Main Menu
User Menu

Hlučín

okr. Opava

     
Název:
Name:
Hlučín
Originální název:
Original Name:
Hlučín
Další názvy:
Other Names:
Hultschin
Hluczyn
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Opava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°53'48.00"N 18°11'35.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hlučín
Bobrovníky
Darkovičky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1303
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/xzGDuL
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#496981Verze : 0
MOD
Hlučín
(okr. Opava)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 068 obyvatel (z toho 4 400 osob národnosti československé, 517 osob národnosti německé, 9 osob národnosti polské a 6 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v prosinci 1920. Zrušena v srpnu 1937 (od ledna 1921 do července 1937 neobsazena).


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hrubý dělostřelecký pluk 108 (srpen 1920 – prosinec 1920)
Hraničářský pluk 4 (od srpna 1937).


Letech 1936-1938 byly ve městě postaveny kasárny.


Zdroj:
Vaňourek, M.: Hraničáři od Hlučína. Mohelnice 2000.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#173541Verze : 0
Kostel sv. Jana Křitele


Jedná se o jednolodní kostel s průčelní věží. Původní gotický chrám přestavován renesančně, barokně a pseudogoticky. První zmínka z roku 1378 o výstavbě bočního oltáře svědčí pro jeho větší stáří


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#633994Verze : 0
Evangelický kostel

Stavba chrámu na půdorysu řeckého kříže v historizujícím stylu. Základní kámen byl položen 3. června 1862. Základy z kamene, ostatní zdivo s neomítlé cihly. Okolo kostela se původně nacházel kostel, ten byl zrušen roku 1965 a do dnešní doby se zachovala jen hrobka rodiny Wetekampů, jinak má prostor parkovou úpravu.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#633995Verze : 2
Kostel sv. Markéty


Kostel se nachází na městském hřbitově. Jedná se o jednolodní chrám s věží zapuštěnou v průčelí, závěr je oblý. Výstavba proběhla roku 1820, mělo by se jednat slohově o pozdní klasicistmus, ale má prvky regionální barokní architektury. Od 16. století na jeho místě postupně stály 2 dřevěné kostely, které nakonec vyhořely. Současný kostel vyhořel na konci 2. světové války, poté byl opraven.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#633999Verze : 0
Hrobka rodiny Wetekampů


Hrobka se nachází v areálu bývalého hřbitova. Kamenná, neomítnutá stavba o čtvercovém půdorysu v empírovém stylu z roku 1898. Interiér je zaklenutu hřebíknovou klenbou, stěny jsou členěny pilastry. Na průčelí se nad vchodem nachází trojúhelníkový štít s reliéfní hlavnou anděla. Objekt je zastřešen kopulovitou střechou na jejímž vrchu je situována socha ženy s vavřínovou ratolestí


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#634005Verze : 0
Městské opevnění


Několik různě zachovalých bašt a úseky hradeb po obvodu historického jádra města. Výstavba opevnění ukončena roku 1535. Opevnění sestávalo ze 3 bran a 13 bašt.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#634039Verze : 0
Mírové náměstí


Mírové náměstí se nachází přibližně uprostřed historického jádra města Hlučín. Nachází se zde radnice, kašna, do 2. světové války zde stávala kaple sv. Jana Nepomuckého a je zde i několik památkově chráněných budov.
Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#634133Verze : 0
Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaple byla zbourána nacisty za 2. světové války, nacházela se přibližně uprostřed Mírového náměstí, dnes je její půdorys vyznačen ve dlažbě.


Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADn

Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#634134Verze : 0
Pomník padlým Hlučíňanům ve 2. světové válce

Pomník se nachází na městské hřbitově.
Hlučín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hlucin-t43985#634136Verze : 1