Main Menu
User Menu

Mechlis, Lev Zacharovič

Mekhlis, Lev Zakharovich

Лев Захарович Мехлис

     
Příjmení:
Surname:
Mechlis
Jméno:
Given Name:
Lev Zacharovič
Jméno v originále:
Original Name:
Лев Захарович Мехлис
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.01.1889 Odesa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.02.1953 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ľudový komisár (minister) národnej kontroly
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- spustil kampaň represie a diskreditovania predstaviteľov najvyššieho vojenského velenia; v dôsledku jeho činnosti boli vyššie a stredné veliteľské kádre Červenej armády prakticky zničené
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mechlis-Lev-Zacharovic-t43846#608962Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mechlis
Jméno:
Given Name:
Lev Zacharovič
Jméno v originále:
Original Name:
Лев Захарович Мехлис
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 armádny komisár 2. stupňa
08.02.1939 armádny komisár 1. stupňa
04.06.1942 zborový komisár (znížená hodnosť o jeden stupeň)
06.12.1942 generálporučík
29.07.1944 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1940-06.09.1940 Velitel : Hlavní správa politické propagandy Rudé armády
21.06.1941-16.07.1941 Velitel : Hlavní správa politické propagandy Rudé armády

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1911-DD.MM.RRRR vstup do armády
27.10.1950-DD.MM.RRRR penzionovaný
Vyznamenání:
Awards:

20.02.1928

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

26.04.1937

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.02.1938

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

21.03.1940

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

27.08.1943

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

29.07.1944

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

23.05.1945

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

DD.06.1946

Řád Virtuti Militari - zlatý kříž
The Order Virtuti Militari - Golden Cross
Order Virtuti Militari IV klasa – Krzyż Złoty
-

15.01.1949

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

DD.04.1949

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mechlis-Lev-Zacharovic-t43846#608963Verze : 1
MOD

Lev Zacharovič Mechlis
Stranícky a štátny činiteľ, armádny komisár 1. stupňa (1938), generálplukovník (1944).


Pochádzal z úradníckej rodiny. Pracoval ako úradník a súčastne ako domáci učiteľ. V rokoch 1907-1910 bol členom židovskej Sociálnodemokratickej robotníckej strany "Poalej-Cion". V roku 1911 bol povolaný do armády. Počas 1. svetovej vojny v rokoch 1914-1918 pôsobil u delostrelectva. V roku 1918 vstúpil v RKP(b) (ruská komunistická strana - boľševici) a podieľal sa na sovietizácii Odesy, Charkova a Ejske. Od roku 1919 pôsobil v Červenej armáde ako politický komisár na stupni brigáda a divízia Pravobrežnej skupiny vojsk na Ukrajine. V rokoch 1921-1922 pôsobil v Národnom výbore robotnícko-roľníckej inšpekcie RSFSR, v rokoch 1922-1926 v ústrednom výbore Všeruskej komunistickej strany (boľševikov), pričom v rokoch 1924-1930 pôsobil ako pomocník generálneho tajomníka J.V. Stalina.


V roku 1930 ukončil štúdium v Inštitúte červených odborov a následne začal pracovať ako redaktor denníka Pravda a zároveň ako vedúci oddelenia tlače a vydavateľstva ÚV VKS(b). Vo februári 1934 sa stal kandidátom ÚV VKS(b) a v októbri 1939 členom ÚV VKS(b). V politickej oblasti sa prejavoval ako verný prívrženec J.V. Stalina, ktorý podporoval represie proti "nepriateľom národa", dokonca sa údajne podieľal aj na udaniach.


Od decembra 1937 do septembra 1940 pôsobil ako náčelník politickej správy RKKA. Počas jeho pôsobenia prebiehali rozsiahle represie a čistky vo veliteľskom zbore armády. Od roku 1937 do roku 1950 pôsobil aj ako poslanec najvyššieho sovietu ZSSR. Od 14.1.1938 do 5.10.1952 bol členom Organizačnej kancelárie Ústredného výboru strany. Od 6.9.1940 do 27.10.1950 pôsobil ako národný komisár (od roku 1946 minister) štátnej kontroly ZSSR. Súčasne od 6.9.1940 do 15.5.1944 pôsobil ako námestník predsedu Sovietu národných komisárov ZSSR a od júna 1941 aj vo funkcii námestníka ministra obrany ZSSR a náčelníka hlavnej politickej správy RKKA.


Hlavným dôvod jeho menovania bola pravdepodobne snaha zvýšiť stranícku kontrolu nad armádou z dôvodu Stalinových sa obáv z porazeneckých nálad v armáde (čo na základe nemeckých víťazstiev na začiatku vojny nebolo nič divné). Počas vojny pôsobil aj na ďalších dôležitých funkciách v armáde ako politický komisár, pričom sa veľakrát dostal do konfliktu so svojimi vojenskými nadriadenými z dôvodu presadzovania straníckej línie v rozpore s operačnou a taktickou situáciou u vojsk.


Jeho politická kariéra sa skončila 27.10.1950, keď bol zo zdravotných dôvodov odoslaný do dôchodku. Po smrti bol pochovaný v Kremeľskom múre.


https://www.hrono.ru/biograf/mehlis.html
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Mechlis-Lev-Zacharovic-t43846#222058Verze : 8
MOD