Main Menu
User Menu

2. prapor logistiky [2000-2004]

2nd Logistic Battalion

     
Název:
Name:
2. prapor logistiky
Originální název:
Original Name:
2. prapor logistiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2000
Předchůdce:
Predecessor:
2. prapor zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2004
Nástupce:
Successor:
142. prapor oprav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2000-30.06.2004 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2000-30.06.2004 Klatovy, Dragounská kasárna

Velitel:
Commander:
01.01.2000-DD.MM.2001 Dunda, Milan (Podplukovník)
DD.MM.2001-30.06.2004 Petrovský, Aleš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/1.htm
Kalianková a kol., 2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská". MOČR - AVIS. Praha, 2004.
URL : https://www.valka.cz/2-prapor-logistiky-2000-2004-t43942#432665Verze : 0
MOD
Klatovy


Historie
Předchůdcem dnešního útvaru byl prapor oprav techniky, založený v roce 1957. V roce 1967 byl postaven pro prapor oprav techniky nový opravárenský areál v prostorech Dragounských (v té době Jaselských) kasáren. V roce 1991 byl útvar přemístěn do uvolněného prostoru kasáren dělostřeleckého pluku. Přechod na brigádní systém a nové podmínky v AČR si vyžádaly vytvoření nových typů logistických útvarů. V důsledku toho byl prapor materiálního zabezpečení z posádky Příchovice k 1. 1. 1994 sloučen s klatovským praporem oprav techniky ve 2. prapor logistiky.


Předurčení
Jeho posláním bylo opravovat vojenskou techniku, a to nejen od 2. mechanizované brigády, zabezpečovat celou řadu přepravních úkolů a skladovat brigádní zásoby. Vybavení dílenských prostorů umožňovalo provádět střední i generální opravy techniky, která byla ve výzbroji AČR, a prostory kasáren umožňovaly uložení materiálu nedotknutelných zásob. V roce 1996 byla jako součást útvaru vystavěna Stanice technické kontroly pro vojenská nákladní vozidla, která byla vybavena moderní technikou a zařízeními pro zjišťování stavu vojenských nákladních vozidel a měření hodnot emisí.


Zdroj: AVIS
URL : https://www.valka.cz/2-prapor-logistiky-2000-2004-t43942#173409Verze : 0
MOD