Main Menu
User Menu
Reklama

Banská Bystrica

okr. Banská Bystrica

     
Název:
Name:
Banská Bystrica
Originální název:
Original Name:
Banská Bystrica
Další názvy:
Other Names:
Besztercebánya (maďarsky), Neusohl (nemecky), Neosolium (latinsky), Bańska Bystrzyca (poľsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Banská Bystrica
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'57.00"N 19°08'57.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti / Urban Neighbourhoods: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka
Sídliská / Neighbourhoods: Fončorda, Radvaň, Sásová-Rudlová, Sídlisko SNP
Ostatné časti / Other parts: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, Štiavnička, Uhlisko, Žltý Piesok
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1255
Vojenské objekty:
Military Objects:

Kasárna na ulici ČS Armády
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
Stredoslovenské múzeum - Thurzov dom (Nám. SNP 4)
Múzeum SNP (Kapitulská ul. 23)
Literárne a hudobné múzeum (Lazovná ul. 9)
Stredoslovenská galéria (Dolná ul. 8)
Galéria Dominika Skuteckého (Horná ul. 55)
Osobnosti:
Personalities:
Medrický, Gejza
* 12.11.1901 
Lichner, Ján Viliam
* 20.10.1902 
Sokol, Martin
† 16.12.1957
Matunáková, Soňa
* DD.MM.1962 
Kovařík, Peter
* 09.03.1967 
Lupták, Marek
* 09.03.1984 
Čierny, Ivan
† 06.04.2022
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
30.06.1919-04.07.1919
4. pěší brigáda
4th Infantry Brigade
01.01.1920-25.09.1938
10. divise
10th Division
DD.10.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
15.12.1920-DD.10.1921
Vozatajská rota 10
10th Train Company
DD.01.1921-DD.01.1924
19. pěší brigáda
19th Infantry Brigade
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 10
10th Automobile Company
01.12.1921-31.12.1937
10. polní dělostřelecká brigáda
10th Field Artillery Brigade
DD.05.1926-24.09.1938
Pěší pluk 26
26th Infantry Regiment
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
00.09.1938-25.09.1938
VII. sbor
7th Corps
00.09.1938-25.09.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
7th Corps Artillery Command
15.09.1938-25.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
7th Corps Signal Command
15.09.1938-25.09.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
7th Corps Engineer Command
24.09.1938-01.12.1938
1. oddělení /organisační/ štábu XV. hraničního pásma
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu XV. hraničního pásma
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
3. oddělení /operační/ štábu XV. hraničního pásma
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
4. oddělení /materiální/ štábu XV. hraničního pásma
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Letecká skupina štábu XV. hraničního pásma
Air Force Section of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství XV. hraničního pásma
Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma
Artillery Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství telegrafního vojska XV. hraničního pásma
Signal Troops Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství ženijního vojska XV. hraničního pásma
Engineer Troops Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Štáb XV. hraničního pásma
Staff of the 15th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
40. hraniční oblast
40th Border Area
25.09.1938-11.10.1938
Velitelství VII. sborové oblasti
Headquarters of the 7th Corps Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství dělostřelectva 40. hraniční oblasti
Artillery Command of the 40th Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství intendanční služby XV. hraničního pásma
Logistic Services Command of the 15th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství telegrafního vojska 40. hraniční oblasti
Signal Command of the 40th Border Area
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství zdravotnické služby XV. hraničního pásma
Medical Services Command of the 15th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství ženijního vojska 40. hraniční oblasti
Engineer Command of the 40th Border Area
27.09.1938-28.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu VII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Letecká skupina štábu VII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 7th Corps
27.09.1938-27.11.1938
Nižší polní soud III. armády
Lower Field Court of the 3rd Army
27.09.1938-28.09.1938
Nižší polní soud VII. sboru
Lower Field Court of the 7th Corps
