Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pluku útočné vozby 1 [1938-1939]

Depot Battalion of the 1st Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Datum zániku:
Disbanded:
31.05.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.10.1938-31.05.1939 Pluk útočné vozby 1
Dislokace:
Deployed:
24.10.1938-31.05.1939 Milovice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
24.10.1938-31.05.1939 Preininger, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pluku-utocne-vozby-1-1938-1939-t43547#463087Verze : 1
MOD