Main Menu
User Menu

Bošany

okr. Partizánske

     
Název:
Name:
Bošany
Originální název:
Original Name:
Bošany
Další názvy:
Other Names:
Veľké Bošany: - Bossan (1183), terra Bosan a terra similiter Bosan (1277), Nogbassan (1411), Welke Bossany (1773); maďarsky Nagybosan, Nagybossány


Malé Bošany – Bossan (1277), Kysbassan (1376), Male Bosňany (1773); maďarsky Kisbosán, Kisbossány


Baštín – Baska (1332), Bascafalwa (1413), Bastin (1786); maďarsky Bácskafalu, Bácskafalva
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Partizánske
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°34'45.45"N 18°15'07.23"E
Místní části:
Local Municipalities:
Baštín, Malé Bošany, Veľké Bošany
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1183
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kaštieľ renesančný z 2. polovice 16. storočia; v roku 1550 bola jeho stavba začatá, v 17. storočí bol upravený, v roku 1776 prestavaný
- Kostol rímskokatolícky neskorobarokový z roku 1776; bol postavený na mieste staršieho gotického kostola
- Kaplnka baroková z 18. storočia
- Pomník padlých vo svetových vojnách a SNP
- Pamätná tabuľa obetí SNP
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Andrej Bossányi (13. 11. 1673 – 19. 11. 1730), náboženský spisovateľ
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Obec Bošany vznikla 01.01.1925 zlúčením obcí Veľké Bošany a Malé Bošany. V roku 1960 bola ku obci pripojená obec Baštín.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk ; www.bosany.sk
URL : https://www.valka.cz/Bosany-t43899#514516Verze : 0
MOD
Bošany
(okr. Partizánske)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Topolčany.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 973 obyvatel (z toho 1 921 osob národnosti československé, 17 osob národnosti maďarské, 13 osob národnosti německé a 9 osob národnosti židovské)


Posádka byla ustanovena v únoru 1937
Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vojenský železniční sklad 2


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Bosany-t43899#173313Verze : 0