Main Menu
User Menu
Reklama

XXX. sbor [1941-1946]

XXX Corps

     
Název:
Name:
XXX. sbor
Originální název:
Original Name:
XXX Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1945-DD.03.1945 1. kanadská armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pope, Vyvyan ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Norrie, Willoughby ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ramsden, William ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Leese, Oliver ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bucknall, Gerard ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Horrocks, Brian ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Galloway, Alexander ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.08.1944-12.12.1944 Gardová obrněná divize
20.12.1944-17.01.1945 Gardová obrněná divize
21.01.1945-07.03.1945 Gardová obrněná divize
10.03.1945-15.04.1945 Gardová obrněná divize
28.04.1945-12.06.1945 Gardová obrněná divize
DD.MM.RRRR-10.08.1943 1. kanadská pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 11. obrněná divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/XXX-sbor-1941-1946-t43682#425541Verze : 0
MOD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
XXX. CORPS
30. zbor
Datum vzniku
21.10.1941
Předchůdce
-
Datum zániku
08.06.1945
Následovník
XXX Corps District
30. zborový obvod
Nadřízené velitelství
21.10.1945-05.11.1943 8. armáda / 8th Army
05.11.1943-06.06.1944
06.06.1944-18.01.1945 2. armáda / 2nd Army
18.01.1945-08.03.1945 1. kanadská armáda / 1st Canadian Army
08.03.1945-08.08.1945 2. armáda / 2nd Army
Dislokace
01.10.1941 - 09.07.1943 ? Stredný východ
10.07.1943-05.11.1943 Sicília
Velitel
21.10.1941-08.07.1942 Norrie, C.W.M.
08.07.1942-10.09.1942 Ramsden, W.H.C.
10.09.1942-01.08.1943 Sir Leese, Oliver
27.01.1944-03.08.1944 Bucknall, C.G.
30.08.1944-17.06.1945 Sir Horrocks, Brian
Podřízená velitelství
01.07.1932-02.07.1942 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
15.11.1941-10.12.1941 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
27.12.1941-01.01.1942 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
29.01.1942-30.01.1942 1th South African Infantry Division / 1. juhoafrická pešia divízia
25.03.1942-13.04.1942 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
23.04.1942-20.06.1942 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
24.04.1942-12.06.1942 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
15.06.1942-20.06.1942 50th (Northumbrian) Infantry Division / 50. (Northumbrian) pešia divízia
15.06.1942-24.06.1942 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
19.06.1942-29.06.1942 10th Armoured Division / 10. obrnená divízia
25.06.1942-15.07.1942 1st South African Infantry Division / 1. juhoafrická pešia divízia
03.07.1942-10.07.1942 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
18.07.1942-05.11.1942 1st South African Infantry Division / 1. juhoafrická pešia divízia
26.07.1942-29.07.1942 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
09.10.1942-21.04.1943 51st (Highland) Infantry Division / 51. (Highland) pešia divízia
01.11.1942-06.11.1942 10th Armoured Division / 10. obrnená divízia
26.11.1942-18.03.1943 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
02.01.1943-14.04.1943 50th (Northumbrian) Infantry Division / 50. (Northumbrian) pešia divízia
22.03.1943-06.04.1943 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
23.03.1943-23.03.1943 1st Armoured Division / 1. obrnená divízia
12.04.1943-13.04.1943 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
08.05.1943-31.01.1944 51st (Highland) Infantry Division / 51. (Highland) pešia divízia
10.07.1943-10.08.1943 1st Canadian Infantry Division / 1. kanadská pešia divízia
25.07.1943-21.09.1943 78th Infantry Division / 78. pešia divízia
13.08.1943-26.09.1944 50th (Northumbrian) Infantry Division / 50. (Northumbrian) pešia divízia
22.08.1943-30.08.1943 6th Army Group RA / 6. armádna skupina Kráľovského delostrelectva
07.01.1944-15.07.1944 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
01.02.1944-24.07.1944 49th (West Riding) Infantry Division / 49. (West Riding) pešia divízia
13.07.1944-23.07.1944 59th (Staffordshire) Infantry Division / 59. (Staffordshire) pešia divízia
23.07.1944-29.07.1944 15th (Scottish) Infantry Division / 15. (Škótska) pešia divízia
28.07.1944-02.09.1944 43rd (Wessex) Infantry Division / 43. (Wessexská) pešia divízia
29.07.1944-15.08.1944 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
14.08.1944-16.09.1944 11th Armoured Division / 11. obrnená divízia
28.08.1944-12.12.1944 Guards Armoured Division / Gardová obrnená divízia
15.09.1944-13.12.1944 43rd (Wessex) Infantry Division / 43. (Wessex) pešia divízia
01.10.1944-09.11.1944 50th (Northumbrian) Infantry Division / 50. (Northumbrianská) pešia divízia
09.10.1944-09.11.1944 82th Airborne Division / 82. výsadková divízia
