Main Menu
User Menu

23. mechanizovaný prapor [1994-2004]

23rd Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
23. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
23. mechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1994
Předchůdce:
Predecessor:
1. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.2004
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1994-31.03.2004 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1994-31.03.2004 Strašice, ?
Velitel:
Commander:
01.01.1994-05.04.1995 Fiala, Alois (Podplukovník)
10.04.1995-15.04.1999 Šemelák, Jozef (Podplukovník)
14.04.1999-31.03.2004 Hlobílek, Jaromír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1994-01.12.2003 1. mechanizovaná rota
01.01.1994-01.12.2003 2. mechanizovaná rota
01.01.1994-01.12.2003 1. tanková rota
01.01.1994-01.12.2003 2. tanková rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.1999-31.03.2004 Sokolovský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Kalianková a kol., 2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská". MOČR - AVIS. Praha, 2004.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#391995Verze : 0
MOD
Strašice


Historie
Prvním předchůdcem útvaru byl 38. prapor polních myslivců, vytvořený 1. 10. 1880. Po vzniku Československa v roce 1918 byl unifikován v 38. pěší pluk, který se po osvobození v květnu 1945 spojil s 1. pěším praporem ze SSSR (vznikl v roce 1942) a 3. 3. 1948 obdržel název "Sokolovský." V květnu 1955 byl transformován na 1. pluk. V rámci reorganizace AČR se z něho stal v roce 1994 tento útvar. Dnem 8. 5. 1999 se vrátil k původnímu historickému názvu "Sokolovský." 23. mechanizovaný prapor byl dnem 31. 3. 2004 zrušen.


Předurčení
23. mechanizovaný prapor byl vševojskovým útvarem mechanizovaného vojska určeným k plnění taktických úkolů v sestavě mechanizované brigády nebo samostatně. Byl vyzbrojen bojovou technikou, zejména tanky T-72 a bojovými vozidly pěchoty BVP-1, která umožňovala praporu vedení bojové činnosti podle jeho předurčení.


Mise
V letech 1997 - 1998 vytvořil základ kontingentu AČR v jednotkách SFOR, kde splnil úspěšně úkoly jako první jednotka vytvořená z mechanizovaného praporu.


Zdroj: AVIS
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#173399Verze : 0
MOD
Vznik útvaru


V rámci reorganizace, která byla u 2.mechanizované divize zahájena jako první v rámci celé AČR, vznikl dnem 1.1.1994 i 23.mechanizovaný prapor.


Jako nástupnický útvar je 23.mpr pokračovatelem tradic 1. tankového pluku. 23.mpr má přímou historickou návaznost na rakouský Pěší pluk č.88, vytvořený 1.1.1883 v Praze, vyčleněním jednotlivých praporů z Pěších pluků č.28, č.35, č.73 a Praporu polních myslivců č.38. Po 1.světové válce byl ke dni 4.2.1919 obnoven v podobě pěšího pluku. V lednu 1920 byl přečíslován na Pěší pluk 38. Pluk zanikl po okupaci ČSR dnem 31.7.1939. Po osvobození byl útvar znovu obnoven jako Pěší pluk 38 v Berouně. K 1.10.1945 byl přečíslován a reorganizován na Pěší pluk 21 a následně k 1.3.1946 na Pěší prapor 21. K 1.10.1947 došlo k jeho opětovnému přečíslování na Pěší prapor 38 (motorizovaný) a dnem 3.3.1948 obdržel dekretem prezidenta Beneše historický název „Sokolovský“. K 1.10.1949 proběhla transformace Pěšího praporu 38 na pěší pluk. Při celkové reorganizaci čs.armády byl útvar k 31.12.1950 přeměněn na 38.mechanizovaný pluk „Sokolovský“, 9.5.1955 se uskutečnilo jeho přečíslování a přejmenování na „1. Sokolovský, Bělocerkevský mechanizovaný pluk“. K 1.10.1958 byl pluk reorganizován na tankový pluk a současně se přesunul do nového působiště ve Strašicích. 2.června 1975 mu byl udělen název „1.Sokolovský, bělocerkevský tankový pluk hrdiny SSSR kpt. Otakara Jaroše“.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#296778Verze : 0
Starý Znak 23.mechanizovaného praporu

Již krátce po vzniku 23.mpr v roce 1994 si příslušníci praporu navrhli útvarový znak, který byl používán poměrně dlouhou dobu a dostal se do povědomí široké veřejnosti, jelikož byl prezentován při všech akcích na veřejnosti i v zahraničí. Objevil se i jako součást kvizu v jednom z výtisků A reportu.