27.09.1938-01.12.1938
Nižší polní soud XV. hraničního pásma
Lower Field Court of the 15th Border Zone
27.09.1938-27.11.1938
Polní věznice III. armády
Field Prisons of the 3rd Army
27.09.1938-28.09.1938
Polní věznice VII. sboru
Field Prison of the 7th Corps
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 40
40th Signal Battalion
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 65
65th Signal Battalion
27.09.1938-DD.10.1938
Topografické oddělení 65
65th Topographic Section
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství VII. sboru
Headquarters of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 7th Corps
27.09.1938-27.11.1938
Vyšší polní soud III. armády
Higher Field Court of the 3rd Army
27.09.1938-28.09.1938
Vyšší polní soud VII. sboru
Higher Field Court of the 7th Corps
27.09.1938-01.12.1938
Vyšší polní soud XV. hraničního pásma
Higher Field Court of the 15th Border Zone
27.09.1938-27.11.1938
Úřad nižšího polního prokurátora III. armády
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Army
27.09.1938-28.09.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
27.09.1938-27.11.1938
Úřad vyššího polního prokurátora III. armády
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 3rd Army
27.09.1938-28.09.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
27.09.1938-28.09.1938
Štáb VII. sboru
Staff of the 7th Corps
30.09.1938-DD.12.1938
Polní pošta 10
10th Field Post Office
18.11.1938-21.11.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
3. oddělení /operační/ štábu VII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Letecká skupina štábu VII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Nižší polní soud VII. sboru
Lower Field Court of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Polní věznice VII. sboru
Field Prison of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Velitelství VII. sboru
Headquarters of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
Artillery Headquarters of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Vyšší polní soud VII. sboru
Higher Field Court of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 7th Corps
18.11.1938-21.11.1938
Štáb VII. sboru
Staff of the 7th Corps
15.12.1938-14.03.1939
VII. sbor
7th Corps
14.03.1939-15.04.1939
VII. sbor
VII Corps
02.05.1939-01.10.1940
Automobilní oddíl II
2nd Automobile Detachment
02.05.1939-01.10.1940
Automobilní pluk
Automobile Regiment
02.05.1939-20.10.1939
Vyšší velitelství 2
2nd High Command
20.10.1939-01.10.1940
Velitelství divisní oblasti 2
2nd Divisional District Command
DD.MM.1939-DD.09.1944
Vojenská věznice Banská Bystrica
Military Prison Banská Bystrica
01.10.1940-30.08.1944
Automobilový prapor 11
11th Automobile Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/3
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/3
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/3
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/3
3rd Infantry Company
01.10.1940-30.08.1944
Velitelství pozemního vojska
Land Forces Command
DD.MM.1940-DD.09.1944
Hlavní vojenský soud
Main Military Court
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/3
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/3
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/3
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/3
3rd Infantry Company
DD.MM.1941-DD.09.1944
Vojenský soud Banská Bystrica
Military Court Banská Bystrica
DD.MM.1943-DD.MM.1944
Veliteľstvo brannej výchovy
Command of Military Education
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Vojenská akademie
Military Academy
31.08.1944-09.09.1944
Československá armáda na Slovensku
Czechoslovak Army in Slovakia
10.09.1944-DD.MM.RRRR
1. taktická skupina
1st Tactical Group "Krivan"
10.09.1944-26.10.1944
1. československá armáda na Slovensku
1st Czechoslovak Army in Slovakia
DD.04.1945-01.10.1949
Posádkové velitelství Banská Bystrica
Military Command Banská Bystrica
25.05.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva 2. divise
2nd Division Artillery Command
DD.05.1945-15.05.1945
2. československá samostatná paradesantní brigáda
2nd Czechoslovak Separate Parachute Brigade
01.06.1945-01.10.1947
2. divise
2nd Division
01.06.1945-01.10.1945
Automobilní rota 2
2nd Automobile Company of the 2nd Division
01.06.1945-01.10.1946
Divisní veterinární nemocnice 2
2nd Divisional Veterinary Hospital
01.06.1945-01.01.1946
Polní prokurátor 2. divise
2nd Divisional Field Prosecutor
01.06.1945-01.01.1946