11.11.1944-23.11.1944 84th Infantry Division / 84. pešia divízia
02.12.1944-12.12.1944 7th Armoured Division / 7. obrnená divízia
04.12.1944-13.12.1944 52nd (Lowlandská) Infantry Division / 52. (Lowland) pešia divízia
20.12.1944-21.12.1944 51st (Highland) Infantry Division / 51. (Highland) pešia divízia
20.12.1944-27.12.1944 43rd (Wessex) Infantry Division / 43. (Wessex) pešia divízia
20.12.1944-17.01.1945 Guards Armoured Division / Gardová obrnená divízia
20.12.1944-18.01.1945 53rd (Welsh) Infantry Division / 53. (Welsh) pešia divízia
27.12.1944-19.01.1945 6th Airborne Division / 6. výsadková divízia
07.01.1945-16.06.1945 51st (Highland) Infantry Division / 51. (Highland) pešia divízia
19.01.1945-18.02.1945 53rd (Welsh) Infantry Division / 53. (Welsh) pešia divízia
21.01.1945-07.03.1945 Guards Armoured Division / Gardová obrnená divízia
27.01.1945-25.02.1945 15th (Scottish) Infantry Division / 15. (Škótska) pešia divízia
31.01.1945-21.02.194543rd (Wessex) Infantry Division / 43. (Wessexs) pešia divízia
15.02.1945-07.03.1945 52th (Lowland) Infantry Division / 52. (Lowland) pešia divízia
24.02.1945-08.03.1945 3rd Infantry Division / 3. pešia divízia
10.03.1945-15.04.1945 Guards Armoured Division / Gardová obrnená divízia
12.03.1945-08.06.194543rd (Wessex) Infantry Division / 43. (Wessex) pešia divízia
20.03.1945-08.04.1945 3rd Infantry Division / 3. pešia divízia
17.04.1945-28.04.1945 3rd Infantry Division / 3. pešia divízia
19.04.1945-31.05.1945 52nd (Lowland) Infantry Division / 52. (Lowland) pešia divízia
28.04.1945-08.06.1945 Guards Armoured Division / Gardová obrnená divízia
91.10.1941-13.12.1941 1st South African Infantry Division / 1. juhoafrická pešia divízia
Podřízená tělesa
13.11.1941-03.12.1941 22. pešia brigáda / 22nd Infantry Brigade
19.11.1941-29.11.1941 1. juhoafrická pešia brigáda / 1st South African Infantry Brigade
03.12.1941-13.12.1941 1. juhoafrická pešia brigáda / 1st South African Infantry Brigade
04.01.1942-16.01.1942 1. juhoafrická pešia brigáda / 1st South African Infantry Brigade
29.01.1942-30.01.1942 1. juhoafrická pešia brigáda / 1st South African Infantry Brigade
31.05.1942-02.06.1942 1. obrnená brigáda / 1st Armoured Brigade
31.05.1942-02.06.1942 4. obrnená brigáda / 4th Armoured Brigade
12.07.1942-31.07.1942 1. armádna tanková brigáda / 1st Army Tank Brigade
17.07.1942-18.07.1942 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
29.07.1942-30.08.1942 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
30.07.1942-25.08.1942 1. obrnená brigáda / 1st Armoured Brigade
01.09.1942-16.09.1942 2. juhoafrická pešia brigáda / 2nd South African Infantry Brigade
07.09.1942-27.10.1942 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
28.10.1942-01.11.1941 4. obrnená brigáda / 4th Armoured Brigade
29.10.1942-31.10.1942 131. pešia brigáda / 131st Infantry Brigade
02.11.1942-03.11.1942 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
06.11.1942-11.11.1942 151. pešia brigáda / 151st Infantry Brigade
09.11.1942-08.02.1943 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
26.11.1942-14.03.1943 8. obrnená brigáda / 8th Armoured Brigade
05.12.1942-12.12.1942 131. pešia brigáda / 131st Infantry Brigade
23.02.1943-01.03.1943 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
26.02.1943-01.03.1943 201. gardová motorizovaná brigáda / 201st Guards Motor Brigade
15.03.1943-08.04.1943 23. obrnená brigáda / 23rd Armoured Brigade
06.04.1943-07.04.1943 4. obrnená brigáda / 4th Armoured Brigade
26.04.1943-10.07.1943 231. pešia brigáda / 231st Infantry Brigade
18.05.1943-08.10.1943 23rd Armoured Brigade / 23. obrnená brigáda
15.07.1943-20.07.1943 231. pešia brigáda / 231st Infantry Brigade
25.08.1943-23.09.1943 4. obrnená brigáda / 4th Armoured Brigade
12.12.1943-13.12.1944 8. obrnená brigáda / 8th Armoured Brigade
20.12.1943-20.01.1944 31. armádna tanková brigáda / 31st Army Tank Brigade
17.06.1944-05.08.1944 56. pešia brigáda / 56th Infantry Brigade /
26.06.1944-27.06.1944 33. obrnená brigáda / 33rd Armoured Brigade
13.07.1944-23.07.1944 33. obrnená brigáda / 33rd Armoured Brigade
11.09.1944-24.09.1944 157th Infantry Brigade / 157. pešia brigáda
22.12.1944-27.12.1944 29. obrnená brigáda / 29th Armoured Brigade
22.12.1944-18.01.1945 33. obrnená brigáda 33rd Armoured Brigade
27.12.1944-01.02.1945 34. armádna tanková brigáda / 34th Army Tank Brigade
01.01.1945-07.01.1945 153. pešia brigáda / 153rd Infantry Brigade
31.01.1945-01.02.1945 6. gardová tanková brigáda / 6th Guards Tank Brigade
01.02.1945-06.06.1945 8. obrnená brigáda / 8rd Armoured Brigade
07.03.1945-08.03.1945 34. obrnená brigáda / 34th Armoured Brigade
31.05.1945-08.061945 305. pešia brigáda / 305th Infantry Brigade
28.05.1942-29.05.1942 4. obrnená brigáda / 4th Armoured Brigade
Podřízené oddíly

Prameny
www.ordersofbattle.com
Literatura

URL : https://www.valka.cz/XXX-sbor-1941-1946-t43682#260438Verze : 0
MOD