Main Menu
User Menu

Novák, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Novák
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Novák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.04.1891 Paskov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.10.1988 Zadní Třebaň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel dělostřelectva II. armády
velitel Obrany národa
velitel Vojenské oblasti 3
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Generál Novák byl jedním z předních odbojářů.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Novak-Zdenek-t43503#172291Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Novák
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Novák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.06.1905 Státní nižší gymnasium, Místek
DD.09.1905-DD.06.1907 Obchodní škola, Uherské Hradiště
DD.09.1908-DD.07.1909 Státní vyšší gymnasium, Brno
DD.10.1909-DD.07.1910 Vysoká škola zemědělská, Berlin
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1910-DD.05.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Josefov
DD.07.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.05.1924-DD.07.1924 Informační kurs pro generály a plukovníky, Olomouc
DD.10.1924-DD.12.1924 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.11.1928-DD.07.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.07.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
11.09.1918 podkapitán legií
21.12.1918 major legií
31.01.1920 podplukovník legií
10.11.1920 podplukovník dělostřelectva
16.12.1921 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
02.10.1945 divisní generál
19.02.1947 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1919-20.06.1920 Velitel : 3. československý lehký dělostřelecký pluk
DD.11.1920-01.12.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva 11. divise
01.12.1921-04.05.1928 Velitel : 11. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.01.1929 Velitel : 11. polní dělostřelecká brigáda
DD.02.1929-15.10.1935 Velitel : 8. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-DD.10.1937 Velitel : Velitelství dělostřelectva IV. sboru
01.10.1937-25.09.1938 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva II. armády
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby II. armády
25.05.1945-02.10.1945 Velitel : 3. vojenská oblast, velitelství
02.10.1945-19.02.1947 Velitel : 3. vojenská oblast, velitelství
19.02.1947-15.09.1950 Velitel : 3. vojenská oblast, velitelství
15.09.1950-DD.12.1950 Velitel : 2. vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.12.1910 jednoroční dobrovolník Polního kanonového pluku č. 29, Josefov
DD.12.1910-DD.05.1911 vojenské studium, Josefov
DD.05.1911-DD.09.1911 velitel dělostřelecké čety Polního kanonového pluku č. 29, Josefov
DD.08.1914-DD.12.1915 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 39, východoevropské válčiště
DD.12.1915-DD.05.1916 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 39, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.06.1916 velitel dělostřelecké baterie Domobraneckého pluku polních houfnic č. 42, východoevropské válčiště
04.06.1916-04.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.12.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československého samostatného dělostřeleckého oddílu, Borispol
DD.12.1917-DD.01.1918 velitel parkové baterie 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol
DD.01.1918-DD.04.1918 zástupce velitele dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol a přesun
DD.04.1918-DD.01.1919 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.04.1919 velitel oddílu 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.04.1919 velitel 3. československého lehkého dělostřeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.09.1920 velitel dělostřelectva 3. československé střelecké divise, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.12.1921 velitel Velitelství dělostřelectva 11. divise, Košice
DD.12.1921-DD.05.1924 velitel Polní dělostřelecké brigády 11, Košice
DD.05.1924-DD.07.1924 vojenské studium, Olomouc
DD.07.1924-DD.10.1924 velitel Polní dělostřelecké brigády 11, Košice
DD.10.1924-DD.12.1924 vojenské studium, Versailles
DD.12.1924-DD.11.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 11, Košice
DD.11.1928-DD.07.1929 vojenské studium, Praha
DD.07.1929-DD.10.1935 velitel Polní dělostřelecké brigády 8, Opava a Hranice
DD.10.1935-DD.12.1937 velitel dělostřelectva Sboru IV, Olomouc
DD.12.1937-DD.09.1938 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Brně, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva II. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Brně, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Novak-Zdenek-t43503#375754Verze : 1
MOD
Činnost generála Nováka za okupace a po osvobození:


Okupace
Brigádní generál Zdeněl Novák se po březnové okupaci zapojil do protinacistického odboje. Byl činný v pražském ústředí vojenské odbojové organizace Obrana národa. Když gestapo pozatýkalo po atentátu na Heydricha zbytek druhé garnitury ON, začal generál Novák skupinu postupně obnovovat. Novákova třetí garnitura ON byla ovšem gestapem také odhalena. Generál Novák byl zatčen 22. června 1944 a vězněn v Praze. Po vypuknutí Pražského povstání byl osvobozen a zapojil se do činnosti Velitelství Alex generála Slunečka.


Poválečná perzekuce
Po druhé světové války byl na konci května 1945 jmenován velitelem 3. oblasti v Brně a v srpnu téhož roku povýšen do hodnosti divizního generála se zpětnou platností k 1. květnu 1939. Již v únoru 1947 byl opětovně povýšen, tentokát do hodnosti armádního generála se zpětnou platností ki 1. dubnu 1946. Funkci velitele 3. oblasti zastával do srpna 1950, poté se stal velitelem 2. vojenského okruhu. Avšak v prosinci 1950 byl na půl roku pro nemoc uvolněn ze služby, následně zatčen, uvězněn, propuštěn z armády, degradován na vojína a v dubnu 1954 odsouzen Nejvyšším soudem na 18 let vězení za velezradu.


Rehabilitace
V září 1956 mu byla udělena milost prezidenta republiky a byl propuštěn. V roce 1963 byl soudně rehabilitován v plném rozsahu a byla mu vrácena vojenská hodnost. Armádní generál Zdeněk Novák zemřel 23. října 1988 v Zadní Třebáni.
Zdroje:
- cs.wikipedia.org
- https://vojenstvi.cz/vasedotazy_60.htm
- www.radio.cz
- SLADKÝ, Ondřej: Činnost pražského pluku RG 1 v severozápadním pohraničí v květnu a červnu 1945, bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2007
URL : https://www.valka.cz/Novak-Zdenek-t43503#377660Verze : 0
MOD
Diskuse
Generál Zdeněk Novák by měl mít uvedenu hodnost "armádní generál". Povýšen do ní byl v roce 1947.


Tak jest ostatně uvedeno i zde:
forum.valka.cz+


DD.12.1917-DD.01.1918 velitel parkové baterie 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol


Co to je parková baterie? Nevím, co to je a tak nevím, jak to přeložit.
URL : https://www.valka.cz/Novak-Zdenek-t43503#377655Verze : 0
MOD
DD.05.1911-DD.09.1911 velitel dělostřelecké čety Polního dělostřeleckého pluku č. 29, JosefovTím je myšlen polní kanónový pluk č. 29? Na polní dělostřelecké pluky se přejmenovávalo až za války, ne?


https://vojenstvi.cz/vasedotazy_60.htm - tady je pro změnu uveden sice dělostřelecký, zato ale s číslem 27. Smile
URL : https://www.valka.cz/Novak-Zdenek-t43503#377681Verze : 0
MOD