Main Menu
User Menu

Domažlice

okr. Domažlice

     
Název:
Name:
Domažlice
Originální název:
Original Name:
Domažlice
Další názvy:
Other Names:
Taus
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Domažlice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°26'26.00"N 12°55'38.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bezděkovské Předměstí
Dolejší Předměstí
Havlovice
Hořejší Předměstí
Město
Týnské Předměstí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/YRTxq
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#489420Verze : 0
MOD
Domažlice


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 9 068 obyvatel (z toho 8 685 osob národnosti československé, 292 osob národnosti německé a 44 osob národnosti ruské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 6 (od ledna 1920),
Dělostřelecký oddíl 252 (leden 1923 – leden 1938),
Ženijní skupinové velitelství IX (červen 1936 – listopad 1936),
Ženijní prapor 21 (od listopadu 1937).


Pro ubytování vojska byly využívány Klášterní kasárny, adaptované v roce 1920 z budov kláštera ze 13. století a přestavěného v letech 1744-1752, dále Prozatímní kasárny v budovách bývalého městského sirotčince, a koncem roku 1930 byla do užívání předána novostavba Hraničářských kasáren Jana Sladkého Koziny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#173573Verze : 0
Kostel Narození Panny Marie
Zdroje:
POCHE, E. (ved. a red.) 1977: Umělecké památky Čech 1 (A/J). Praha.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1912

Domažlice - Půdorysný plán (Poche 1977, 313)

Půdorysný plán (Poche 1977, 313)
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Domažlice - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#590367Verze : 1
Náměstí Míru
Domažlice - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#601528Verze : 0
Dolní brána (Pražská)
Domažlice - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
Domažlice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#601529Verze : 1
Radnice
Domažlice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#621364Verze : 0
Chodské náměstí


Části náměstí vévodí Chodovský hrad, dále se zde nachází Pomník obětem nacismu.
Domažlice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#621429Verze : 0
Pomník obětem nacismu

Pomník se nachází na Chodském náměstí. Pomník byl odhalen roku 1948 při 3. výročí osvobození města americkou armádou. Dominantou pamatínku je bronzová socha "Píseň vítězství" od Otakara Ševce.

Zdroj:
www.sumava.cz

Domažlice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#621430Verze : 1
Pomník obětem nacismu


Menší městská branka (nikoliv brána) v místě, které nebylo komunikačně významné, je situována jižní straně historického městského jádra, zvenčí vypadá jako běžný dům.
Domažlice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Domazlice-t44007#621435Verze : 0