Main Menu
User Menu

Česká Lípa

okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Česká Lípa
Originální název:
Original Name:
Česká Lípa
Další názvy:
Other Names:
Böhmisch Leipa
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Česká Lípa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°41'07.851"N 14°32'15.510"E
Místní části:
Local Municipalities:
Častolovice, Česká Lípa, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1263
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Vodní hrad Lipý
Augustiánský klášter
Letohrádek Červený dům
Novorenesanční budova radnice
Kostel Všech svatých
Kostel Narození Panny Marie
Kostel sv.Máří Magdalény
Cisteriánské proboštství
Kostel Povýšení sv.Kříže
Evangelický kostel
Loretánská kaple
Morový sloup Nejsvětější Trojice
Empírová Kašna s delfíny
Rozhledna na Špičáku
Muzea:
Museums:
Vlastivědné museum a galérie
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1. republiky sídlo politického a soudního okresu.
Zdroje:
Sources:
http://www.mucl.cz/
portal.gov.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#305037Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
10.1927–10.1933 - technická rota Hraničářského praporu 1
08.1935-10.1938 - doplňovací okresní velitelství Česká Lípa
09.1935-10.1938 - rota Pěšího pluku 42Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#173340Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 15


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#416239Verze : 0
MOD
Radnice


Novorenesanční budova radnice pochází z roku 1823, avšak byla stávala zde starší budova, jelikož sklepy jsou gotické. Roku 1884 byla přestavěna. Svému účelu slouží nadále, avšak dříve sloužila i jako spořitelna, soud a byla zde i pobočka muzea.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Lípa
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#523464Verze : 0
Morový sloup Nejsvětější Trojice


Morový sloup Nejsvětější Trojice, který se nachází na náměstí T. G. Masaryka, byl postaven po etapách někdy po roce 1681, morová rána zasáhla město roku 1680.


Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Lípa
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#523465Verze : 0
Bazilika Všech Svatých


Je kostelem kláštera řádu sv. Augustina, na Basiliku minor byl povýšen papežem Piusem XI. roku 1927. Vystaven jako barokní v letech 1700 až 1707. Původní kostel s jehož výstavbou se začalo v 17. století podlehl požáru.Zdroje:
Panáček, J. – Panáček, M. 2013: Kostely v České Lípě. Česká Lípa. ISBN 978-80-260-4688-2.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_Lípa
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#523466Verze : 1
Klášter řádu Augustiniánů


Byl založen roku 1624 Albrechtem z Valdštejna, poté co získal Českou Lípu. Pro zastavení odlivu obyvatelstva. Provedl několik opatření jako navrácení městských práv apod., mj. se rozhodl zavést možnost vzdělání, za tím účelem dal zřídit klášter. Dnes zde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2009
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#523467Verze : 1
Klášter cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény


Zdroje:
Kracíková, L. – Smetana, J. 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha. ISBN 80-901258-9-1.
Panáček, J. – Panáček, M. 2013: Kostely v České Lípě. Česká Lípa. ISBN 978-80-260-4688-2.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7066
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#539190Verze : 2
Kostel Narození Panny Marie

Původní kostel Narození Panny Marie byl založen roku 1381 nadáním městské rady na severním předměstí města. Stojí za zmínku, že nadační listinu po jejím zapsání do erekčních knih pražského arcibiskupství schválil její generální vikář Jan z Pomuku, dnes známější jako sv. Jan Nepomucký. Nutno říct, že tento gotický kostel se nacházel několik metrů severně od současné stavby barokní. Když bylo roku 1515 město zasaženo velkým požárem, zůstal mu kostel ušetřen. Zikmund Berka z Dubé zde pak roku 1566 přivedl luteránského predikanta Zachariáše Pullmanna. Tím jak se stal svatostánek za Berků luteránský znamenalo to pro něj odstranění soch a obrazů. Sloupská větev Berků z Dubé si pak při tomto kostele nechala zbudovat hrobku, kterou prokazatelně využili ke svému poslednímu odpočinku Jetřich Jiří Berka, Petr Berka na Novém Stránově a jeho choť Sibyla Berková, roz. z Ebersteina. Roku 1580 byly pořízeny nové varhany a roku 1598 byla zbudována při kostele škola. Roku 1608 dostal kostel nový zvon a hřbitov nacházející se okolo kostela byl ohraničen zdí. O rok později Luteráni získali vládu nad všemi českolipskými kostely a tak to zůstalo až do násilné rekatolizace roku 1623. Roku 1630 bylo při kostele ustanoveno mariánské bratrstvo. Na existenci kostela měla kupodivu nejzásadnější vliv morová epidemie roku 1680, jenž si vyžádala nejméně 520 životů. V díkuvzdání za záchranu věnoval P. Michael Adalbert Tschakert blízký pozemek pro stavbu nového chrámu. Poté co bylo získáno dostatečné množství finančních prostředků přistoupil Jan Vilém Kounic ke stavbě, přičemž prvními pracemi byly ty demoliční na stávajícím kostele roku 1706. Nicmémě demolice nebyla kompletní a další asi jedno století pak stála berkovská hrobka, která se stala součástí kaple Svatého hrobu.

