Main Menu
User Menu

Český Krumlov

okr. Český Krumlov

     
Název:
Name:
Český Krumlov
Originální název:
Original Name:
Český Krumlov
Další názvy:
Other Names:
Böhmisch Krumau, Chrumbenowe, Crumlovia, Crumlovium
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Český Krumlov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°48'39.269"N 14°18'54.747"E
Místní části:
Local Municipalities:
Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec, Vnitřní Město, Vyšný
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1253
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad a zámek Český Krumlov
Budova radnice
Kostel sv. Víta
letohrádek Belárie
Centrum města
Městské hradby
Kostel sv. Jošta
Divadlo z otáčivým hledištěm
Muzea:
Museums:
Okresní muzeum Č.Krumlov Muzeum Egona Schieleho
Muzeum voskových figurín
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1. republiky sídlo politického a soudního okresu
Zdroje:
Sources:
http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/
portal.gov.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cesky-Krumlov-t43893#305110Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
08.1920-01.1923 - Horský dělostřelecký oddíl 255
01.1923-07.1927 - Dělostřelecký oddíl 255
09.1920-08.1921 - baterie Horského dělostřeleckého oddílu 254Zdroj:
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Cesky-Krumlov-t43893#173306Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-30.09.1946 Jezdecká korouhev 2
01.10.1946-30.09.1947 12. tanková brigáda
01.10.1945-31.12.1950 Pěší prapor II/1 Pěší pluk 1
01.10.1945-31.12.1950 Pěší prapor III/1 Pěší pluk 1
01.01.1951-31.10.1954 1. pěší pluk
01.11.1954-08.05.1955 1. střelecký pluk
09.05.1955-30.09.1958 51. střelecký pluk
01.10.1958-30.11.1991 51. motostřelecký pluk 01.01.1951-DD.MM.1955 1. protitankový oddíl
DD.MM.1978-DD.MM.1959 4. radiový prapor REB
DD.MM.1989-DD.MM.1991 4. smíšený pluk REB DD.MM.1990-31.12.1992 Výcvikové středisko mírových sil
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_8.htm
URL : https://www.valka.cz/Cesky-Krumlov-t43893#401146Verze : 0
MOD