Main Menu
User Menu

Boček, Bohumil

     
Příjmení:
Surname:
Boček
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Boček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.11.1894 Sivice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1952 Valdice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. československá samostatná brigáda, velitel
1. československý armádní sbor, velitel
Hlavní štáb branné moci, náčelník
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
v exilu užíval krycí jméno Chodský
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bocek-Bohumil-t43502#172290Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Boček
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Boček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1913 Průmyslová škola textilní, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1921 Ekvitační kurs pěchoty a technických zbraní, Brno
DD.MM.1924-DD.MM.1926 Válečná škola, Praha
DD.MM.1947-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.10.1918 poručík
06.01.1919 kapitán
01.03.1920 major
04.07.1929 podplukovník
01.01.1937 plukovník
20.08.1944 brigádní generál
01.06.1945 divisní generál
24.05.1946 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.10.1935-22.12.1936 Velitel : Hraničářský prapor 6
22.12.1936-24.09.1938 Velitel : Hraničářský prapor 6
08.10.1944-28.12.1944 Velitel : 1. československá samostatná brigáda
08.03.1945-06.04.1945 Velitel : 1. československý armádní sbor
12.04.1945-01.06.1945 Velitel : Hlavní štáb branné moci
01.06.1945-24.05.1946 Velitel : Hlavní štáb branné moci
24.05.1946-01.08.1948 Velitel : Hlavní štáb branné moci

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

09.06.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

10.08.1945

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 3. třída s meči
Order of Crown of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Řád za chrabrost
Order of Bravery
Orden Za hrabrost
-

DD.MM.RRRR

Řád bratrství a jednoty 1. třídy (se zlatým věncem)
Order of Brotherhood and Unity 1st Class (with Golden Wreath)
Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.RRRR

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bocek-Bohumil-t43502#545288Verze : 0
MOD
Fotografie


Zdroj: www.sivice.cz
URL : https://www.valka.cz/Bocek-Bohumil-t43502#310371Verze : 0
armádny generál Boček Bohumil ( krycie meno Chodský)


* 04.11.1894 Sivice okres Výškov, (okres Brno-venkov)
+ 16.10.1952 Valdice u Jičína.


