Main Menu
User Menu

Sokolov

okr. Sokolov

     
Název:
Name:
Sokolov
Originální název:
Original Name:
Sokolov
Další názvy:
Other Names:
Falknov nad Ohří (do r. 1948)
Falkenau an der Eger
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Sokolov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°10'00.00"N 12°39'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hrušková
Novina
Sokolov
Vítkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1279
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1938-24.09.1938
Hraničářský prapor 5
5th Border Battalion
14.09.1938-18.09.1938
4. motomechanisovaná brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Moto-mechanised Brigade
01.10.1945-01.10.1947
Pěší pluk 15
15th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor I/15
1st Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor III/15
3rd Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 14
14th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 46
46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Dělostřelecká baterie 46
Artillery Battery of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Kulometná rota 5/46
5th Machine Gun Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Náhradní rota 46
Replacement Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší pluk 46
46th Infantry Regiment
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 1/46
1st Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 2/46
2nd Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Pěší rota 3/46
3rd Infantry Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Rota těžkých zbraní 6/46
6th Heavy Weapons Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Samopalná rota 4/46
4th Submachine Gun Company of the 46th Infantry Battalion
01.10.1949-15.04.1950
Velitelská rota 46
Command Company of the 46th Infantry Battalion
00.08.1950-01.11.1950
Pěší pluk 77
77th Infantry Regiment
DD.08.1958-DD.10.1982
38. dělostřelecký pluk
38th Artillery Regiment
DD.MM.1971-DD.MM.1986
Vojenské železniční stavební středisko
Military Railway Construction Center
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#484231Verze : 0
MOD
Sokolov (Falknov nad Ohří, Falkenau an der Eger)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 381 obyvatel (z toho 1 228 osob národnosti československé, 9 825 osob národnosti německé a 42 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v březnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 5 (leden 1920 – leden 1921 a od února 1938),
Rota Hraničářského praporu 5 (leden 1921 – říjen 1926),
Náhradní prapor Pěšího pluku 33 (červenec 1926 – únor 1938)


Útvary byly umístěny v tzv. Provisorních kasárnech, adaptovaných pro potřeby vojska v roce 1920.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#173509Verze : 0
Diskuse
Město a okolí s větším výskytem obyvatel, kteří se hlásí k maďarské menšině.
URL : https://www.valka.cz/Sokolov-t43974#484246Verze : 0
MOD