Main Menu
User Menu

SS - U-97 (1940)

     
Název:
Name:
U-97
Originální název:
Original Name:
U-97
Kategorie:
Category:
ponorka
Třída:
Class:
Typ VIIC
Kódové označení:
Pennant Number:
U-97
Loděnice:
Builder:
Friedrich Krupp Germaniawerft, Kiel, /
Založení kýlu:
Laid Down:
27.09.1939
Spuštění na vodu:
Launched:
15.08.1940
Uvedení do služby:
Commissioned:
28.09.1940
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
16.06.1943 potopena / sunk by Lockheed Hudson
Potopené lodě:
Sunk Ships:
24.02.1941 British Gunner (6894 GRT)
24.02.1941 Jonathan Holt (4973 GRT)
24.02.1941 Mansepool (4894 GRT)
23.03.1941 Chama (8077 GRT)
24.03.1941 Hørda (4301 GRT)
04.04.1941 Conus (8132 GRT)
06.05.1941 HMS Camito (F77) (6833 GRT)
06.05.1941 Sangro (6466 GRT)
08.05.1941 Ramillies (4553 GRT)
17.10.1941 Pass of Balmaha (758 GRT)
17.10.1941 Samos (1208 GRT)
28.06.1942 Memas (1755 GRT)
28.06.1942 Zealand (1433 GRT)
01.07.1942 Marilyse Moller (786 GRT)
12.06.1943 Palima (1179 GRT)
15.06.1943 Athelmonarch (8995 GRT)
Velitel:
Commander:
28.09.1940-dd.05.1942 Heilmann, Udo (Oberleutnant zur See)
dd.05.1942-15.10.1942 Bürgel, Friedrich (Oberleutnant zur See)
02.02.1943-16.06.1943 Trox, Hans Georg (Kapitänleutnant)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
potopeno 16 obchodních plavidel (71.237 BRT)

poškozeno 1 obchodní plavidlo (9.718 BRT)

Potopena osádkou 459. perutě RAAF.
Zdroje:
Sources:
https://uboat.net/ ; https://www.u-boote-online.de/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.ubootwaffe.net/
URL : https://www.valka.cz/SS-U-97-1940-t43730#329032Verze : 0
MOD