04.10.1914 - povolaný ako jednoročný dobrovolník do RU armády, pluk domobrany č. 14 v Brne a odoslaný na rusku frontu,
28.10.1914 - zajatý pri Gorlici v Haliči,
november 1915 - prihlásený do československého zahraničného vojska,
06.08.1916 - strelec záložnej roty 1. československého záložného pluku,
28.04.1917 - povyšený na slobodníka,
apríl 1917 - veliteľ čaty 3. čs. strelecký pluk (Ján Žižka z Trocnova)s ktorým sa zúčastnil boja pri Zborove,
28.05.1917 - povyšený na desiatníka,
Absolvoval kurz práporčíkov v Žitomíru,
09.12.1917 - povyšený na práporčíka,
1918 - veliteľ čaty guľometov pri ústupe z Ukrajiny, Neskôr veliteľ roty,
05.07.1918 - ľahko zranený pri stanici Mak,
27.09.1918 - ťažko zranený pri stanici Mjahký Kin, zranenie nohy zanechalo trvalé následky,
15.10.1918 - povyšený na poručíka,
06.01.1919 - povyšený na kapitána,
24.01.1919 - veliteľ 7. roty,
13.01.1920 - ako veliteľ práporu sa vracia do vlasti,
01.03.1920 - povýšený na majora,
Slúžil u pešieho pluku 3,
21.02.1921 - prijatý za vojaka z povolania, absolvoval ekvitačnú školu v Brne,
Pobočník veliteľa 21. pešej brigády v Košiciach,
03.11.1923 - začal štúdium na Vojnovej škole v Prahe ktoré aj úspešne skončil ale diplom neobdŕžal,
Neskôr bol veliteľ II. práporu pešieho pluku 4 v Hradci Králove a veliteľ školy pre výchovu dôstojníkov v zálohe v Jozefove,
04.07.1929 - povýšený na podplukovníka,
september 1929 - peší pluk 22,
jún 1930 - Ministerstvo národnej obrany - výcvikovy referent I. odboru,
1932 - Ministerstvo národnej obrany - prednosta výcvikovej skupiny,
Vypracovával rôzne predpisy a pôsobil v rôznych vojenských odborných časopisoch,Člen správnej rady Brnenskej Zbrojovky,
október 1935 - veliteľ hraničného práporu 6 v Domažliciach,
1936 - trojmesačný výcvik pechoty vo Francúzsku,
01.01.1937 - povýšený na plukovníka,
august 1938 - vážne zranený pri autonehode, neskôr mal zdravotnú dovolenku,
30.06.1939 - prevedený do vládneho vojska,
október 1939 - na vlastnú žiadosť prepustený, následne sa zsapojil do odboja v rámci Obrany národa a začal byť sledovaný Gestapom,
22.02.1940 - ilegálne opustil protektorát, a postupne prešiel až do Francúzska,
02.03.1940 - nastúpil k Československej vojenskej správe v Paríži,
zúčastnil sa boja proti nemecku a po porážke Francúzska odplával do Plymountu v Británií,
24.07.1940-15.04.1944 - prednosta 1. odboru Ministerstva národnej obrany, absolvoval aj parašutistický výcvik ale kôli zraneniu nikdy sa nezúčastnil výsadku vo vlasti,
Kvôli ochrane rodiny začal používať meno Chodský,
15.04.1944 - zástupca veliteľ Československej samostatnej obrnenej brigády,
20.08.1944 - povýšený na brigádneho generála,
august 1944 - odoslaný k 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR, stal sa zástupcom veliteľa 1. brigády,
07.10.1944 - veliteľ 1. brigády, zúčastnil sa bojov na Dukle,
28.12.1944 - stal sa zástupcom veliteľa 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR,
08.03.-06.04.1945 - dočastné vedenie armádneho zboru pri nepritomnosti veliteľa,
15.04.1945 - náčelník hlavného štábu čs. brannej moci,
01.06.1945 - povýšený na divízneho generála,
24.05.1946 - povýšený na armádného generála,
31.07.1948 - odvolaný z funkcie a sledovaný,
01.10.1948 - veliteľ Vysokého vojenského učilištia,
01.03.1949 - zrušené Vysoké vojenské učilište,
apríl 1949 - zdravotná dovolenka.
01.01.1950 - preložený do výslužby,
28.02.1951 - zatknutý a obvinený z viacerých trestných činov,
Odňali mu vojenské hodnosti,
december 1951 - priznal sa k obvineniam,
23.07.1952 - odsúdený na doživotie, prepadnutie majetku, strate čestných občianských práv a pokuta 100 000 Kčs,
16.10.1952 - zomiera vo väznici vo Valdiciach,
22.05.1962 - zrušené všetky body obžaloby okrem vojenskej zrady,
08.01.1972 - zrušený aj bod o vojenskej zrade,
april 1991 - plne relabilitovaný,

Vyznamenania:
Vojennyj orden sv. Georgija IV. stupeň,
Československý rad Sokol s mečmi,
Československý vojnový kríž 1919,
Československá revolučna medaila,
Československá medaila Víťazstva,
Československá pamätná medaila so štítkami F-VB-SSSR,
4x Československý vojnový kríž 1939,
Československá medaila Za zásluhy I. stupňa,
2x Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom,
Orden Kutuzova I. stupeň,
medal Za pobedu nad Germanijej,
medal Za Osvoboždenie Pragi,
Orden of the Britisch Empire,
2x Orden Partizanske zvezde I. trieda,
juhoslovanský Rád za chrabrosť,
Orden bratstva i jedinstva I. triedy,
Companion Orden of the Bath,
Rad Slovenského národného povstania,
Odznak československého partizána,
Československá Zborovská pamätná medaila,
Ordinul Croana Romaiei eu spade in Gradul de Mare Ofiter eu paglica de Virtute Militara,
Československá Bachmačská pamätná medaila.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bocek-Bohumil-t43502#256646Verze : 1