Samotná výstavba nového kostela byla hotova roku 1710, přičemž si vyžádala 12 000 zlotých. Kdo byl autorem návrhu nevíme. Nicméně k vysvěcení kostela Gottfriedem Herbstem došlo až 29. srpna 1714. Roku 1755 došlo ke zbudování kůru.

Poslední zbytky starého kostela definitivně zanikly (nebavíme-li se o případných zachovaných základech pod zemí) v průběhu 1. čtvrtiny 19. století. Roku 1811 došlo k otevření hrobky a k pochování ostatků do hrobu na hřbitově. Následující rok byla hrobka zdemolována a její kameny byly užity pro stavbu hřbitovní zdi. Kaple Svatého hrobu pak byla definitivně zlikvidována v letech 1819 až 1822.

Až roku 1873 byla na jihovýchodní straně kostela přistavěna věž, samotný zvon od Karla Bellmanna roku 1826, který byl na ní zavěšen, byl původně plánován pro obnovený kostel sv. Petra a Pavla. Tento zvon padl za oběť 1. světové války, zbývající 3 pak té druhé.

Hřbitov kolem kostela byl užíván až do roku 1885, dnes se jedná o park, ve kterém lze však narazit na jednotlivé náhrobky či jejich části, ať již volně stojící nebo zasazených do zdi bývalého hřbitova.

Kostel byl zbudován jako jednolodní, obdélná halová stavba se sedlovou střechou. Po stranách presbytáře půlkruhového závěru je pak rozšířena do tvaru kříže. Zde se nacházejí sakrastie a nad nimi pánské oratoře. Jižní část je pak vyvýšena o dvoupatrovou hranolovou věž, která má vysokou jehlanovou střechu. Klenba lodi jako i presbytáře jsou zaklenuty podélnou valenou klenbou s trojbokými výsečemi nacházející se nad okny v horní úrovni. Jednotlivé části jsou odděleny zalamovanou římsou, kterou nesou podložené pilastry se zjednodušenými korinstkými hlavicemi. Pole oddělují příčné pasy.

Zdroje:
Panáček, J. – Panáček, M. 2013: Kostely v České Lípě. Česká Lípa. ISBN 978-80-260-4688-2.
https://www.hrady.cz/index.php?OID=7069

URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#539191Verze : 9
Kostel sv. Kříže


Zdroje:
Kracíková, L. – Smetana, J. 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha. ISBN 80-901258-9-1.
Panáček, J. – Panáček, M. 2013: Kostely v České Lípě. Česká Lípa. ISBN 978-80-260-4688-2.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7067
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#539192Verze : 2
Nová synagoga (zaniklá - památník)


Postavená na místě tzv. Staré synagogy v historizujícím stylu roku 1864 tzv. Nová synagoga. Za Křišťálové noci dne 10. listopadu 1938 byla vypálena nacisty.


Zdroj:
Pamětní tabule
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#559373Verze : 2
Městské opevnění
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#559374Verze : 0
Pomník obětem 1. a 2. světové války


Pomník legionářům (uváděni i jako účastníci 2 světové války). Na pomníku jsou uvedeny významná místa bojů našich bojovníků za svobodu obou světových válek, ale též místa největšího utrpení vlastenců (Lidice, Ležáky, Terezín ...).


Zdroj:
Pamětní tabule na pomníku
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#559407Verze : 0
Socha sv. Josefa
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#559408Verze : 0
Šatlava (věznice)


Historická budova městské Šatlavy při městských hradbách. V současnosti je sídlem archeologického oddělení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a je zde archeologická expozice.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#559607Verze : 1
Kostel sv. Petra a Pavla (zaniklý)


Někteří badatelé se domnívají, že kostel mohl vzniknout již ve 13. století, avšak prvně je historicky doložen až při slavnostním vysvěcení, kterého se účastnil sám český král Jan Lucemburský. Kostel posléze byl několikrát přestavevován a utrpěl i při několika požárech nakonec byl po požáru roku 1820 zbořen. Prameny zachycující kostel nejsou příliš věrné navíc znázorňují stavbu gotickou, byť s několika rozdíly (i výraznými). Jediný dochovaný půdorysný plán však zachycuje kostel v dosti odlišné podobě (např. tvar a rozměry presbyteria), velice spekulativní je kostelní věž. Jednalo se o jediný kostel, který se nacházel uvnitř městských hradeb, všechny ostatní se nacházely již za nimi.


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#566323Verze : 3
Pomník obětem 1. a 2. světové války
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#588573Verze : 1
Loretánská kaple
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#588574Verze : 0
Škroupovo náměstí

V prostoru dnešního Škroupova náměstí se nachází pod úrovní současného terénu pozůstatky kostela sv. Petra a Pavla a objektu děkanství/fary.
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#598018Verze : 2
Náměstí T. G. Masaryka
Česká Lípa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#598019Verze : 0
Diskuse
správnější forma by byla klášter augustiniánů, má to i tu výhodu, že už z názvu je poznat, zda jde o mužskou či ženskou větev řádu. A když už, tak klášter řádu sv. Augustina (nikoliv Augustiana)
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#523524Verze : 0
Zany: oba neduhy, na ktere upozornujes, se vyskytuji i ve wikipedickem hesle ... cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Lipa-t43921#566328Verze : 0
MOD