Main Menu
User Menu

Frýdek-Místek

okr. Frýdek-Místek

     
Název:
Name:
Frýdek-Místek
Originální název:
Original Name:
Frýdek-Místek
Další názvy:
Other Names:
Frydek-Mistek
Friede(c)k-Mistek
Friede(c)k-Freiberg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Frýdek-Místek
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'17.00"N 18°20'52.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Frýdek
Chlebovice
Lískovec
Lysůvky
Zelinkovice
Místek
Skalice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1267
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1920-31.12.1937
16. pěší brigáda
16th Infantry Brigade
00.10.1924-24.09.1938
Pěší pluk 8
8th Infantry Regiment
30.10.1935-24.09.1938
1. rota cyklistického praporu 2
1st Company of the 2nd Bicycle Battalion
30.10.1935-24.09.1938
2. rota cyklistického praporu 2
2nd Company of the 2nd Bicycle Battalion
30.10.1935-24.09.1938
3. rota cyklistického praporu 2
3rd Company of the 2nd Bicycle Battalion
30.10.1935-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 2
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Bicycle Battalion
30.10.1935-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 2
Replacement Company of the 2nd Bicycle Battalion
30.10.1935-24.09.1938
Technická rota cyklistického praporu 2
Technical Company of the 2nd Bicycle Battalion
00.11.1935-24.09.1938
Cyklistický prapor 2
2nd Bicycle Battalion
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 2
AA Machine-guns Company of the 2nd Bicycle Battalion
25.09.1938-22.10.1938
Pěší pluk 8
8th Infantry Regiment
10.04.1943-DD.08.1944
Náhradní a výcvikový prapor tankových granátníků 10
10th Replacement and Training Tank Grenadier Battalion
25.05.1945-01.10.1947
Pěší pluk 8
8th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 3
3rd Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 8
8th Infantry Battalion
01.10.1949-01.01.1951
Pěší pluk 8
8th Infantry Regiment
01.11.1950-01.01.1951
Tankosamohybná rota 7
7th Tank Self-Propelled Company
01.01.1951-31.10.1954
8. pěší pluk
8th Infantry Regiment
01.11.1954-09.05.1955
8. střelecký pluk
8th Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
87. střelecký pluk
87th Rifle Regiment
DD.MM.1956-DD.MM.1957
Radiotechnická hláska Místek
Electronic Post Místek
01.09.1958-01.06.1961
188. protiletadlový dělostřelecký pluk
188th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.09.1961-31.12.1992
1. technický oddíl
1st Technical Division
01.09.1961-DD.MM.1990
4. protiletadlový raketový oddíl
4th Anti-Aircraft Missile Division
11.07.1975-01.10.1975
5. pluk
5th Regiment
01.10.1975-31.12.1992
5. výcvikový pluk
5th Traning Regiment
01.10.1975-01.10.1981
Prapor zabezpečovacích jednotek
Security Battalion
01.01.2000-31.05.2003
443. protiletadlová raketová skupina
443rd Anti-Aircraft Missile Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/DaPcf
URL : https://www.valka.cz/Frydek-Mistek-t44022#489418Verze : 0
MOD
Frýdek
(okr.Frýdek-Místek)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 889 obyvatel (z toho 8 975 osob národnosti české, 2 284 osob národnosti německé, 153 osob národnosti polské a 123 osob národnosti židovské).Posádka byla ustanovena v květnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
velitelství Šestnácté pěší brigády (leden 1920 – leden 1928),
náhradní prapor Pěšího pluku 8 (leden 1921 – říjen 1923),
III. prapor Pěšího pluku 31 (leden 1921 – září 1921),
Cyklistický prapor 2 (od listopadu 1935),
Doplňovací okresní velitelství Frýdek (únor 1921 – únor 1928).


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Frydek-Mistek-t44022#173594Verze : 0