zmínka:
First Written Reference:
06.01.1314
Vojenské objekty:
Military Objects:

Oravské kasárne
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Historický cintorín (Alej slobody)
Socha Pavla Orszagha Hviezdoslava
Evanjelický kostol
Katolicky kostol-Svätej Katariny Alexandrijskej
Muzea:
Museums:
Oravská galéria
Čaplovičova knižnica - oddelenie Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava
Florinov dom - expozícia Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava (Kohútov sad)
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.06.1919-DD.08.1919
Čs. pěší pluk 91
91st Czechoslovak Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
1. rota horského pěšího pluku 1
1st Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
2. rota horského pěšího pluku 1
2nd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
3. rota horského pěšího pluku 1
3rd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
I. prapor horského pěšího pluku 1
1st Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
10.10.1920-24.09.1938
Horský pěší pluk 1
1st Mountain Infantry Regiment
22.12.1920-01.01.1921
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
12th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.01.1921-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu III
4th Company /Machine-gun/ of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
1. rota horského praporu III
1st Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
2. rota horského praporu III
2nd Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
3. rota horského praporu III
3rd Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Horský prapor III
3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu III
Replacement Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Technická rota horského praporu III
Technical Company of the 3rd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
1. rota horského praporu II
1st Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
2. rota horského praporu II
2nd Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
3. rota horského praporu II
3rd Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu II
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
Technická rota horského praporu II
Technical Company of the 2nd Mountain Battalion
01.10.1922-15.09.1933
Horský prapor II
2nd Mountain Battalion
00.12.1922-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu II
Replacement Company of the 2nd Mountain Battalion
15.09.1933-24.09.1938
10. rota horského pěšího pluku 1
10th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
11. rota horského pěšího pluku 1
11th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
12th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
5. rota horského pěšího pluku 1
5th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
6. rota horského pěšího pluku 1
6th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
7. rota horského pěšího pluku 1
7th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
8. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
8th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
9. rota horského pěšího pluku 1
9th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
II. prapor horského pěšího pluku 1
2nd Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
III. prapor horského pěšího pluku 1
3rd Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní prapor horského pěšího pluku 1
Replacement Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní rota horského pěšího pluku 1
Replacement Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Pomocná rota horského pěšího pluku 1
Auxiliary Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-29.09.1933
Technická rota horského pěšího pluku 1
Technical Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.10.1935-30.09.1936
Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 1
Heavy Weapons Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
30.09.1936-24.09.1938
Technická rota horského pěšího pluku 1
Technical Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 1/6
1st Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 2/6
2nd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 3/6
3rd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor I/6
1st Mountain Infantry Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Pěší pluk 52
52nd Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
01.10.1945-01.05.1949
Dělostřelecká baterie 45
Artillery Battery of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Kulometná rota 5/45
5th Machine Gun Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Náhradní rota 45
Replacement Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší prapor 45 /motorisovaný/
45th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 1/45
1st Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 2/45
2nd Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 3/45
3rd Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Rota těžkých zbraní 6/45
6th Heavy Weapons Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Samopalná rota 4/45
4th Submachine Gun Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Velitelská rota 45
Command Company of the 45th Infantry Battalion
DD.MM.1950-DD.MM.1953
Letecká přípravná škola
Air Preparatory School
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Dolný Kubín
District Military Command Dolný Kubín
01.10.1953-30.09.1954
Školní rota Leteckého učiliště
Scholastic Company of Aviation School
01.01.1954-01.04.1960
Okresná vojenská správa Dolný Kubín
District Military Command Dolný Kubín
10.08.1958-01.10.1958
17. rota mechanizace železničních prací
17th Mechanization of Railway Work Company
01.10.1958-01.09.1962
17. prapor mechanizace železničních prací
17th Mechanization of Railway Work Battalion
01.09.1962-01.09.1969
17. železniční strojní prapor
17th Rail Mechanical Engineering Battalion
01.09.1969-31.10.1992
17. železniční stavební prapor
17th Railways Construction Battalion
31.10.1992-31.12.1992
811. železniční stavební prapor
811th Railways Construction Battalion
01.01.1993-01.07.2002
811. železniční stavební prapor
811th Railway Construction Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V rokoch 1971-1993 bola ku mestu pripojená obec Bziny.
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn
http://www.dolnykubin.com/slovak/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Dolny-Kubin-t44033#335779Verze : 0
MOD
Dolný Kubín


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 547 obyvatel (z toho 2 152 osob národnosti československé, 3 osoby národnosti maďarské, 197 osob národnosti německé, 4 osoby národnosti ruské a 151 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Horský pěší pluk 1 (od října 1920),
Horský prapor I (červenec 1920 – říjen 1920),
Horský prapor II (leden 1921 – září 1933),
Horský prapor III (prosinec 1920 – září 1933).


Vojsko bylo umístěno v Oravském vojenském táboře, vybudovaném v letech 1920-1921.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Dolny-Kubin-t44033#173618Verze : 0