Polní soud 2. divise
2nd Divisional Field Court
01.06.1945-01.01.1946
Polní věznice 2. divise
2nd Divisional Field Prison
01.06.1945-02.06.1945
Průzkumná rota 2
2nd Reconnaissance Company of the 2nd Division
01.06.1945-20.10.1945
Rota chemické ochrany 2
2nd Chemical Protection Company of the 2nd Division
01.06.1945-01.10.1945
Spojovací prapor 2
2nd Signal Battalion of the 2nd Division
01.06.1945-01.10.1945
Zdravotnický prapor 2
2nd Medical Battalion
22.06.1945-01.10.1945
Spojovací prapor 58
58th Signal Battalion
22.06.1945-01.10.1947
VIII. sbor
VIII Corps
22.06.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
VIII Corps Artillery Command
DD.06.1945-01.09.1946
Vojenská stavební odbočka IV/2
2nd Military Construction Section
03.08.1945-25.08.1945
Průzkumná rota 2
2nd Reconnaissance Company of the 2nd Division
DD.08.1945-01.10.1947
Rota velkých kulometů proti letadlům 2
2nd Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.10.1945-01.09.1949
Automobilní rota 11
11th Automobile Company
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 1/252 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 252nd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 2/252 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 252nd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 3/252 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 252nd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 252
252nd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 252
Replacement Battery
01.01.1946-01.07.1949
Vojenská věznice Banská Bystrica
Military Prison Banská Bystrica
01.01.1946-01.07.1949
Vojenský prokurátor Banská Bystrica
Military Prosecutor Banská Bystrica
01.01.1946-01.01.1948
Vojenský soud I. stolice Banská Bystrica
Military Court of 1st District Banská Bystrica
01.09.1946-01.10.1947
Vojenská stavební správa Banská Bystrica
Military Construction Office Banská Bystrica
01.10.1946-01.10.1949
Zbrojnice 16
16th Armory
01.10.1947-01.06.1948
2. brigáda
2nd Brigade
01.10.1947-01.05.1948
Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-01.05.1948
Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-01.05.1948
Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.10.1947-01.05.1948
Dělostřelecký oddíl 260
260th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 260
Replacement Battery
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 79 /horský/
79th Infantry Battalion /Mountain/
01.10.1947-01.05.1948
VI. sbor
VI Corps
01.10.1947-01.05.1948
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
VI Corps Artillery Command
01.10.1947-01.10.1949
Vojenská stavební správa 20
20th Military Construction Office
DD.MM.1947-DD.MM.1948
Vojenská nemocnica 24
24th Military Hospital
01.01.1948-01.07.1949
Krajský vojenský soud Banská Bystrica
County Military Court Banská Bystrica
01.10.1948-01.10.1949
Zbrojnice 15
15th Armory
01.10.1949-01.12.1950
Automobilní prapor 8
8th Automobile Battalion
01.10.1949-01.12.1950
Automobilní rota 15
15th Automobile Company
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Banská Bystrica
Regional Military Command Banská Bystrica
01.10.1949-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Banská Bystrica
District Military Command Banská Bystrica
15.09.1950-01.01.1951
I. sbor, velitelství
Headquarters of the 1st Corps
15.09.1950-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva I. sboru
Artillery Headquarters of the 1st Corps
01.12.1950-01.10.1956
21. spojovací prapor
21st Signal Battalion
01.01.1951-01.11.1954
1. armádní sbor
1st Army Corps
01.01.1951-01.10.1956
Velitelství dělostřelectva 1. sboru
1st Corps Artillery Command
15.03.1951-01.06.1952
Letecké spojovací dílny
Air Signals Workshop
01.05.1951-01.08.1952
3. vojenský zeměpisný ústav
3rd Military Geographical Institute
01.07.1951-01.11.1956
Vojenská stavební správa Banská Bystrica
Military Construction Office Banská Bystrica
01.12.1951-15.11.1955
7. automobilní prapor
7th Automobile Battalion
01.04.1952-01.01.1957
Nižší vojenská prokuratura Banská Bystrica
Lower Military Prosecutor\'s Office Banská Bystrica
01.04.1952-01.01.1957
Nižší vojenský soud Banská Bystrica
Lower Military Court Banská Bystrica
01.09.1952-01.10.1958
2. vojenský kartografický ústav
2nd Military Cartographic Institute
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Banská Bystrica
Regional Military Command Banská Bystrica
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Banská Bystrica
District Military Command Banská Bystrica
