Main Menu
User Menu

Sokolov

okr. Sokolov

     
Název:
Name:
Sokolov
Originální název:
Original Name:
Sokolov
Další názvy:
Other Names:
Falknov nad Ohří (do r. 1948)
Falkenau an der Eger
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Sokolov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°10'00.00"N 12°39'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hrušková
Novina
Sokolov
Vítkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1279
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
12.02.1938-24.09.1938
Hraničářský prapor 5
5th Border Battalion
14.09.1938-18.09.1938
4. motomechanisovaná brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Moto-mechanised Brigade
25.05.1945-DD.08.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 33
Replacement Battalion of 33rd Infantry Regiment
25.05.1945-DD.08.1945
Pěší pluk 33
33rd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 15
15th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor I/15
1st Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/15
3rd Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 14
14th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 46
46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Dělostřelecká baterie 46
Artillery Battery of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Kulometná rota 5/46
5th Machine Gun Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Náhradní rota 46
Replacement Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší pluk 46
46th Infantry Regiment
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 1/46
1st Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 2/46
2nd Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 3/46
3rd Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Rota těžkých zbraní 6/46
6th Heavy Weapons Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Samopalná rota 4/46
4th Submachine Gun Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Velitelská rota 46
Command Company of the 46th Infantry Battalion
00.08.1950-01.11.1950
Pěší pluk 77
77th Infantry Regiment
DD.08.1958-DD.10.1982
38. dělostřelecký pluk
38th Artillery Regiment
DD.MM.1971-DD.MM.1986
Vojenské železniční stavební středisko
Military Railway Construction Center
01.09.1977-DD.10.1982
20. raketometný oddíl
20th Rocket-Launcher Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#484231Verze : 0
MOD
Sokolov (Falknov nad Ohří, Falkenau an der Eger)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 381 obyvatel (z toho 1 228 osob národnosti československé, 9 825 osob národnosti německé a 42 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 5 (leden 1920 – leden 1921 a od února 1938),
Rota Hraničářského praporu 5 (leden 1921 – říjen 1926),
Náhradní prapor Pěšího pluku 33 (červenec 1926 – únor 1938)


Útvary byly umístěny v tzv. Provisorních kasárnech, adaptovaných pro potřeby vojska v roce 1920.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#173509Verze : 0
Kostel sv. Jakuba Většího


Jedná se o jednolodní obdélně orientovaný kostel, s průčelní věží a užším presbytářem s půlkruhovým závěrem.
K roku 1290 je doložen na tomto místě první svatostánek, ten však byl roku 1632 zničen saským vojskem. Následující pozdněrenesančí oprava a přestavba z let 1632 až 1637 byla dle všeho zásadní. Nicméně již v letech 1670 až 1671 byl skoro celý svržen (zdemolován) a barokně prakticky znovuvystaven v letech 1671 až 1678. Následně byla v letech 1680 až 1681 k pručelí přistavěna (dle některých údajů jen nadstavena) věž vykazující vlivy saské renesance. V roce 1945 byl poškozen tlakovou vlnou vybuchnuvší letecké pumy.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673953Verze : 0
Klášter kapucínů s kostelem sv. Antonína Paduánského


Klášter dal v letech 1663 až 1667 vystavět Jan Hartvik Nostic. Přežil jozefínské reformy a fungoval jako klášter až do roku 1950, byť za 1. republiky se zde nacházela škola a za druhé světové války zde byl zřízen vojenský lazaret. V inkriminovaném roce 1950 došlo k likvidaci komunisty prostřednictvím StB. Na určitý čas se zde usídlila armáda a následně Městský podnik bytového hospodářství. Kostel byl užíván jako skladiště. Jedná se o raně barokní areál, vystavený ve stylu typickém pro řádovou kapucínskou architekturu. Kostel je obdélný jednolodní a má dvě symetricky osazené boční kaple.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673956Verze : 0
Kaple Nejsvětější Trojice


Kaple Nejsvětější Trojice se nachází při budově kapucínského kláštera. Původně šlo o hřbitovní barokní kapli z roku 1719. Přestavěna byla pozdně barokně v letech 1772 až 1774 na podnět arciděkana Karla Müllera. Již roku 1772 ji přitom freskami vyzdobil Eliáš Dollhopff. Vyhořela v roce 1874. V 90. letech 20. století byla rekonstruována a od té doby slouží jako svatostánek pravoslavné církve.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673958Verze : 0
Evangelický kostel


Evangelický kostel s vedle stojící budovou fary byl vystaven v eklektickém stylu s příměsí novorománských a secesních prvků v letech 1903 až 1904. Po opravě v 90. letech 20. století slouzí Českobratrské církvi evangelické.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/evangelicky-kostel-sokolov

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673959Verze : 0
Radnice


Jednopatrová renesanční budova radnice vznikla kolem roku 1540, svou současnou podobu získala po rekonstukci po pozáru v 30. letech 20. století. Od 50. let 20. století sídlem Sokolovské uhelné.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-sokolov
cs.wikipedia.org

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673961Verze : 0
Staré náměstí


V historickém centru města situované Staré náměstí má orientaci severovýchod - jihozápad. Na severovýchodní straně je vymezena ulicemi Rooseweltovou a Kostelní, přičemž se zde nachází Kostel sv. Jakuba Většího. Na jihozápadní straně je vymezena křižovatkou ulic Hálkova a Komenského, nicméně lze odsud vidět jak kapli tak i klášter. Na samotném náměstí se nachází kromě několika památkově chráněných domů budova radnice, kašna s plastikou sokolníka, Mariánský sloup a Jubilejní kašna.
Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673963Verze : 0
Pomník Bojovníka od Sokolova


Pomník Bojovníka od Sokolova se nachází v parku severovýchodně zámku. Na kamenném podstavci se nachází bronzová socha běžícího vojáka v zimní uniformě, který drží samopal. Oproti většině ostatních památníků tak jde o poměrně dynamický pomník.


Zdroj:
www.evidencevh.army.cz

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#673964Verze : 0
Mariánský sloup


Barokní Mariánský sloup z roku 1701 od kameníka Viléma Felsnera je doplněn o sochy sv. Jakuba Většiho, sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a sv. jana Nepomuckého. Socha Panny Marie byla poškozena v 50. letech 20. století. Až v 90. letech byla nahrazena kopií.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/mariansky-sloup-sokolov

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#674184Verze : 0
Kašna se sochou sokolníka


Kamenná kašna zřejmě z konce 17. století, na které je umístněna socha sokolníka, která pochází z roku 1674, ta má znázorňovat dle pověsti zakladatele města.


Zdroj:
www.hrady.cz

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#674185Verze : 0
Jubilejní kašna


Dílo berlínského sochaře von Uechtritze z roku 1898 k výročí 50. let od nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn.


Zdroj:
www.hrady.cz

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#674186Verze : 0
Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly


Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly z roku 1746 dal zhotovit arciděkan sokolovský Jan Stephelin.


Zdroj:
www.hrady.cz

Sokolov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#674187Verze : 0
Diskuse
Město a okolí s větším výskytem obyvatel, kteří se hlásí k maďarské menšině.
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#484246Verze : 0
MOD