Číslo zakázky :
Order number :
werk 602Jednotka / Unit : Období / Period :
7. Unterseebootsflottille 28.09.1940-31.01.1941
7. Unterseebootsflottille 01.02.1941-31.10.1941
23. Unterseebootsflottille 01.11.1941-30.04.1942
29. Unterseebootsflottille 01.05.1942-16.06.1943Domovský přístav :
Homeport :
Kiel, DE
Saint-Nazaire, FR
Salamis, GR
La Spezia, ITČíslo polní pošty :
Field post number :
M 19 988Doba hlídky / Period of Patrol : Velitel / Commander : Popis / Description :
17.02.1941-07.03.1941 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 1. bojová plavba, trvající 19 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 3 britské nákladní lodě o celkové tonáži 16.761 tun, a 1 norský tanker o 9.718 tunách byl poškozen
Ponorka opustila základnu v Kiel, DE a po obeplutí Velké Británie operovala v severním Atlantiku jižně od Islandu a západně od Irska (útok na konvoj ON-289), poté zakotvila v přístavu Lorient, FR
20.03.1941-10.04.1941 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 2. bojová plavba, trvající 22 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 britské tankery a 1 norská nákladní loď o celkové tonáži 20.510 tun
Plavidlo U-97 vyplulo z Lorient, FR a hlídkovalo v severním Atlantiku (útok na konvoj OG-56 a OB-304), pak přirazilo k molu na základně v Saint-Nazaire, FR
01.05.1941-30.05.1941 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 3. bojová plavba, trvající 30 dní, v jejímž průběhu byla potopena britská nákladní loď, italský tanker a britská pomocná válečná loď o celkové tonáži 17.852 tun
Ponorka operovala ze základny v Saint-Nazaire, FR a hlídkovala v prostoru severního Atlantiku, jiho-západně od Islandu a jižně - jiho-východně od Grónska (útok na konvoj OB-317)
02.07.1941-08.08.1941 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 4. bojová plavba, trvající 38 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Plavidlo U-97 vyplulo ze Saint-Nazaire, FR a operovalo v severním Atlantiku, v oblasti jižně od Grónska až západně od Irska, pak se vrátilo opět na základnu v Saint-Nazaire, FR
20.09.1941-27.10.1941 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 5. bojová plavba, trvající 38 dní, v jejímž průběhu byly potopeny britský tanker a řecká obchodní loď o celkové tonáži 1.966 tun
Ponorka opustila Saint-Nazaire, FR, proplula průlivem Gibraltar a plavila se podél pobřeží Afriky až k Suezskému průplavu (u pobřeží Egypta zaútočila na konvoj Cultivate), pak zakotvila v přístavu Salamis, GR
23.12.1941-09.01.1942 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 6. bojová plavba, trvající 18 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Plavidlo U-97 operovalo z přístavu Salamis, GR a hlídkovalo ve Středozemním moři (pravděpodobně v Egejském moři)
12.01.1942-31.01.1942 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 7. bojová plavba, trvající 20 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Ponorka operovala opět ze Salamis, GR a hlídkovala ve Středozemním moři (pravděpodobně v Egejském moři)
03.02.1942-08.02.1942 Oberleutnant zur See Udo Heilmann tranzitní plavba, trvající 6 dní, z přístavu Salamis, GR do La Spezia, IT
14.03.1942-30.03.1942 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 8. bojová plavba, trvající 17 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Plavidlo U-97 opustilo přístav La Spezia, IT a operovalo ve Středozemním moři, u pobřeží Egypta a Libye), poté zakotvilo v Salamis, GR
05.04.1942-12.05.1942 Oberleutnant zur See Udo Heilmann 9. bojová plavba, trvající 18 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Ponorka vyplula z přístavu Salamis, GR a hlídkovala ve Středozemním moři, u egyptského pobřeží, poté přirazila k molu na základně v La Spezia, IT
15.06.1942-04.07.1942 Oberleutnant zur See Friedrich Bürgel 10. bojová plavba, trvající 20 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 britské a 1 řecká obchodní loď o celkové tonáži 3.974 tun
Plavidlo U-97 opustilo přístav La Spezia, IT a operovalo ve Středozemním moři, u pobřeží Egypta a tehdejší britské mandátní Palestiny, dnešního Izraele (útok na konvoj Metril), pak zakotvilo v Salamis, GR
22.07.1942-04.08.1942 Oberleutnant zur See Friedrich Bürgel 11. bojová plavba, trvající 14 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Ponorka vyplula z přístavu Salamis, GR, hlídkovala u Suezského průplavu, a poté se opět vrátila do Salamis, GR
20.08.1942-29.08.1942 Oberleutnant zur See Friedrich Bürgel tranzitní plavba, trvající 11 dní, ze Salamis, GR na základnu v La Spezia, IT
10.04.1943-03.05.1943 Oberleutnant zur See Hans Georg Trox 12. bojová plavba, trvající 24 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Plavidlo U-97 opustilo přístav La Spezia, IT a operovalo ve Středozemním moři u pobřeží Libye, Egypta a tehdejší britské mandátní Palestiny, dnešního Izraele, poté zakotvilo v přístavu Pula, HR
05.06.1943-16.06.1943 Kapitänleutnant Hans Georg Trox 13. a poslední bojová plavba, jejíž 12 den byla ponorka ztracena, a v jejímž průběhu byla potopena nizozemská nákladní loď a britský tanker o celkové tonáži 10.174 tun
Ponorka opustila přístav Pula, HR a hlídkovala u břehů tehdejší britské mandátní Palestiny, dnešního Izraele, kde byla i potopenaDatum / Date : Událost / Event :
30.05.1938 objednána stavba plavidla
24.02.1941 ponorka zaútočila na konvoj OB-289, kde mimo potopení 3 plavidel, torpédovala a poškodila i norský tanker G. C. Brøvig o 9.718 tunách
03.03.1941 hlášen muž přes palubu a posléze prohlášen za mrtvého (Bootsmannmaat Artur Mei)
06.05.1941 společně s HMS Camito (F77) byl potopen italský tanker Sangro o 6.466 tunách. Tento tanker prolomil spojeneckou blokádu, ale byl 01. května 1941 zadržen pomocnou válečnou lodí HMS Cavina (F33) nedaleko souostroví Azory a měl být eskortován do Velké Británie (načež ho za 5 dní U-97 potopila)
27.03.1942 k večeru na ponorku neúspěšně zaútočil britský letoun Sunderland (z 230. perutě RAF)
16.06.1943 ponorka potopena ve Středozemním moři západně od přístavu Haifa, IL australským protiponorkovým letounem Hudson (náležícím ke 459. peruti RAAF, na pozici 33°00'00"N 34°00'00"E). Útok přežilo 21 mužů, zbylých 27 zahynulo
URL : https://www.valka.cz/SS-U-97-1940-t43730#329041Verze : 1
MOD
Z paluby ponorky U-97 se zachránili :