01.09.1954-01.10.1958
Posádková správa Banská Bystrica
Military Administration Banská Bystrica
01.11.1954-01.10.1956
1. střelecký sbor
1st Rifle Corps
01.11.1954-01.11.1955
Letecké spojovací dílny
Air Signals Workshop
01.11.1955-01.04.1956
Cech III - Opravovny radiolokační a spojovací techniky
Guild III - Repairers Radar and Communications Equipment
15.11.1955-01.10.1956
41. protiletadlový dělostřelecký oddíl
41st Anti-Aircraft Artillery Division
01.04.1956-01.10.1957
Letecké spojovací dílny
Air Signals Workshop
01.10.1956-01.10.1958
141. protiletadlový dělostřelecký pluk
141st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-15.12.1956
142. protiletadlový dělostřelecký pluk
142nd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-01.10.1958
262. protiletadlová dělostřelecká brigáda
262nd Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.10.1956-DD.07.1958
Posádková hudba Banská Bystrica
Military Band Banská Bystrica
01.11.1956-31.12.1992
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Banská Bystrica
Regional Military Accommodation and Construction Office Banská Bystrica
01.01.1957-01.01.1958
Vojenská obvodová prokuratura Banská Bystrica
Military District Prosecutor\'s Office Banská Bystrica
01.01.1957-01.01.1958
Vojenský obvodový soud Banská Bystrica
Military District Court Banská Bystrica
01.10.1957-01.10.1960
Letecké vývojové středisko
Air Development Center Banska Bystrica
01.10.1958-15.07.1969
Vojenský kartografický ústav
Military Cartographic Institute
01.10.1960-01.01.1966
Vývojové a opravárenské středisko 061
Development and Repair Center 061
DD.08.1962-31.12.1992
Posádková hudba Banská Bystrica
Military Band Banská Bystrica
01.09.1962-31.10.1991
10. ženijní prapor
10th Engineer Battalion
01.09.1962-DD.MM.1969
Krajská správa vojenskej dopravy Banská Bystrica
Regional Military Traffic Office Banska Bystrica
01.09.1964-31.12.1992
Vojenská spojovací správa Banská Bystrica
Military Signal Office Banská Bystrica
01.01.1966-31.12.1992
Letecké opravny Banská Bystrica
Air Repair Banská Bystrica
01.09.1967-01.10.1974
Armádní středisko DUKLA
Army Center DUKLA
29.08.1969-DD.MM.1982
Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
Military Secondary School of Slovak National Uprising
01.09.1969-31.12.1992
Posádková správa Banská Bystrica
Military Administration Banská Bystrica
01.01.1970-31.12.1992
Vojenská obvodová prokuratura Banská Bystrica
Military District Prosecutor\'s Office Banská Bystrica
01.01.1970-31.12.1992
Vojenský obvodový soud Banská Bystrica
Military District Court Banská Bystrica
01.10.1974-31.12.1992
Armádní středisko vrcholového sportu DUKLA
Army Center of Professional Sport DUKLA
DD.MM.1975-01.01.1992
Krajská správa vojenskej dopravy Banská Bystrica
Regional Military Traffic Office Banska Bystrica
DD.MM.1982-31.12.1992
Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
Military Secondary School of Slovak National Uprising
31.10.1991-31.12.1992
14. ženijní prapor
14th Engineer Battalion
01.01.1992-31.12.1992
Správa vojenskej dopravy Banská Bystrica
Military Traffic Office Banska Bystrica
01.01.1992-31.12.1992
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
01.01.1993-01.10.1995
14. ženijní prapor
14th Engineer Battalion
01.01.1993-01.10.1995
3. radioreléové středisko
3rd Radio Relay Center
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
01.10.1993-DD.MM.RRRR
Topografický ústav
Topography Institute
01.10.1995-01.07.2002
2. základna ženijní techniky a materiálu
2nd Engineer and Technical Material Base
01.10.2001-30.09.2003
Prapor technického zabezpečení
Technical Support Battalion
01.07.2004-DD.MM.RRRR
Vojenská hudba Banská Bystrica
Banska Bystrica Military band,
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Banská Bystrica
Military Police Department in Banska Bystrica
01.04.2021-DD.MM.RRRR
Společné operační velitelství
Joint Operational Command
DD.MM.RRRR-DD.07.1914
Honvédsky pěší pluk č. 16
16th Honved Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-30.06.2003
Opravárenská rota LPIS a št PVO
Repair Company of Air Traffic and Information Systems and Special Equipment of AAD
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střelecký pluk 16
16th Rifle Regiment
DD.MM.RRRR-01.07.2004
Vojenská hudba vzdušných síl
Military Band of Air Forces
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.banskabystrica.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-t43750#335668Verze : 0
MOD
Banská Bystrica

