Main Menu
User Menu

Vrchní armádní velitelství [1849-1860]

Armee-Ober-Commando

Vrchní armádní velitelství
Armee-Ober-CommandoVrchní armádní velitelství bylo zřízeno rozkazem z 16. října 1849. Sestávalo ze dvou částí - jednu tvořil generální ubytovatel a zároveň šéf operační kanceláře, druhou tvořila generální adjutantura v čele s hrabětem Grünnem, který zároveň stál v čele Ústřední vojenské kanceláře Jeho Veličenstva císaře.


V září 1850 přibylo ke generální adjutantuře a operační kanceláři ještě organizační oddělení a při generální adjutantuře byl zřízen vojenský odbor. V roce 1852 bylo zřízeno oddělení pro vojenská vzdělávací zařízení.


V roce 1853 bylo včleněno dosavadní ministerstvo války jako III. sekce do Vrchního armádního velitelství. Generální adjutantura se stala I. sekcí, operační kancelář II. sekcí a oddělení pro vzdělávací zařízení IV. sekcí. V čele Vrchního armádního velitelství stál arcivévoda Vilém - nejprve jako předsedající konference sekčních šéfů a posléze jako šéf Vrchního armádního velitelství. Zpočátku neměl vlastní kancelář, avšak v červenci 1854 bylo zřízeno presidiální byro.V letech 1853-1860 bylo Vrchní armádní velitelství nadřízenou instancí pro:
I. armádnu
II. armádnu
III. armádnu
IV. armádnuV čele tohoto ústředního vojenského úřadu stál arcivévoda Vilém. V letech 1853-1857 oficiálně jako předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství (Vorsitzender bei den Conferenzen der Sections-Chefs des Armee-Ober-Commandos) a v letech 1857-1860 pak jako šéf Vrchního armádního velitelství (Chef des Armee-Ober-Commandos).V roce 1860 bylo obnoveno Ministerstvo války.Zdroje:
- Vojenské schematismy pro roky 1850-1860
- archivinformationssystem.gv.at
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#328987Verze : 0
MOD
Struktura v roce 1850


Nejvyšší velitel: Jeho Veličenstvo císař František Josef I.


Generální ubytovatel a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


   K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přidělen: polní podmaršál August hrabě Degenfeld-SchonburgAdjutantura Jeho Veličenstva
   Generální pobočníci:
   První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
   Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein


   Křídelní pobočníci:
   podplukovník Vincenz Müller
   major Eugen hrabě Wrbna und Freudenthal
   major Max hrabě O'Donel
   major Heinrich Rupprecht von Virtsolog


   Pobočníci:
   rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
   setník August Schwarzer
   rytmistr Carl Dorner
   rytmistr Heinrich hrabě Schönfeld
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#345735Verze : 0
MOD
Struktura v roce 1851


Nejvyšší velitel:
Jeho Veličenstvo císař František Josef I.


Ústřední vojenská kancelář Jeho Veličenstva
přednosta: polní podmaršál Carl hrabě Grünne, první generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a armádní generální pobočník
přiděleni:
generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein, druhý generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
podplukovník Vincenz Müller, křídelní pobočník Jeho Veličenstva císaře
podplukovník Joseph von Branttem
major ve výslužbě Joseph Sachs
major Emerich von Babarczy
setník Johann Friedel


Adjutantura Jeho Veličenstva
   Generální pobočníci:
   První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
   Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein


   Křídelní pobočníci:
   podplukovník Vincenz Müller
   podplukovník Eugen hrabě Wrbna unf Freudenthal
   podplukovník Maximilian hrabě O'Donnel
   podplukovník Carl rytíř von Véver


   Pobočníci:
   rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
   setník August Schwarzer
   rytmistr Carl Dorner
   rytmistr rytmistr Alfred hrabě Königsegg zu Aulendorf
   setník Johann rytíř Fröhlich
   rytmistr Carl kníže Liechtenstein


Generální ubytovatel armády a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva:
polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přidělen:
polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg


Vojenský odbor Vrchního armádního velitelství
referent: generálmajor Joseph Bamberg
přiděleni:
major August Müller
major Franz Philippovich von Philippsberg
setník Joseph Dworaczek
setník Johann Brenneis
setník Joseph Ellerich
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#345790Verze : 0
MOD
Struktura v roce 1852


Ústřední vojenská kancelář Jeho Veličenstva
přednosta: polní podmaršál Carl hrabě Grünne, první generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a armádní generální pobočník
přiděleni:
generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein, druhý generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
plukovník Vincenz Müller
plukovník Joseph von Branttem
major ve výslužbě Joseph Sachs
major Emerich von Babarczy
setník Johann Friedel