Vyobrazení a popis znaků:


Celkový tvar znaku a oranžová barva v horní části nemá žádné bližší zdůvodnění. Význam čísla 23 je zřejmý, čtyři pojezdová kola s pásem symbolizují mechanizovaný útvar. Modré pole s červeným bleskem mělo symbolizovat údernou sílu mechanizovaného praporu (úder blesku z čistého nebe). Součástí útvarového znaku je znak Strašic, který symbolizuje dislokaci praporu.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#296780Verze : 0
Od praporního znaku byly odvozeny znaky jednotlivých rot, které je rovněž v hojném měřítku používaly, o čemž svědčí i to, že si příslušníci většiny rot nechali udělat na vlastní náklady i výšivky na služební stejnokroj.
Ve znacích u rot je spodní modré pole nahrazeno šachovnicí (každá rota se svou barvou, podle inspirace od francouzské armády) se symbolem příslušné zbraně u bojových jednotek.
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - 1.mechanizovaná rota

1.mechanizovaná rota
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - 2.mechanizovaná rota

2.mechanizovaná rota
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - 1.tanková rota

1.tanková rota
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - 2.tanková rota

2.tanková rota
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#296781Verze : 0
zdroje informací které budou o 23.mechanizovaném praporu jsou z pamětního CD vytvořené příslušníky praporu před ukončením (zrušením) 23.mechanizovaného praporu "Sokolovského ve Strašicích v roce 2004.Informace z historie jsou čerpány z velké části z pamětní kroniky útvaru a z historických záznamů z archivu.Všechny informace v době činnosti praporu byly veřejně známy.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#296799Verze : 0
Nový znak 23.mechanizovaného praporu Sokolovského Strašice


Jelikož tento znak však nesplňoval zásady heraldiky ani zásady stanovené pro symboliku v AČR, byl v roce 2001 zpracován nový návrh znaku, který byl schválen Historickým ústavem AČR. K zavedení nového znaku vedla i ta skutečnost, že se uvažovalo o propůjčení bojového praporu našemu útvaru. Bez oficiálně schváleného znaku útvaru by však nemohl být schválen ani návrh bojového praporu.


popis nového znaku


* KRUH
Tvar znaku – kruh, označuje podle zásad pro schvalování symboliky útvarů jednotku na stupni prapor


* ZELENÁ
Barva okraje označuje podle zásad pro schvalování symboliky útvarů příslušnost jednotky ke druhu vojsk – pozemní vojsko.


* RŮŽE
Rožmberská růže, jako jediný heraldický motiv v historii obce Strašic symbolizuje místo vzniku novodobé jednotky v novém státním útvaru – České republice.


* ČERVENÁ – BÍLÁ
České národní barvy symbolizují tradici české jednotky i v rámci rakousko-uherských dějin.


* MODRÁ – ŽLUTÁ
Ukrajinské barvy symbolizují čestný název útvaru „SOKOLOVSKÝ“.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#296857Verze : 0
BOJOVÝ PRAPOR


U příležitosti 57. výročí ukončení 2.světové války v Evropě
na návrh ministra obrany propůjčil prezident republiky
dnem 8.května 2002
rozkazem číslo 4 ze dne 24.dubna 2002
23. mechanizovanému praporu
bojový prapor

Bojový prapor, jako symbol cti a statečnosti, byl útvaru slavnostně předán velitelem Pozemních sil generálem Františkem Hrabalem dne 30.května 2002 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v rámci ukončení a vyhodnocení mezinárodního cvičení BLUE LINE.


Vůbec poprvé v historii AČR byl bojový prapor předáván útvaru v polních podmínkách bez přítomnosti širší veřejnosti. Pozornost tomuto aktu nebyla věnována ani ze strany vojenských médií, která měla zájem pouze o „akční“ část cvičení. Proto nebyla v A reportu ani zmínka o předání bojového praporu našemu útvaru (na rozdíl od ostatních útvarů).


Součástí bojového praporu je i stuha s historickým názvem útvaru – "SOKOLOVSKÝ".


Dne 26. září 2002 byla na bojový prapor přivázána stuha s nápisem "POVODNĚ 2002", jako projev uznání za pomoc při likvidaci následků záplav v České republice.
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - *  Líc praporu se znakem a názvem útvaru:

* Líc praporu se znakem a názvem útvaru:
23. mechanizovaný prapor [1994-2004] - Rub praporu se státním znakem:

Rub praporu se státním znakem:
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#297033Verze : 0
PAMĚTNÍ MINCE PRAPORU


Oficiální znak praporu byl i podnětem k vytvoření pamětní mince praporu, která by se udělovala jako věcný dar nejlepším příslušníkům praporu. Konečnou podobu tato pamětní mince dostala podle návrhu npor.Pavla Vondráška graficky zpracovaným o.z. Vladimírem Primasem.


Na jedné straně je vyobrazen znak praporu, na druhé straně mince je pak kromě názvu praporu vyobrazen bývalý kostelík v ukrajinském Sokolovu, jako symbol čestného názvu útvaru.
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#297246Verze : 0
Kapsový odznak / Pocket Badge
URL : https://www.valka.cz/23-mechanizovany-prapor-1994-2004-t43933#500589Verze : 0
MOD