Bohumín

okr. Karviná
     
Název:
Name:
Bohumín Bohumin
Originální název:
Original Name:
Bohumín
Další názvy:
Other Names:
Bogun, Starý Bohumín
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Karviná Karvina District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°54'14.785"N 18°21'27.167"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nový Bohumín, Pudlov, Skřečoň, Starý Bohumín, Šunychl, Vrbice, Záblatí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1229
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Architektonický komplex současné budovy radnice
Budova bývalé radnice
Budova římsko-katolické fary
Bývalá bohumínská radnice č. p. 43
Epidemiologická kaple Panny Marie Bolestné
Evangelický kostel Slezské evangelické církve augsburského vyznání
Farní kostel Narození Panny Marie
Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku
Hřbitovní filiální kaple Všech svatých
Kaple Jména Panny Marie v Šunychlu
Kaple sv. Kříže zvaná Pustyňa
Katolický kostel Božského srdce Páně
Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni
Meteorologický sloupek
Milostný obraz Panny Marie Růžencové
Národní dům č. p. 37
Pěchotní srub MO S-5
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Josefa
Výpravní budova železniční stanice
Muzea:
Museums:
Podnikové muzeum ŽDB a.s. -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky součást politického okresu Fryštát a sídlo soudního okresu. -
Zdroje:
Sources:
http://www.mesto-bohumin.cz/
portal.gov.cz
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Bohumin-t43870#173281 Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Polsko 1918-1939
Poland 1918-1939
11.1918-23.01.1919 - 9. a 11.rota pěšího pluku 12 (Wadowického)
11.1918-23.01.1919 - Posádkové velitelství
Československo 1918-1939
Czechoslovakia 1918-1939
XX.1918-XX.1923 - Posádkové velitelství
10.1921-09.1923 - 1.rota pěšího pluku 40
09.1933-10.1938 - Posádkové velitelství (dislokované v Novém Bohumíně)
09.1933-10.1938 - II. prapor pěšího pluku 8 (dislokovaný v Novém Bohumíně)
Polsko 1918-1939
Poland 1918-1939
11.1938-09.1939 - Prapor podhalanských střelců III/3
Československo 1945-1992
Czechoslovakia 1945-1992
XX.1945-XX.1947 - Posádkové velitelství
XX.1945-XX.1947 - I. prapor pěšího pluku 8
XX.1955-XX.1956 - 65. technický prapor
XX.1957-01.10.1960 - 193. protiletadlový dělostřelecký pluk
XX.1963-03.1994 - Vojenské železniční provozní středisko


Zdroje:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_13.htm
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1992
Mucha, Franciszek: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920, 12 Pułk Piechoty, Warszawa 1928
URL : https://www.valka.cz/Bohumin-t43870#301317 Verze : 0
Období:
Period:
Československo 1945-1992 Czechoslovakia 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Pěší prapor I/8 Pěší pluk 8
01.09.1955-31.08.1956 65. technický prapor
DD.MM.1957-DD.MM.1960 188. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.10.1945-30.09.1947 1st Infantry Battalion 8th Infantry Regiment
01.09.1955-31.08.1956 65th Technical Battalion
DD.MM.1957-DD.MM.1960 188th Anti-aircraft Artillery Regiment
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_8.htm
URL : https://www.valka.cz/Bohumin-t43870#401133 Verze : 0
Město Bohumín vzniklo 01.07.1973 spojením Nového a Starého Bohumína. 01.01.1974 k němu byly připojeny obce Skřečoň,Vrbice, Záblatí a 01.10.1974 obec Pudlov.
Vývoj počtu obyvatelstva a jeho národnostní struktura v jednotlivých částech :

Nový Bohumín Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970 1980 1991
Češi 78 684 573 2479 1042 7642 9237 11144 21091 17996
Poláci 835 1634 2132 958 977 1057 992 841 1432 1057
Němci 844 1957 4397 3713 3086 0 0 0 0 5
Slováci 0 0 0 0 0 0 494 1007 2100 1787
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1129
Slezané 0 0 0 0 975 0 0 0 0 768
Jiní 0 2 6 417 52 200 270 404 554 941
CELKEM 1757 4277 7108 7567 6132 8899 10993 13396 25177 23683


Starý Bohumín Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970
Češi 99 108 284 938 250 2122 2102 1524
Poláci 638 662 1080 413 345 322 225 169
Němci 386 929 1198 909 1166 0 0 0
Slováci 0 0 0 0 0 0 60 111
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezané 0 0 0 0 342 0 0 0
Jiní 0 9 1 65 15 46 35 30
CELKEM 1123 1708 2563 2325 2118 2490 2422 1834
Pudlov Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970
Češi 33 99 112 1087 416 2971 2369 1729
Poláci 484 960 992 390 451 113 181 125
Němci 93 1128 1823 1823 1378 0 0 0
Slováci 0 0 0 0 0 0 87 158
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezané 0 0 0 0 644 0 0 0
Jiní 0 0 0 31 4 24 93 34
CELKEM 610 2187 2927 3331 2893 3108 2730 2046
Skřečoň Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970
Češi 0 106 353 1517 495 2466 2475 2219
Poláci 1001 1807 2411 857 451 423 397 295
Němci 6 188 454 401 474 0 0 0
Slováci 0 0 0 0 0 0 69 84
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezané 0 0 0 0 1527 0 0 0
Jiní 0 0 2 62 17 19 118 63
CELKEM 1007 2101 3220 2837 2964 2908 3059 2661
Vrbice Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970
Češi 278 363 173 1006 465 1011 868 693
Poláci 87 206 234 53 142 45 17 10
Němci 35 179 673 208 102 0 0 0
Slováci 0 0 0 0 0 0 30 19
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezané 0 0 0 0 298 0 0 0
Jiní 0 0 0 14 10 6 7 2
CELKEM 400 748 1080 1281 1017 1062 922 724
Záblatí Rok 1890 1900 1910 1921 1939 1948 1961 1970
Češi 589 616 524 1209 716 1165 1400 1294
Poláci 4 383 789 129 262 280 250 160
Němci 9 35 163 178 192 0 0 0
Slováci 0 0 0 0 0 0 37 96
Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezané 0 0 0 0 297 0 0 0
Jiní 0 0 0 4 4 9 20 12
CELKEM 602 1034 1476 1520 1471 1454 1707 1562
Literatura: Zahradnik, Stanisław: Struktura narodowościowa na Zaolziu według wyników spisów ludności (1880-1991), Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, Ostrava - Praha 1992
URL : https://www.valka.cz/Bohumin-t43870#301113 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více