Main Menu
User Menu

Čečejovce

okr. Košice-okolie

     
Název:
Name:
Čečejovce
Originální název:
Original Name:
Čečejovce
Další názvy:
Other Names:
(1317) Cech, (1319 Chech, (1329) Cheech, (1406) Cheche, (1630) Czech, (1808) Cžeč, (1920) Čečejovce, maďarsky Csécs.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Košice-okolie
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'52.79"N 21°03'57.10"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1317
Vojenské objekty:
Military Objects:

Obec bola súčasťou opevňovacieho úseku K-III Čečejovce (VI. sbor), v rámci ktorého bolo v rokoch 1937-1938 vybudovaných 38 objektov opevnenia vz. 37 typov: A-120, A-140, A-160, A-180, A-200, A-220 a B1-80. Do súčasnosti sa nedochoval žiaden objekt.
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol reformovaný ranogotický z konca 13. stor.
Gotické nástenné maľby
Kaštieľ klasicistický z r.1800
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V r. 1938-45 boli Čečejovce pripojené k Maďarsku. Zaniknuté obce v okolí - Pospehova Ves (1278-1416). Ku obci je pričlenená obec Seleška, ktorá v minulosti patrila ku katastru obce Paňovce
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; http://www.cassovia.sk/cecejovce/seleska.php ; http://www.fronta.cz/dotaz/opevneni-v-okoli-kosic ; www.pevnosti.sk ; http://dbase.ropiky.net/dbase.php?usek=1075697750
URL : https://www.valka.cz/Cecejovce-t43914#417601Verze : 0
MOD
Čečejovce (Csécs)
(okr. Košice)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Moldava nad Bobvou.


Sčítání lidu v roce 1930: 942 obyvatel (z toho 371 osob národnosti československé, 495 osob národnosti maďarské, 1 osoba národnosti německé a 31 osob národnosti židovské)


Posádka byla ustanovena v lednu 1920 a zrušena března 1920
Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Horský prapor IV


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Cecejovce-t43914#173332Verze : 0