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 11 347 obyvatel (z toho 9 520 osob národnosti československé, 434 osob národnosti maďarské, 483 osob národnosti německé, 12 osob národnosti ruské a 507 osob národnosti židovské).Název posádky: Bánská Bystrice
Datum zřízení : 01.1919
Vojenské objekty : komplex velitelských budov na Horním náměstí
Městské pěchotní kasárny
Barákový tábor za městem
Name of Garisson: Bánská Bystrice
Date of establishment : 01.1919
Utility : komplex velitelských budov na Horním náměstí
Městské pěchotní kasárny
Barákový tábor za městem.Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-t43750#172981Verze : 0

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
09.1938-XX.XXXX - Velitelství Sedmého sboru
09.1920-01.1938 - Velitelství Desáté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Desáté pěší divise
01.1921-01.1924 - Velitelství Devatenácté pěší brigády
10.1920-12.1937 - Velitelství Desáté polní dělostřelecké brigády
10.1920-10.1920 - I. prapor Pěšího pluku 25
09.1920-01.1938 - Náhradní prapor Pěšího pluku 25
05.1926-XX.XXXX - Pěší pluk 26
01.1921-05.1926 - I. prapor Pěšího pluku 26
01.1921-05.1926 - III. prapor Pěšího pluku 26
04.1924-01.1927 - Náhradní rota Hraničářského praporu 9
07.1920-12.1920 - Hrubý dělostřelecký pluk 125
01.1923-04.1924 - Dělostřelecký pluk 125
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 10
10.1920-02.1921 - Cyklistická eskadrona 2
04.1921-12.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Banská Bystrica
12.1921-01.1928 - Odbočka divisní zbrojnice Banská Bystrica
01.1928-01.1937 - Odbočka zemské zbrojnice Banská Bystrica
01.1937-XX.XXXX - Odbočka sborové zbrojnice Banská Bystrica
01.1921-01.1921 - Vojenská stavební odbočka
09.1938-XX.XXXX - Stavební ředitelství sedmého sboru
01.1937-XX.XXXX - Stavební správa Banská Bystrica
03.1920-09.1933 - Posádková nemocnice Banská
10.1920-XX.XXXX - Velitelství evidence koňstva 10
09.1938-XX.XXXX - Velitelství evidence motorových vozidel 7
10.1927-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství Banská Bystrica
01.1919-XX.XXXX - Divisní soud Banská Bystrica
10.1919-XX.XXXX - Brigádní soud Banská Bystrica
05.1920-XX.XXXX - Úřad vojenského prokurátora Banská Bystrica
05.1920-XX.XXXX - Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Banská Bystrica
06.1919-XX.XXXX - Vojenská věznice Banská Bystrica
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
09.1938-XX.XXXX - Velitelství Sedmého sboru
09.1920-01.1938 - Velitelství Desáté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Desáté pěší divise
01.1921-01.1924 - Velitelství Devatenácté pěší brigády
10.1920-12.1937 - Velitelství Desáté polní dělostřelecké brigády
10.1920-10.1920 - I. prapor Pěšího pluku 25
09.1920-01.1938 - Náhradní prapor Pěšího pluku 25
05.1926-XX.XXXX - Pěší pluk 26
01.1921-05.1926 - I. prapor Pěšího pluku 26
01.1921-05.1926 - III. prapor Pěšího pluku 26
04.1924-01.1927 - Náhradní rota Hraničářského praporu 9
07.1920-12.1920 - Hrubý dělostřelecký pluk 125
01.1923-04.1924 - Dělostřelecký pluk 125
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 10
10.1920-02.1921 - Cyklistická eskadrona 2
04.1921-12.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Banská Bystrica
12.1921-01.1928 - Odbočka divisní zbrojnice Banská Bystrica
01.1928-01.1937 - Odbočka zemské zbrojnice Banská Bystrica
01.1937-XX.XXXX - Odbočka sborové zbrojnice Banská Bystrica
01.1921-01.1921 - Vojenská stavební odbočka
09.1938-XX.XXXX - Stavební ředitelství sedmého sboru
01.1937-XX.XXXX - Stavební správa Banská Bystrica
03.1920-09.1933 - Posádková nemocnice Banská
10.1920-XX.XXXX - Velitelství evidence koňstva 10
09.1938-XX.XXXX - Velitelství evidence motorových vozidel 7
10.1927-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství Banská Bystrica
01.1919-XX.XXXX - Divisní soud Banská Bystrica
10.1919-XX.XXXX - Brigádní soud Banská Bystrica
05.1920-XX.XXXX - Úřad vojenského prokurátora Banská Bystrica
05.1920-XX.XXXX - Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Banská Bystrica
06.1919-XX.XXXX - Vojenská věznice Banská Bystrica


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-t43750#261999Verze : 0
Radvaň nad Hronom
Dnes část města Banská Bystrica (okr. Banská Bystrica).


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Banská Bystrica.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 595 obyvatel (z toho 1 503 osob národnosti československé, 12 osob národnosti maďarské, 10 osob národnosti polské, 1 osoba národnosti ruské a 22 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v prosinci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Hrubého dělostřeleckého pluku (leden 1921 – leden 1923),
Vozatajská rota 10 (prosinec 1920 – říjen 1921).


Od ledna 1923 byly všechny jednotky zde umístěné považovány za součást posádky Banská Bystrica.


V katastru obce se nacházely banskobystrické Pěchotní kasárny.
Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-t43750#176471Verze : 1