Adjutantura Jeho Veličenstva
   Generální pobočníci:
   První generální pobočník Jeho Veličenstva a armádní generální pobočník: polní podmaršál Carl hrabě Grünne
   Druhý generální pobočník Jeho Veličenstva: generálmajor Friedrich Kellner von Köllenstein
   Joseph Bamberg, referent Vojenského odboru Vrchního armádního velitelství


   Křídelní pobočníci:
   plukovník Maximilian hrabě O'Donnel
   major Hugo von Weckbecker
   major Carl svobodný pán Boxberg   Pobočníci:
   rytmistr Alexander Karst von Karstenwerth
   setník August Schwarzer
   rytmistr Carl Dorner
   rytmistr Alfred hrabě Königsegg zu Aulendorf
   setník August kníže Windisch-Grätz
   setník Johann rytíř Fröhlich
   rytmistr Carl kníže Liechtenstein


Generální ubytovatel armády a šéf Ústřední operační kanceláře Jeho Veličenstva:
polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess


K služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství přiděleni:
polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg
podplukovník štábu generálního ubytovatele Anton Seudier


Vojenský odbor Vrchního armádního velitelství
referent: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře
přiděleni:
major August Müller
major Franz Philippovich von Philippsberg
setník Joseph Dworaczek
setník Johann Brenneis
setník Joseph Ellerich
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#345797Verze : 0
MOD
Struktura v roce 1853:


Předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství:
polní podmaršál arcivévoda Vilém


I. sekce (generální adjutantura)
šéf: generálmajor Peter Springensfeld, druhý armádní generální pobočník
přiděleni: 11 důstojníků 2x setník 2. třídy, 7x setník 1. třídy, 2x major)
   Podatelna
   šéf: řízením pověřen plukovník ve výslužbě Anton Walz
   2x adjukt


II. sekce (operační kancelář)
šéf: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess, generální ubytovatel Jeho Veličenstva císaře a krále a armády
přiděleno: vícero vyšších i nižších důstojníků


III. sekce (správa)
šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
   1. oddělení
   přednosta: podplukovník Friedrich svobodný pán Weigelsperg
   přidělen: setník 1. třídy Adolph Pehm
   2. oddělení
   přednosta: major Stephan Victor
   přiděleni: 3x nižší důstojník
   3. oddělení
   přednosta: generál jezdectva Heinrich hrabě Hardegg-Glatz und im Machlande, generální remotní inspektor
   přiděleni: 1x generálmajor, 1x dvorní rada, 1x dvorní tajemník, 1x rytmistr 1. třídy ve výslužbě
   4. oddělení
   přednosta: Ignaz Adolph Storch, sekční rada a zároveň ředitel kanceláře
   přidělen: 1x polní válečný tajemník
   5. oddělení
   přednosta: neobsazeno
   1x dvorní rada
   přiděleni: 1x dvorní tajemník
   6. oddělení
   přednosta: polní podmaršál Carl svobodný pán Karaisl von Karais, generální výstrojní inspektor
   7. oddělení
   přednosta: nejvyšší polní lékař Johann Traugott Dreyer, doktor medicíny a chirurgie, magistr porodnictví a očního lékařství, dvorní rada
   přidělen: 1x dvorní tajemník
   8. oddělení
   přednosta: neobsazeno
   1x dvorní rada
   přiděleni: 1x setník 1. třídy, 1x setník 2. třídy, oba od zařazení u hraničních pěších pluků
   9. oddělení
   přednosta: Georg Hofmann, dvorní rada
   přidělen: Joseph Knesevich von Lersheim, dvorní tajemník
   10. oddělení
   přednosta: Franz Carl Braunitzer von Braunenthal, dvorní rada
   11. oddělení
   přednosta: August Noë, dvorní rada
   přiděleni: 1x dvorní tajemník, 1x dvorní účetní
   12. oddělení
   přednosta: generální auditor Carl Komers
   přiděleni: 1x titulární dvorní tajemník, 1x major auditor


   19x dvorní koncipista
   2x mit dem charakter dvorní koncipista
   21x konceptní adjunkt


   Výpravna
   ředitel: Raimund Herzog
   5x direkční adjunkt
   36x dvorní kancelista
   21x akcesista výpravny


   Spisovna a archiv kanceláře
   ředitel: neobsazeno
   vice-ředitel: Friedrich Klemm, pověřen řízením
   8x direkční adjunkt
   15x dvorní registrant
   7x spisový akcesista


   Kancelářní správa náhrad
   pod vrchním řízením ředitelství kanceláře
   přidělen: Eduard Martini, titulární dvorní kancelista


   Univerzální výplatní úřad
   2x univerzální válečný výplatčí
   4x válečný výplatčí oficiál


   Univerzální vojenská depozit
   ředitel: Johann Kuglmayr
   2x kontrolor
   2x oficiál


