Main Menu
User Menu

Bzenec

okr. Hodonín

     
Název:
Name:
Bzenec
Originální název:
Original Name:
Bzenec
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Hodonín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°58'24.112"N 17°16'00.667"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1214
Vojenské objekty:
Military Objects:

Zemské kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Bzenec
Kostel sv. Jana Křtitele
Kaple sv. Floriána a Šebestiána
Židovský hřbitov a synagoga
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.10.1920-DD.10.1921
Lehký dělostřelecký pluk 53
53rd Light Artillery Regiment
01.06.1922-DD.09.1928
II. korouhev jezdeckého pluku 7
2nd Guidon of the 7th Cavalry Regiment
DD.06.1922-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/7
3rd Cavalry Squadron of the 7th Cavalry Regiment
DD.06.1922-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/7
4th Cavalry Squadron of the 7th Cavalry Regiment
DD.06.1922-01.01.1936
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 7
Machine-Gun Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 4/7
4th Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
01.05.1928-01.01.1936
Polní eskadrona 5/7
5th Field Squadron of the 7th Cavalry Regiment
DD.09.1928-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/125
1st Artillery Battalion
DD.09.1928-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/125
2nd Artillery Battalion
DD.09.1928-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 125
125th Artillery Regiment
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Bzenec
Garrison Detachment Bzenec
01.10.1945-01.10.1949
Dělostřelecký pluk 53
53rd Artillery Regiment
01.10.1949-15.09.1950
Vozatajský prapor 3
3rd Cavalry Battalion
01.10.1950-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 18
18th Artillery Regiment
01.01.1951-09.05.1955
18. dělostřelecký pluk
18th Artillery Regiment
09.05.1955-01.10.1958
3. dělostřelecký pluk
3rd Artillery Regiment
DD.MM.1955-01.10.1957
93. raketometný oddíl
93rd Rocket-Launcher Division
01.10.1969-01.11.1991
13. protiletadlový pluk
13th Anti-Aircraft Regiment
01.09.1979-01.11.1991
13. prapor chemické ochrany
13th Chemical Defence Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. protiletadlový oddíl
7th Anti-Aircraft Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky součást politického okresu Uherské Hradiště a soudního okresu Uherský Ostroh
Zdroje:
Sources:
http://www.bzenec.cz/
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Bzenec-t43909#302303Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
06.1919-XX.XXXX - Posádkové velitelství
10.1920-10.1921 - Lehký dělostřelecký pluk 53
09.1928-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 125
01.1922–09.1928 - II. korouhev Jezdeckého pluku 7
04.1920–11.1927 - Vojenský zdravotnický sklad 3Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Bzenec-t43909#173324Verze : 0