Hodnost / Rank : Jméno / Name :
Oberleutnant zur See (Leitender Ingenieur) Otto Richard Wilhelm Rowold
Leutnant zur See d.R. Max Büchel
Funkmaat Gerhard Dietz
Maschinistobergefreiter Johann Ferkel
Oberbootsmannmaat ??? Greif
Matrosen-Gefreiter Paul Groos
Obermaschinistmaat ??? Kirsten
Matrosen-Hauptgefreiter August Köhnen
Matrosen-Gefreiter ??? Kubo
Obersteuermann Gerhard Lindel
Maschinistobergefreiter ??? Lüders
Maschinistmaat Hermann Mohwinkel
Matrosen-Gefreiter ??? Müller
Maschinistmaat Helmut Neuburg
Obermechanikermaat (T) ??? Richardt
Matrosen-Gefreiter Johann Schmal
Maschinistgefreiter Erwin Wagner
Maschinistobergefreiter Theo Weiler
Matrosen-Obergefreiter ??? Weiner
Maschinistobergefreiter Kurt Winkelmann
Na palubě ponorky U-97 zahynuli :


Hodnost / Rank : Jméno / Name :
Kapitänleutnant Hans Georg Trox
Oberleutnant zur See Alexander Kophamel
Leutnant zur See Karl Weinberger
Obermaschinistmaat Hermann Georg Cassens
Matrosen-Gefreiter Gerhard Engelke
Obermaschinist Kurt Fischer
Maschinistobergefreiter Alfred Frühwirth
Maschinistobergefreiter Franz Gorski
Maschinistobergefreiter Fritz Hafer
Bootsmannmaat Bernhard Hauertmann
Maschinistmaat Albert Hösel
Matrose Rudolf Jägle
Funkobergefreiter Helmut Kies
Maschinistobergefreiter Walter Alfons Kroll
Mechanikergefreiter Ewald Krumm
Matrosen-Gefreiter Ignatz Luchmann
Funkobergefreiter Erwin Lübbers
Maschinistobergefreiter Moritz Mende
Mechanikerobergefreiter Gerhard Nagel
Matrosen-Obergefreiter Günter Pelloth
Maschinistobergefreiter Martin Reinartz
Maschinistobergefreiter Heinrich Scheffer
Matrosen-Obergefreiter Adalbert Spaude 1)
Obermaschinist Johannes Wolf
Maschinistobergefreiter Josef Wolf
Bootsmannmaat Konrad Wolfram
Matrosen-Obergefreiter Heinz Zimmermann1) zemřel zanedlouho poté co byl zachráněn z moře nebo "zachráněn" již mrtvý
URL : https://www.valka.cz/SS-U-97-1940-t43730#329082Verze : 1
MOD