Main Menu
User Menu

Bánová

místní část Žiliny, okr.Žilina

     
Název:
Name:
Bánová
Originální název:
Original Name:
Bánová
Další názvy:
Other Names:
„praedium bani“ (1208), Banfoula (1393), Banowa (1539)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Žilina
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'06.00"N 18°43'17.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kaštieľ klasicistický z 19. stor.
- Pamätná tabuľa obetiam vojny
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Obec bola v roku 1970 pričlenená ku mestu Žilina.
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nov%C3%A1
URL : https://www.valka.cz/Banova-t43748#529121Verze : 0
MOD
Bánová
Dnes součást města Žilina (okres Žilina)

V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Žilina.

Sčítání lidu v roce 1930: 1 163 obyvatel (z toho 1 129 osob národnosti československé, 2 osoby národnosti maďarské, 5 osob národnosti německé a 9 osob národnosti židovské).


Název posádky: Bánová
Datum zřízení : 07.1920
Vojenské objekty :-
Name of Garisson: Bánová
Date of establishment : 07.1920
Utility : -


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Banova-t43748#172978Verze : 1

Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
07.1920-09.1920 - baterie Dělostřeleckého pluku 9
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
07.1920-09.1920 - baterie Dělostřeleckého pluku 9
URL : https://www.valka.cz/Banova-t43748#262473Verze : 0