   Ředitelství vojenských církevních záležitostí
   Apoštolský polní vikář: Johann Michael Leonhard, doktor teologie, vládní rada, biskup z Diokleciánopole
   Auditor causarum a ředitel polní konzistoře: Peter Michael Richly
   1x tajemník a aktuár
   2x kancelista a kurzor


IV. sekce (vzdělávací zařízení)
šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník jeho výsosti císaře a krále
přiděleni: 6 důstojníků (1x podporučík 2. třídy, 1x nadporučík, 2x setník 2. třídy, 1x major, 1x podplukovník štábu generálního ubytovatele)


Přidělen k zvláštním služebním úkonům při Vojenské ústřední kanceláři jeho výsosti císaře a krále
polní podmaršál August hrabě Degenfeld-Schonburg


Přidělen k služebním úkonům při Vrchním armádním velitelství
generálmajor Carl svobodný pán Schlitter von NiedernbergZdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1853.
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#345730Verze : 0
MOD
Struktura v roce 1854:


Předsedající konference sekčních šéfů vrchního armádního velitelství:
polní podmaršál arcivévoda Vilém


I. sekce (generální adjutantura)
šéf: generálmajor Peter Springensfeld, druhý armádní generální pobočník
přiděleni: 9 důstojníků 1x setník 2. třídy, 6x setník 1. třídy, 2x podplukovník)
   Podatelna
   šéf: řízením pověřen plukovník ve výslužbě Anton Walz
   2x adjukt


II. sekce (operační kancelář)
šéf: polní zbrojmistr Heinrich svobodný pán von Hess, generální ubytovatel Jeho Veličenstva císaře a krále a armády
přiděleno: vícero vyšších i nižších důstojníků


III. sekce (správa)
šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
   1. oddělení
   přednosta: plukovník Friedrich svobodný pán Weigelsperg
   přidělen: setník 1. třídy Adolph Pehm
   2. oddělení
   přednosta: major Stephan Victor
   přiděleni: 5x nižší důstojník
   3. oddělení
   přednosta: generál jezdectva Heinrich hrabě Hardegg-Glatz und im Machlande, generální remontní inspektor
   generálmajor Franz Haas von Bilgen
   1x dvorní rada    přidělen: rytmistr 1. třídy ve výslužbě
   4. oddělení
   přednosta: Ignaz Adolph Storch, sekční rada a zároveň ředitel kanceláře
   5. oddělení
   přednosta: neobsazeno
   1x dvorní rada
   6. oddělení
   přednosta: generálmajor Joseph Fejérváry de Komlós-Kereszten
   1x dvorní rada
   přidělen: 1x setník 1. třídy
   7. oddělení
   přednosta: nejvyšší polní lékař Johann Traugott Dreyer, doktor medicíny a chirurgie, magistr porodnictví a očního lékařství, dvorní rada
   8. oddělení
   přednosta: Carl Friedrich Bernhard Beck, dvorní rada
   přiděleni: 1x správní setník 2. třídy
   9. oddělení
   přednosta: Georg Hofmann, dvorní rada
   10. oddělení
   přednosta: Franz Carl Braunitzer von Braunenthal, dvorní rada
   11. oddělení
   přednosta: August Noë, dvorní rada
   12. oddělení
   přednosta: generální auditor Carl Komers
   přiděleni: 2x major auditor   6x dvorní tajemník
   1x dvorní válečný účetní
   10x konceptní adjunkt


   Ředitelství vojenských církevních záležitostí
   Apoštolský polní vikář: Johann Michael Leonhard, doktor teologie, vládní rada, biskup z Diokleciánopole
   Auditor causarum a ředitel polní konzistoře: Peter Michael Richly
   1x tajemník a aktuár
   2x kancelista a kurzor


   Spisovna a archiv kanceláře
   ředitel: neobsazeno
   vice-ředitel: Friedrich Klemm, pověřen řízením
   8x direkční adjunkt
   16x dvorní registrant
   8x spisový akcesista
   3x dvorní koncipista přidělený k třídění spisů


   Výpravna
   ředitel: Raimund Herzog
   5x direkční adjunkt
   35x dvorní kancelista
   20x akcesista výpravny


   Kancelářní správa náhrad
   pod vrchním řízením ředitelství kanceláře
   přidělen: Eduard Martini, titulární dvorní kancelista


   Univerzální výplatní úřad
   1x univerzální válečný výplatčí
   1x kontrolor
   4x válečný výplatčí oficiál


   Univerzální vojenská depozitní správa
   ředitel: Johann Kuglmayr
   2x kontrolor
   2x oficiálIV. sekce (vzdělávací zařízení)
šéf: generálmajor Joseph Bamberg, generální pobočník Jeho Veličenstva císaře a krále
přiděleni: 5 důstojníků (1x nadporučík, 2x setník 2. třídy, 1x major, 1x plukovník štábu generálního ubytovatele)
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthumes, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1854.
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-1849-1860-t43843#345815Verze : 0
MOD